>


4 Mar 2020

برنامه آگاه دهی از خطر ابتلا به ویروس کرونا برای کارمندان دانشگاه کاتب برگزار شد

دانشگاه کاتب متعهد به حفظ و مراقبت از صحت و مصونیت کارمندان خود میباشد. پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان و افزایش خطرات مبتلا به این ویروس، مدیریت منابع بشری با هماهنگی سایر بخش ها برنامه آگاهی دهی در مورد وقایه انتان و ویروس کرونا را به تاریخ ۱۰ الی ۱۳ حوت ۱۳۹۸ برای کارمندان اداری، خدماتی و محافظین امنیتی دانشگاه کاتب در هردو شعبه مرکزی و برچی  برگزار نمود. در این برنامه امراض انتانی و مشخصات ویروس کرونا به شکل مفصل معرفی شده و معلومات لازم در ارتباط با انواع امراض انتانی، راه های مصاب شدن افراد به این امراض، میزان خطرناک بودن هر یک از این امراض، چگونگی وقایه، راه های جلوگیری از انتقال آن به افراد و اشخاص دیگر و همچنان چگونگی مراقبت از خود و دیگران درصورت مصاب شدن به این امراض؛ برای کارمندان توضیح و تشریح گردید.

همچنان بصورت مشخص و اختصاصی دو تن از داکتران متخصص شفاخانه معالجوی فیض محمد کاتب معلومات مفصل درمورد ویروس کرونا، میزان خطرناک بودن این ویروس، سرعت انتشار، راهای مصاب شدن، راهای مراقبت از مریضان مصاب به این ویروس، چگونگی ضد عفونی سازی منازل، دفاتر کاری و وسایل شخصی، راه های تهیه مواد ضد عفونی با استفاده از کلورین، دیتول و وایتکس، چگونگی استفاده درست از ماسک و دستکش یکبار مصرف و سایر معلومات لازمه؛ برای کارمندان دانشگاه کاتب ارایه گردید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-01-23