21 Jun 2018

اقتصاد تجارتی

لیسانس اقتصاد تجارتی(BBE):

اقتصاد تجارتی[1] شاخه‌ای از اقتصاد کاربردی است که تئوری های اقتصادی و روش های کمی را برای تحلیل شرکت های تجاری، عوامل موثر بر ساختارهای سازمانی، روابط بین شرکت ها و نیروی کار، بازارهای سرمایه و محصول بکار می گیرد. به تعبیر دیگر اقتصاد تجارتی اطلاعات اقتصادی کاربردی را به منظور استفاده در محیط کار برای افراد فراهم می سازد. بطور کلی اقتصاد تجارتی به مطالعه مجموعه وسیعی از موضوعات مرتبط با امور مالی و تجارتی می پردازد و به محصلان کمک می کند معلوماتی در مورد محیط مالی و تجاری و همچنین موضوعات روز تجاری بدست آورند. بدین ترتیب محصل اقتصاد تجارتی درک گسترده ای از موضوعات اقتصاد و ارتباط آن با مسائل مربوط به امور تجاری و تصمیم گیری بدست آورده و مهارت های محاسباتی و ارتباطی و کاربرد آن ها را در محیط تجاری فرا خواهد گرفت.

ساحات کاری رشته‌ی اقتصاد تجارتی

فارغ التحصیلان اقتصاد تجارتی پس از فراگیری دوره چهارساله، قادرخواهند بود تا در نهادهای دولتی و خصوصی به عنوان کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و همچنین مشاور و ارزیاب طرح های اقتصادی ایفای نقش نمایند. در بخش دولتی فارغ التحصیلان رشته اقتصاد تجارتی می توانند در وزارت خانه های مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و بانک مرکزی به عنوان کارشناس استخدام شوند. در بخش خصوصی نیز می توانند در موسسات تولیدی و تجاری و بانک ها مشغول به کار شوند. فارغ التحصیلان اقتصاد تجارتی همچنین می توانند به عنوان کار فرما، شرکت ها و بنگاه های تولیدی را ایجاد و مدیریت کنند.

– توانمندی ها و مهارت های اصلی مورد انتظار

فارغ التحصیلان رشته اقتصاد تجارتی توانمندی های زیر را کسب می کنند:

– انجام وظیفه در موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی

– مدیریت پروژه های اقتصادی

– همکاری با برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی

– فعالیت در بازار های پولی و مالی

– انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری

سیستم آموزشی رشته‌ی اقتصاد تجارتی:

تحصیل در رشته‌های اقتصاد تجارتی در دانشگاه کاتب چهار سال تحصیلی  و  هشت سمستر را دربر می‌گیرد محصلان مؤظف اند که در طول این مدت، در مجموع 140 کریدیت درسی را تکمیل کنند. شرح این کریدیت‌ها قرار زیر است.

– مضامین عمومی: 16 کریدیت

– مضامین اساسی: 32 کریدیت

– مضامین اختیاری: 7 کریدیت

– مضامین تخصصی: 79 کریدیت

– پایان‌نامه‌ی تحصیلی: 6 کریدیت

[1] . Business Economics

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed