دسترسى سريع به كل سايتجنترى

 امروز: جمعه
29 سرطان 1397
7 ذي‌القعده 1439
20 July 2018

آمار بازدیدکنندگان

601امروزmod_vvisit_counter
1610ديروزmod_vvisit_counter
8208اين هفتهmod_vvisit_counter
8368هفته گذشتهmod_vvisit_counter
23164اين ماهmod_vvisit_counter
48288ماه گذشتهmod_vvisit_counter
3195441كل بازديدهاmod_vvisit_counter

ورود

ساختمان شعبه ماستری

ساختمان شعبه مرکزی

ساختمان شعبه ماستری

سر در ورودي شعبه مركزي دانشگاه كاتب

ساختمان C دانشكده‌هاي اقتصاد و علوم سياسي

ساختمان B دانشكده‌هاي حقوق و انجينيري

شعبه برچي دانشگاه كاتب

معاونت‌ها معاونت محصلان مرکز رشد محصلان مرکز آموزش های کاربردی


معرفی مرکز آموزش های کاربردی

مرکز آموزش های کاربردی با دانشجویان همکاری می کند تا با علم به ضروریت تعریف و تدوین دوره های کار آمد آموزش مدیریت جهت برآورده نمودن درخواست های متقاضیان مختلف اقدام به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت نموده تا بتواند بالاترین کیفیت آموزشی را در دوره های زمانی کوتاه در اختیار متقاضیان خود قرار دهد و آموزش یکی از وجوه به هم پیوسته خدمات مرکز آموزش های کاربردی است و با هدف تقویت دانش نظری، توسعه بینش سیستمی و راهبردی و ارتقاء مهارت های کاربردی مدیریت، دوره های آموزشی متمایز خود را ارائه می نماید. مرکز آموزش  های کاربردی ، با شناسایی نیازهای آموزشی موسسات و شرکت ها و با بهره گیری از توان علمی و عملی شبکه ای از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از کشور، دوره های متنوع آموزشی را برای سطوح مختلف مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان، سرپرستان و دانش آموختگان دانشگاه ها با گرایش های مختلف طراحی و اجرا می نماید.


مدیریت های مرتبط به مرکز آموزش های کاربردی

1 – مدیریت امتحانات بین المللی
با توجه به نیاز های آموزشی در کشور و تعداد زیاد از متقاضیان برای ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور این مرکز به محصلان زمینه امتحانات زبان های بین المللی را فراهم می کند.

2- مدیریت آموزش مالی و حسابداری ACCA

با هدف توانمند سازی افراد و مدیران مختلف در حوزه های حسابداری و مدیریت مالی که خود یکی از مهم ترین بخش ها در دانشگاه به حساب می آیند ، و جهت بهره برداری از حد اکثر امکانات و مدیریت صحیح منابع و دارایی ها هم چنین انجام دقیق امور حسابداری طبق استاندارد های لازم ، اقدام به برگزاری دوره مدیریت مالی و حسابداری نموده است.

3- مدیریت آموزش تخصصی کامپیوتر

مرکز آموزش های تخصصی کامپیوتر به محصلان کمک می کند تا توانمندی ها و استعداد های خود را در زمینه های علوم کامپیوتر در سطوح مختلف و آماده سازی محصلان برای ورود به بازار کار کشور به خوبی شناسایی کرده و از جنبه های مختلف تحصیلی، آینده خود را در زمینه های رشد تحصیلی، راه های افزایش تخصص، تجربه و آگاهی به صورت آکادمیک  بر اساس  اطلاعات آنالیز شده و همکاری اساتید با تجربه و وضعیت کنونی تحصیل و پیشرفت در جامعه افغانستان و بین الملل آگاه سازد.

4- مدیریت آموزش زبان های خارجی

به محصلان کمک می کند تا توانمندی های خود را شناسایی نموده و نظر به نیاز های اجتماعی بروز در کشور و بین الملل به یادگیری زبان های خارجی بپردازند ، و نیاز های ارتباطی و شغلی محصلان را در سطح کشور و جهان برطرف می نماید.

وظایف مدیر مرکز آموزش های کاربردی

الف-وظایف عمومی

 

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه و معاونت امور محصلان به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 • ارائه گزارشھاي توجیھي لازم به معاونت امور محصلان و مدیریت مرکز رشد محصلان در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر
 • پیشنھاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در مدیریت های ذیربط
 • نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنھا
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنھاد بودجه سالیانه مدیریت های ذیربط مطابق با اولویتھای دانشگاه
 • ھمکاری با سایر مدیریت ها (مدیریت مرکز مشاوره و یادگیری ، مدیریت مرکز تربیت بدنی و تفریحی ، اداره انجمن محصلان و مرکز مشاوره شغلی و ارتباط با جامعه) جھت حسن اجرای برنامه ھای دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاونت امور محصلان و مدیریت مرکز رشد محصلان

 

ب- وظايف تخصصي

 

 • اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ھای تحصیلات تکمیلی
 • برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھاي آموزشي ھر واحد و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت دانشگاه
 • ارزيابي عملكرد آموزشي محصلان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر نیمسال و انعكاس آن به مدیریت مرکز رشد محصلین و معاونت امور محصلان و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي کادر علمی
 • اجراي دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت
 • برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی  دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت یادگیری در کورس های کوتاه مدت و دراز مدت
 • برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش کشور
 • اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی
 • برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی محصلان جھت ورود به جامعه
 • نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقش مرکز آموزش های کاربردی  در دانشگاه

 

مهارت و دانش مورد نیاز

 • مهارت کامل به زبان انگلیسی
 • مهارت کار با کامپیوتر به خصوص استفاده از انترنت جهت برقراری ارتباط جامع با کشور های منطقه و بین الملل
 • داشتن دانش و اطلاعات کامل در مورد دانشگاه های کشور و بین الملل
 • قدرت بیان مناسب جهت ایجاد انگیزه و ارایه مناسب برنامه های آموزشی به واحد های ذیربط
 • توانایی طرح پلان استراتژیک جهت اجرایی شده برنامه های آموزشی
 • مهارت ارتباط خوب با جامعه
 • مهارت تطبیق پلان های آموزشی و مدیریتی
 • داشتن مهارت های سافت

تحصیلات لازم

 • لیسانس مدیریت آموزشی
 • لیسانس مدیریت بازگانی

خدمات قابل ارایه برای :

الف- دانشجویان / فارغ التحصیلان

 

 • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی
 • ایجاد ارتباط لازم با دانشگاه های داخلي و خارجي به منظور ھمكاري در امور پژوھشي و مبادله خدمات علمي و آموزشی
 • ھمكاري در ارائه خدمات علمي، فرھنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارھا و كنفرانسھاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادھاي تحقیقاتي و خدماتي بین دانشگاه و ساير دانشگاه های کشور و بین الملل
 • ھمكاري در اجراي دورهھاي كوتاه مدت پژوھشي براي مؤسسات غیر دانشگاھي
 • ارزيابي میزان توانمندي علمي و سنجش قابلیت فارغ التحصیلان دانشگاه براي كار درجامعه، از طريق اجراي طرحھاي تحقیقاتي ويژه
 • ایجاد انگیزه ھای مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشويق محصلان به تألیف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقیقي و ايجاد امكانات و تسھیلات لازم براي تسريع در چاپ ونشر آثار علمي محصلان دانشگاه

 


ب-مرکز رشد محصلین و واحد های ذیربط

 • تھیه و تدوين آيین نامه ھاي مختلف پژوھشي براي پیشنھاد به مراجع ذيربط
 • پیشنھاد چگونگي استفاده اعضای ھیات علمی از نتايج تحقیقات براي ارتقاي كیفیت آموزش
 • فراھم نمودن زمینه ھای توسعه فناوری دردانشگاه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد،کارآفرینی و پارکھای علم و تکنالوژی دانشگاه
 • تعیین و پیشنھاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقیقات براي پیشبرد جنبه ھاي علمي و تخنیکی
 • ھمكاري با مدیر مرکز رشد محصلان  و تحصیلات تكمیلي دانشگاه جھت ايجاد زمینه ھاي اجرايي مصوبات شورای دانشگاه ، تصمیمات معاونت امور محصلان و آيین نامه ھا وبرنامه ھاي مصوب
 • همفکری با تمام واحد های ذیربط برای پیش برد درست برنامه های آموزشی
 • پیشنھاد طرحھاي مناسب آموزشي غیر رسمي كوتاه مدت و میان مدت به مدیریت مرکز رشد و معاونت امور محصلان

کارفرمایان

 • سیستم آنلاین اضافه نمودن وظیفه
 • برگزاری ورکشاپ آموزشی برای محصلان و کارمندان
 • برگزاری جلسات آگاهی دهی بورسیه های تحصیلی برای محصلان
 • دخالت دهی کار فرمایان در تمام برنامه های آموزشی این مرکز
 • و...