دسترسى سريع به كل سايتجنترى

 امروز: جمعه
29 سرطان 1397
7 ذي‌القعده 1439
20 July 2018

آمار بازدیدکنندگان

574امروزmod_vvisit_counter
1610ديروزmod_vvisit_counter
8181اين هفتهmod_vvisit_counter
8368هفته گذشتهmod_vvisit_counter
23137اين ماهmod_vvisit_counter
48288ماه گذشتهmod_vvisit_counter
3195414كل بازديدهاmod_vvisit_counter

ورود

ساختمان شعبه ماستری

ساختمان شعبه مرکزی

ساختمان شعبه ماستری

سر در ورودي شعبه مركزي دانشگاه كاتب

ساختمان C دانشكده‌هاي اقتصاد و علوم سياسي

ساختمان B دانشكده‌هاي حقوق و انجينيري

شعبه برچي دانشگاه كاتب

انجمن علمي دانشجويي كاتب اساسنامه انجمن علمی دانشجویی کاتب


اساسنامه
انجمن علمي‌- دانشجويي كاتب

مقدمه
در راستاي تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليتهاي جمعي و خودجوش پژوهشي و مشاركت‌دهي دانشجويان مستعد و توانمند در جهت بالندگي علمي و فرهنگي، انجمن‌ علمي- دانشجويي كاتب در سطح موسسه تحصيلات عالي كاتب (دانشگاه كاتب) تشكيل گرديده است. اين انجمن از سوي دانشجويان اين دانشگاه و با حمايت آن، تأسيس گرديده است.

فصل اول: احكام عمومي
ماده 1. فعاليتهاي انجمن در چارچوب قوانين دانشگاه و آيين‌نامه انجمن‌هاي دانشجويي آن مي‌باشد و آزادي‌هاي دمكراتيك نيز با درنظرداشت اين قوانين وجود دارد.
ماده 2. نام كامل انجمن، "انجمن علمي- دانشجویی كاتب" بوده و در اساسنامه به اختصار انجمن ناميده مي‌شود.
ماده 3. اين انجمن، يك انجمن غیر سیاسی (عدم جبهه گیری به نفع جناح های سیاسی) است و تنها صبغه علمی و فرهنگی دارد. اعضاء به‌ هيچ ‌صورت حق استفاده سیاسی و انتفاعی از عنوان انجمن را ندارند.
ماده 4. اعضاي‌ انجمن، دانشجويان علاقمند به مشاركت در فعاليتهاي علمي در سطح دانشگاه هستند.

فصل دوم: اهداف و فعالیت ها
ماده 5. انجمن علمي- دانشجویی كاتب اهداف زير را تعقيب مي‌كند:
1.ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد ظرفيت علمي دانشجويان و بهره‌گيري از توانمندي‌ آنها در جهت ايجاد فضاي علمي در مؤسسه؛
2.افزايش مشاركت و رقابت سالم دانشجويان در فعاليتهاي علمي؛
3.حمايت از فعاليتهاي علمي- دانشجویی؛
4.ايجاد و بهبود ارتباط دانشجويان با دانشگاه؛
5.ارتباط علمي و فكري با مراكز و مؤسسات پژوهشي و علمي دانشگاهي و غيردانشگاهي ملی و بین المللی؛
6.تقويت روحيه همكاري و كار گروهي بين دانشجويان و افزايش اعتماد به نفس و مهارتهاي اجتماعي آنان؛
7.ارتقاء تفكر انتقادي و برخورد علمي با مسائل و مشكلات جامعه؛
ماده 6. فعاليتهاي علمي انجمن همه در راستاي برآوردن اهداف آن صورت مي‌گيرد و عبارتند از:
1.مناظره و نقد علمي؛
2.برگزاري نشستهاي تخصصي؛
3.نشر و ترويج يافته‌هاي علمي؛
4.فعاليتهاي كمك‌آموزشي؛
5.پيشنهاد همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي.
مصاديق فعاليتهاي علمي عبارتند از:
1.برگزاري دوره‌هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاه‌هاي تخصصي؛
2.برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره‌ها، كنفرانس‌ها و مسابقات علمي؛
3.توليد و انتشار نشريه علمي و نشريات الكترونيكي؛
4.برنامه‌ريزي و اجراي بازديد‌هاي علمي از مراكز علمي؛
5.اطلاع‌رساني در خصوص كليه‌ فعاليتهاي مرتبط با اهداف انجمن؛
6.طراحي و راه‌اندازي وب‌سايت انجمن؛
7.پي‌گيري مطالبات علمي دانشجويان؛
8.برقراري ارتباط مستمر با انجمن‌هاي مشابه علمي در ساير دانشگاه‌ها؛
9.همكاري با معاونت علمي- تدريسي در جهت ارتقاء سطح علمي دانشجويان.
تبصره: این فعالیت های محدود نبوده، انجمن می تواند سایر فعالیت هایش را در چارچوب اساسنامه تنظیم نماید.

فصل سوم: ساختار تشكيلاتي
ماده 7. انجمن علمي- دانشجویی كاتب، از نظر ساختار تشكيلاتي، تركيب آتي را دارا مي‌باشد:
1.مجمع عمومي؛
2.هيئت نظارت؛
3.هيئت مديره؛
4.دبير انجمن؛
5.معاون دبیر انجمن؛
6.كميته‌هاي اجرایی.
1.مجمع عمومی
ماده 8. مجمع عمومي عالي‌ترين و باصلاحيت‌ترين مقام تصميم‌گيري در انجمن محسوب مي‌شود كه متشكل از تمامي اعضاي انجمن است.
ماده 9. جلسات عادی مجمع عمومي در هر دو ماه یکبار برگزار میگردد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده مجمع عمومی بنابر پیشنهاد اکثریت اعضای هیأت مدیره دایر خواهد شد.
ماده 10. صلاحيتها و وظايف مجمع عمومي قرار ذيل است:
1.تصويب اهداف درازمدت انجمن؛
2.استماع گزارش كاري انجمن در طی مدت فعالیت که توسط دبیر ارائه می گردد؛
3.تصويب بودجه انجمن؛
4.انتخاب دبير انجمن، معاون دبیر، مسئولين كميته‌ها و اعضاي علی البدل هيأت مديره؛
5.تعديل، تكميل و تصویب اساسنامه؛
6.تصميم پيرامون گسترش، ادغام، انحلال يا الغاي انجمن يا كميته‌ها بنابر پیشنهاد اکثریت اعضای هیأت مدیره.
ماده 11. تمام تصمیمات در مجمع عمومی براساس اکثریت آراء گرفته می شود به جزء در مورد انحلال انجمن که اکثریت مطلق شرط است.
تبصره: کسانی که از جمع کاندیدان برای عضویت در هیئت نظارت بیشترین آراء را در انتخابات کسب بتوانند به عضویت این هیئت در میآیند.
2.هیأت نظارت
ماده 12. هيأت نظارت مرجعي است ناظر بر فعاليتهاي كميته‌هاي كاري كه از پنج عضو تشكيل شده است. اعضاي این هیأت متشكل اند از: يك تن از اساتيد دانشگاه كاتب كه از سوي دانشگاه به انجمن معرفي مي‌شود و چهار تن اعضاي انتخابي كه از طريق مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
تبصره:
صلاحیت ها و وظایف هیأت نظارت
ماده 13. صلاحيتهاي و وظايف هيأت نظارت عبارتند از:
1.نظارت بر اجرائات كميته‌هاي كاري؛
2.استماع عرايض اعضاء در مورد اقدامات انجمن؛
3.بررسي و ارزیابی چگونگي اخراج اعضاء از عضويت انجمن؛
4.داشتن حق استيضاح اعضاي هيأت مديره و معرفي به مجمع عمومي.
3.هیأت مدیره
ماده 14. هيأت مديره مرجع باصلاحيت اجرايي انجمن بوده كه متشكل از نه نفر (7 عضو اصلي و 2 عضو علی البدل) است؛ اين نه نفر شامل دبیر انجمن، معاون دبیر و پنج تن مسئولين كميته‌ها كه همه توسط مجمع عمومي، براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند، می باشد.
ماده 15. شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره موارد زير است:
1.داوطلب عضويت بايد به تحصيل در دانشگاه كاتب مشغول باشد؛
2.داوطلب نبايد به توبيخ كتبي از سوي دانشگاه محكوم باشد؛
3.داوطلب بايد حداقل يك نيمسال تحصيلي (یک سمستر) را گذرانده باشد؛
4.داوطلب بايد برنامه‌هاي كاري خود را 15 روز قبل از موعد انتخابات به کمیته اداری – مالی برای نشر تسلیم نمایند.
5.میانگین نمرات دوران تحصیلی داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید حداقل 70% باشد.
ماده 16. جلسات عادی هيات مديره هر هفته يك‌بار انجام مي‌گيرد و در مواردی، بنابر ضرورت قبل از موعود جلسات هیأت مدیره به پیشنهاد دبیر و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره دایر خواهد گردید.
صلاحیت ها و وظایف هیأت مدیره
ماده 17. صلاحيت‌ها و وظايف هيأت مديره قرار ذیل است:
1.اجراي تمام طرح‌هاي تصويب‌شده از سوي مجمع عمومي؛
2.تصويب اهداف كوتاه‌مدت و ميان‌مدت انجمن؛
3.تصويب لايحه وظايف كميته‌ها؛
4.همکاری با دبیر برای گزارش‌دهي به مجمع عمومي؛
5.عقد قراردادها با ساير مراكز غيردولتي و دولتي و ايجاد ارتباط با آنها؛
6.تصمیم گیری در مورد اخراج اعضای خاطی از انجمن؛
7.تعطیلی مؤقت انجمن؛
8.معرفی نماینده انجمن برای شرکت در جلسات، سیمینارها، محافل و برنامه های همسو با اهداف انجمن در سطح ملی و بین المللی.
ماده 18. در همه جلسات هیأت مدیره، اعضای اصلی آن تصمیم گیرنده اند و اعضای علی البدل می توانند در جلسات شرکت کنند، اما تصمیم گیرنده نمی باشند. در صورت عدم شرکت هریک از اعضاء اصلی بنابه هر دلیلی، عضو علی البدل به جای او در جلسات تصمیم گیرنده خواهد بود.
تبصره: در صورت غیبت دایمی یا استعفاء و یا هم فوت هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدل جایگزین او خواهد شد.
ماده 19. شركت در تمامي جلسات انجمن براي اعضاي هيأت مديره  (جزء در موارد داشتن عذر موجه) براي تمامي اعضاء الزامي است. در صورت عدم حضور هريك از اعضا بدون داشتن عذر موجه و عدم فرستادن نماینده در 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب با تصويب در هیئت مدیره در مورد ادامه همكاري يا جايگزين كردن عضو خاطي تصميم‌گيري خواهد شد.
ماده 20. براي تصويب تصاميم در جلسه هيأت مديره، رأی اكثريت نسبي ضروري است. 
تبصره: در صورت تساوي آراء بين دو طرف در هیأت مدیره، رأي دبير تعيين‌كننده است.
4.دبیر انجمن
ماده 21. دبير انجمن توسط مجمع عمومي بر اساس اکثریت آراء انتخاب مي‌شود.
صلاحیت ها و وظایف دبیر انجمن
ماده 22. صلاحيتها و وظايف دبير انجمن عبارتند از:
1.هماهنگ‌كننده وظايف مسئولين كميته‌ها؛
2.رياست جلسات؛
3.ارزيابي گزارشات ماهانه كميته‌ها و نظارت بر انجام وظايف محوله كميته‌هاي انجمن؛
4.پيگيري، برگزاري و مديريت جلسات هيأت مديره؛
5.دريافت، ارجاع و پاسخ‌گويي به نامه‌هاي دريافتي و مهر و امضاي نامه‌هاي ارسالي انجمن با اطلاع اعضاي هيأت مديره.
5.معاون دبیر انجمن
ماده 23. معاون دبیر انجمن از طریق رأی گیری در مجمع عمومی انتخاب می شود و جزء هیئت مدیره می باشد و در تصمیمات این هیئت مثل دیگر اعضای آن شریک است.
تبصره: در صورت عدم حضور دبیر انجمن در جلسات هیئت مدیره، معاون دبیر صلاحیت ها و وظایف دبیر را خواهد داشت و موادی که در مورد دبیر وجود دارد، بالای معاون نیز تطبیق خواهد شد.
6.کمیته های اجرایی انجمن
ماده 24. كميته‌هاي اجرایی انجمن عبارتند از:
1.کمیته مالي- اداري؛
2.کمیته پژوهش و تحقیقات؛
3.کمیته آموزشي و نشست ها؛
4.کمیته ارتباطات؛
5.کمیته نشرات.
تبصره1: مسئولین کمیته های اجرایی و اعضای هیأت نظارت از طریق رأی گیری در مجمع عمومی انتخاب می شوند، اما اعضای کمیته ها بصورت داوطلبانه می توانند عضو کمیته ها شوند.
تبصره 2: رأی گیری در مورد اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت در 1 ماه میزان هر سال برگزار خواهد شد و کاندیدان باید اسناد و مدارک شان را در 15 سنبله همان سال تحویل کمیته اداری و مالی نمایند.
تبصره 3: دوره کاری مسئولین منتخب كميته‌ها، یک سال است.

كميته مالي- اداري
ماده 25. هدف از تشكيل اين كميته، هماهنگی امور داخلي انجمن و سازماندهي و بهره‌وري از امكانات و منابع مالي انجمن است.
ماده 26. وظايف كميته مالی - اداری به شكل آتي است:
1.تهيه برآورد هزينه مالي طرح‌ها و پي‌گيري تأمين آنها؛
2.اخذ آمادگي (15 روز قبل از رسيدن زمان انتخابات) و برگزاري انتخابات هيأت مديره و هیئت نظارت دوره بعد؛
3.تحويل و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن؛
4.ثبت رسيد و تسويه حساب طرح‌هاي انجمن؛
5.جذب و ثبت‌نام دانشجويان و تهيه آرشيف از اطلاعات اعضاي انجمن؛
6.تهيه و تدارك مقدمات جلسات مجمع عمومي؛
7.رسيدگي به خريد لوازم مورد نياز انجمن.
كميته آموزشي و نشستها
ماده 27. هدف از ايجاد این کمیته سازماندهي دوره‌هاي آموزشي، كارگاهها و نشستهاي علمي و تخصصي است.
ماده 28. وظايف كميته آموزشی و نشست ها عبارتند از:
1.پيگيري و برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي- علمي؛
2.پيگيري بازديد‌هاي علمي از اماكن و اشخاص در رابطه با موضوعات آموزشي؛
3.برنامه‌ريزي براي فعاليتهاي آموزشی ادواري و سالانه انجمن؛
4.همكاري با مسئولين آموزشي و پژوهشي دانشگاه در اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي آموزشي؛
5.تهيه آرشيفي از موضوعات و سخنراني‌هاي علمي انجمن و تهيه كتابخانه الكترونيكي(EBook)؛
6.تهيه فهرست مواد درسي قبل از شروع هر سمستر.

كميته پژوهشي و تحقیقات
ماده 29. هدف كميته پژوهشي پيشنهاد، پیگیری و اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي است.
ماده 30. وظايف كميته تحقیقات قرار ذیل است:
1.جذب و دعوت به همكاري از دانشجويان نخبه؛
2.برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقي يا كمك به بخش تحقيقات دانشگاه؛
3.برقراري ارتباط مستمر با مراكز مرتبط علمي؛
4.برگزاری رقابت های پژوهشی میان دانشجویان؛
5.آرشیف تحقیقات دانشجویان و ارسال بعضی از تحقیقات به کمیته نشرات برای نشر.
كميته روابط عمومي
ماده 31. هدف از ایجاد اين كميته ايجاد هماهنگي امور ميان انجمن، انعكاس به موقع اخبار و دستاوردهاي انجمن است.
ماده 32. كميته روابط عمومی وظايف زير را به عهده دارد:
1.ایجاد ارتباط نزدیک با سایر انجمن های علمی دانشگاهها؛
2.توزیع و ارسال نشریه علمی؛
3.تبلیغات و اطلاع رسانی از فعالیت های انجمن علمی – دانشجویی؛
4.تهیه و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره و جلسات مجمع عمومی؛
5.تهیه و ارائه گزارش در هر ماه، هر سمستر و هر سال از فعالیت های انجمن؛
6.پاسخگویی به مراجعات دانشجویی.
کمیته نشرات
ماده 33. هدف از ایجاد کمیته نشرات راه اندازی و مدیریت نشریه و سایت انجمن می باشد.
ماده 34. وظایف کمیته نشرات عبارتند از:
1.راه اندازی و مدیریت نشریه انجمن؛
2.راه اندازی و مدیریت سایت و بروز رسانی مطالب سایت (حداکثر در طول یک هفته).
ماده 35. مدیر مسئول نشریه و سایت توسط مسئول کمیته نشرات با درنظر گرفتن قوانین موضوعه انتخاب می شود.
ماده 36. شورای سردبیران مطالب وارده برای نشر در نشریه را بررسی و ارزیابی می نمایند.
ماده 37. این شورا متشکل از سه تن از دانشجویان نخبه دانشکده های سه گانه علوم سیاسی، علوم اجتماعی و حقوق که از سوی دانشکده های مربوطه معرفی و توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند، می باشد.
ماده 38. سردبیر سایت یکی از اعضای کمیته نشرات می باشد که توسط اعضای این کمیته انتخاب می شوند.
ماده 39. مسئولين كميته‌ها بايد پس از سپري‌شدن هر ماه، گزارش ماهانه فعاليتهاي خود را به دبير انجمن بسپارند.
ماده 40. هر كميته داراي يك مسئول بوده كه او در ايجاد زيرشاخه‌ها در كميته مربوطه‌اش آزاد است.

فصل چهارم: شرايط عضويت، حقوق و اخراج اعضاء از انجمن
شرایط عضویت در انجمن
ماده 41. انجمن دو نوع عضو دارد:
1.اعضای اصلی
2.اعضای افتخاری
ماده 42. شرایط عضویت اعضای اصلی انجمن قرار ذیل است:
1.قبول اساسنامه
2.پرکردن فورم عضویت و تعهد به رعایت اصول متذکره در فورم عضویت
3.دانشجو بودن در مؤسسه تحصیلات عالی کاتب
ماده 43. دانشجویانی که عضویت انجمن را در دوران تحصیل در مؤسسه دارند، بعد از فراغت نیز می توانند عضو انجمن باشند.
ماده 44. دانشجویانی که در مؤسسه تحصیلات عالی کاتب دانشجو نیستند و در عین حال علاقمند به عضویت در انجمن هستند، می توانند با تأیید هیأت نظارت عضو افتخاری انجمن شوند. لازم به ذکر است که اعضای افتخاری حق عضویت در هیئت مدیره را ندارد.
حقوق اعضاء
ماده 45. اعضای انجمن از حقوق ذیل برخوردارند:
1.در صورت داشتن صلاحیت، حق دارند انتخاب شوند و همچنين تمام مقامات انتخابي انجمن را انتخاب كنند؛
2.همه اعضاي انجمن حق اظهار نظر، انتقاد و پیشنهاد در امور انجمن  را دارند.
شرایط اخراج اعضاء
ماده 46. هر عضوي از انجمن در صورت ارتکاب اعمال ذیل از انجمن اخراج می گردد:
1.پیروی نکردن از اصول و وظایف کاري انجمن و تخطي از مواد اساسنامه؛
2.سوء استفاده از انجمن براي منافع شخصي و يا خارج از چارچوب انجمن؛
3.محرومیت از ادامه تحصیل در مؤسسه بنابه دلایل اخلاقی و انضباطی.
ماده 47. اعضای خاطی پس از دریافت سه هشدار از طرف هیئت مدیره عملی گردیده و توسط هیأت نظارت بررسی می شود.

فصل پنجم: مهر و سربرگ انجمن
ماده 48. طراحي و هرگونه تغيير مهر و سربرگ انجمن بايد به تأييد هيأت مديره برسد و در مجمع عمومي اعلان شود.
ماده 49. مهر و سربرگ انجمن علمي- دانشجویی گوياي هويت كاري و رسميت فعاليت تشكيلاتي انجمن است.
ماده 50. مهر و سربرگهاي انجمن بايد بلافاصله پس از برگزاري انتخابات هر دوره و تعيين دبير جديد توسط دبير سال قبل به دبير جديد طي صورت ‌جلسه‌اي با حضور اعضاي دوره جديد واگذار و تحويل گردد.
ماده 51. هرگونه مكاتبه و گزارش رسمي و كتبي انجمن بايد بر روي سربرگ رسمي و مهمور به مهر انجمن و داراي امضاي دبير باشد.
ماده 52. در صورت استفاده غيرموجه و غيرقانوني از مهر و سربرگ انجمن، مسئوليت پاسخگويي در درجه اول به عهده دبیر خواهد بود.
ماده 53. در صورت استفاده افراد غيرمسئول از مهر انجمن در مدت مفقودبودن آن، اگر در مورد مفقود بودن آن دبير اطلاع ‌رساني نكرده باشد، عواقب قانوني به عهده وي بوده و اطلاع‌ رساني بعد از سوءاستفاده سايرين، موجه نخواهد بود.

فصل ششم: احکام متفرقه
ماده 54. در صورتی که مطابق اساسنامه انجمن عمل نشود، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب در مجمع عمومی با دو سوم آراء، انجمن منحل خواهد شد.
ماده 55. طبق درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و براساس نیازمندی های انجمن، موادی در اساسنامه اضافه و یاهم از آن کاسته می شود؛ البته با رأی اکثریت نسبی مجمع عمومی.
ماده 56. اساسنامه انجمن علمی – دانشجویی کاتب در شش "6" فصل و پنجاه و شش "56" ماده در تاريخ 06/08/1389 به تصويب مجمع عمومي انجمن رسيد و از اين تاريخ به بعد قابل اجرا خواهد بود.

 

 

نظر شما


کد امنیتی
تصویر جدید