>


15 Dec 2018

تقسیم اوقات آخر سال1397 طب شعبه برچی

تقسیم اوقات امتحانات فاینل دانشکده طب –برچی نیمه دوم 1397
تاریخ ایام هفته شماره مضمون نام استاد سمستر تعداد ساعت براگزاری
1397/10/01 شنبه

 

1 انگلیسی 2 عبدالواحد شایق دوم 80 01:00-02:30
2 آناتومی 2 مهدی محقق سوم 70 02:30-04:00
3 ثقافت اسلامی 5 محمد علی فطری ششم

(A, B)

60 01:00-02:30
4 نیورولوژی عصمت الله رسولی نهم 40 02:30-04:00
5 گوش و گلو محمد صابر نصیب دهم 70 01:00-02:30
03/10/1397 دوشنبه 6 بیوشیمی 2 سید حمید موسوی چهارم 40 01:00-02:30
7 نسایی 2 عاقله صادقی دهم 70
04/10/1397 سه شنبه 8  

جلدی

مرضیه کابلی هشتم

(A,B)

 

90 01:00-02:30
9 ACLS عصمت الله نائب خیل نهم 40
05/10/1397 چهارشنبه 10 جنتیک عباس علی رموزی دوم 80 01:00-02:30
06/10/1397 پنجشنبه 11 فزیولوژی 2 حکیمه عبداللهی سوم 60 02:30-04:00
12 کیمیای غیر عضوی عالیه محقق اول 75
13 داخله 2 عصمت الله نائب خیل ششم

(A,B)

85 01:00-02:30
14 داخله اطفال محمد عارف عطایی دهم 70
08/10/1397 شنبه

 

15 جراحی 4 غلام رضا رضا هشتم

(A,B)

80 01:00-02:30
16 هستولوژی 1 مرضیه کابلی اول 75
17 جراحی اطفال غلام حسین شفایی دهم 80 02:30-04:00
09/10/1397 یک شنبه

 

18 بیولوژی مالیکولی سید حمید موسوی دوم 75 01:00-02:30
19 داخله اطفال محمد عارف عطایی نهم 40
10/10/1397 دوشنبه

 

20 بیوشیمی 1 سید حمید موسوی سوم 70 01:00-02:30
21 ادبیات دری عید محمد شیرزاد اول 75 02:30-04:00
22 آناتومی 3 مهدی محقق چهارم 40
11/10/1397 سه شنبه 23 رادیولوژی اباسین تاجملزی ششم

(A,B)

90 01:00-02:30
24 داخله 6 محمد نعیم فخری دهم 70
12/10/1397 چهارشنبه 25 اورتپیدی عزیز الله شفا هشتم

(A,B)

90 01:00-02:30
26 کیمیای عضوی عالیه محقق اول 75 02:30-04:00
27 نسایی 1 عاقله صادقی نهم 40
13/10/1397 پنجشنبه 28 فزیولوژی 1 ذبیح الله اقبال دوم 80 01:00-02:30
29 ایمونولوژی سید حمید موسوی چهارم 55
15/10/1397 شنبه 30 ثقافت اسلامی 2 محمد علی فطری دوم 70 02:30-04:00
31 ثقافت اسلامی 1 محمد علی فطری اول 75
32 امراض روانی عصمت الله رسولی دهم 75 01:00-02:30
16/10/1397 یک شنبه 33 فارموکولوژی 2 روح الله روئین ششم

(A,B)

90 01:00-02:30
34 انستیزی محمد شریف اوریا هشتم

(A,B)

85
1397/10/17 دوشنبه 35 میکروبیولوژی 1 حمید الله راسخ سوم 55 01:00-02:30
36 صحت عامه 1 معصومه واعظی اول 75
37 روش تحقیق معصومه واعظی دهم 90 02:30-04:00
18/10/1397 سه شنبه 38 چشم محمد آصف نصیب نهم 40 01:00-02:30
19/10/1397 چهارشنبه 39 فزیولوژی حکیمه عبداللهی چهارم 55 01:00-02:30
40 بیولوژی حجروی عارف عطایی اول 75
20/10/1397 پنجشنبه 41 هستولوژی 2 عباس علی رموزی دوم 80 01:00-02:30
42 امبریولوژی 2 محمد عارف عطایی سوم 75 02:30-04:00
43 یورولوژی اسدالله دانشور هشتم

(A,B)

85 01:00-02:30
44 طب عدلی عبدالمنان پیغام دهم 75 02:30-04:00
22/10/1397 شنبه 45 پتالوژی 2 ذبیح الله اقبال ششم

(A,B)

80  

01:00-02:30

46 ترمینولوژی محمد بشیر ساکایی اول 75
47 جراحی اعصاب محمد کاظم مقصودی دهم 75 02:30-04:00
23/10/1397 یکشنبه 48 امبریولوژی 1 محمد عارف عطایی دوم 78 02:30-04:00
49 سایکولوژی فاطمه غفاری سوم 55 01:00-02:30
50 جراحی 5 غلام رضا رضا نهم 35
25/10/1397 سه شنبه 51 میکروبیولوژی حمید الله راسخ چهارم 40 01:00-02:30
52 انگلیسی 1 عبدالواحد شایق اول 75
53 داخله 4 سیف الله نیازی هشتم

(A,B)

80 02:30-04:00
54 توکسیکولوژی عبدالمنان پیغام دهم 75
26/10/1397 چهارشنبه 55 ثقافت اسلامی 3 محمد علی فطری سوم 50 01:00-02:30
56 جراحی 2 شاولی سحاب ششم

(A,B)

90
1397/10/27 پنجشنبه 57 ولادی 2 شکیبا تراب هشتم

(A,B)

60 01:00-02:30
58 داخله 5 محمد نعیم فخری نهم 40
59 صحت عامه 6 معصومه واعظی دهم 73 02:30-04:00
60 بیوفزیک محمد علی سلطانی اول 75
1397/10/29 شنبه 61 صحت عامه 2 معصومه واعظی چهارم 40 01:00-02:30
62 صحت عامه 4 معصومه واعظی ششم

(A,B)

85
1397/10/30 یکشنبه 63 آناتومی 1 روح الله شرفیار دوم 85 01:00-02:30
64 انگلیسی 3 عبدالواحد شایق سوم 50 02:30-04:00
65 ثقافت اسلامی 4 محمد علی فطری چهارم 40 01:00-02:30
66 صحت عامه 5 محمد عیسی جلال هشتم

(A,B)

80 02:30-04:00
67 اخلاق طبابت محمد بشیر ساکایی نهم 40 02:30-04:00
68 علوم رفتاری معصومه واعظی دهم 85 01:00-02:30

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-04-23