9 Jun 2021

اعتباردهی علمی ملی

دانشگاه کاتب، منحیث دانشگاه تحقیق‌محور، ارزیابی کارکردهای خویش را در اولویت قرار داده است. این دانشگاه در سال 1392 شامل برنامه‌ی تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی شد؛ این دانشگاه با تطبیق معیارهای مربوط، مرحله‌های اول و دوم اعتباردهی را موفقانه سپری کرد و در سال 1395 شامل مرحله‌ی سوم (آخر) اعتباردهی شد. در مرحله‌ی سوم اعتباردهی نیز، دانشگاه کاتب به تلاش‌هایش همچنان ادامه داد که با تکمیل توصیه‌ها و پیشنهادهای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، در سال 1398 توانست در میان دانشگاه‌های کشور، با بالاترین نمره، اعتبار علمی را از سوی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی به‌دست آورد. این افتخار، از هدف‌های اساسی دانشگاه کاتب بود که سرانجام با خدمت صادقانه و ارزش‌مند به کشور، به‌دست آورده شد.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed