>


11 Dec 2019

اولین کنگره اقتصاد و مدیریت دانشگاه کاتب برگزار شد

دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب در راستای تقویت اهمیت تحقیق در جامعه و انجام مسئولیت اجتماعی خود اولین کنگره اقتصاد و مدیریت را در تاریخ 14 قوس 1398 از ساعت 9 تا 4 بعداز ظهر در سالن اجتماعات شعبه برچی برگذار نمود. در این برنامه از میان مقالات دریافتی از داخل و خارج کشور، پس از بررسی هیئت داوران سه مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند. در این کنگره با حضور مهمان هایی از صدرات، وزارت تجارت، بانک مرکزی و اتاقهای تجارت وضعیت اقتصادی کشور به رشته بررسی و تحلیل درآمد. حضور پرشکوه اساتید و دانشجویان را میتوان نشانه ای از اهمیت تحقیق در جامعه دانست. این برنامه با سخنرانی معاونت علمی دانشگاه جناب آقای دکتر جعفری شروع و با سخنرانی و ارائه مقالات برتر ادامه یافت. دو پنل با عناین اولویتهای اقتصادی کشور و نقد و بررسی بودجه برگزار شد. در پایان برنامه از حضور سخنرانان گرانقدر ، مقالات برتر و پنلیستهای گرامی با اهدای تقدیرنامه تجلیل به عمل آمد.

اولین کنگره اقتصاد و مدیریت

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-07-03