>


15 Dec 2018

تقسیم اوقات آخر سال1397 طب شعبه مرکز

تقسیم اوقات امتحانات فاینل دانشکده طب –مرکز (نیمه دوم سال  1397)
تاریخ ایام هفته شماره مضمون نام استاد سمستر تعداد ساعت براگزاری
01/10 /1397 شنبه

 

1 آناتومی2 مهدی محقق سوم 70 1:00-2:30
2 ثقافت اسلامی4 حمیدمحمدی چهارم 60
02/10/1397 یک شنبه 3 آناتومی1 حسن علی پناه دوم 75 1:00-2:30
جراحی2 کاظم مقصودی ششم 55
03/10/1397 دوشنبه 4 داخله1 عصمت نایب خیل پنجم 55 1:00-2:30
05/10/1397 چهار شنبه 5 فزیولوژی2 حکیمه عبداللهی سوم 70 1:00-2:30
06/10/1397 پنجشنبه 6

 

میکروبیولوژی2 روح الله رویین چهارم 60 3:00-4:30
احصاییه معصومه واعظی پنجم 55 1:00-2:30
داخله2 عصمت نایب خیل ششم 55
1397/10/08 شنبه 7 کیمیای غیرعضوی عالیه محقق اول 70 1:00-2:30
8 صحت عامه4 معصومه واعظی ششم 55
09/10/1397 یک شنبه 9 هیستالوژی2 عباسعلی رموزی دوم 75 1:00-2:30
10/10/1397

 

دوشنبه 10 مایکروبیولوژی1 روح الله رویین سوم 70 1:00-2:30
11/10/1397 سه شنبه 11 هیستالوژی1 عباسعلی رموزی اول 70 1:00-2:30
12/10/1397 چهارشنبه 12 مطالعات اسلامی3 محمدعلی فطری سوم 70 3:00-4:30
13 فزیولوژی3 حکیمه عبداللهی چهارم 60 1:00-2:30
14 فارمکولوژی1 روح الله رویین پنجم 55
13/10/1397

 

پنج شنبه

 

 

15 ادبیات دری عیدمحمدشیرزاد اول 70 3:00-4:30
16 امبریولوژی1 عارف عطایی دوم 75 1:00-2:30
17 پتالوژی1 ذبیح الله اقبال ششم 55
15/10/1397 شنبه 18 مطالعات اسلامی1 محمدعلی فطری اول 70 3:00-4:30
مطالعات اسلامی2 محمدعلی فطری دوم 75 1:00-2:30
صحت عامه3 معصومه واعظی پنجم 55
16/10/1397 یک شنبه 19 امبریولوژی2 عارف عطایی سوم 70 1:00-2:30
17/10/1397 دوشنبه 20 رادیولوژی اباسین تاجملزی ششم 55 3:00-4:30
18/10/1397 سه شنبه 21 کیمیای عضوی علی احمدیوسفی اول 70 3:00-4:30
آناتومی3 مهدی محقق چهارم 60
19/10/1397 چهارشنبه 22 انگلیسی3 طیبه توکلی سوم 70 1:00-2:30
مطالعات اسلامی6 محمدعلی فطری ششم 55
20/10/1397 پنج شنبه 23 صحت عامه1 معصومه واعظی اول 70 3:00-4:30
فزیولوژی1 ذبیح الله اقبال دوم 75 1:00-2:30
پتالوژی1 ذبیح الله اقبال پنجم 55
22/10/1397 شنبه 24 بیولوژی حجروی عارف عطایی اول 70 1:00-2:30
ایمونولوژی حمیدموسوی چهارم 60
23/10/1397 یک شنبه 25 سایکولوژی فاطمه غفاری سوم 70 1:00-2:30
فارمکولوژی2 روح الله رویین ششم 55
24/10/1397 دو شنبه 26 ترمینولوژی نجیب فیضی اول 70 3:00-4:30
بیولوژی مالیکولی حمیدموسوی دوم 75 1:00-2:30
جراحی1 اسدالله دانشور پنجم 55
25/10/1397 سه شنبه 27 صحت عامه2 معصومه واعظی چهارم 60 1:00-2:30
27/10/1397 پنج شنبه 28 انگلیسی1 نجیب فیضی اول 70 3:00-4:30
جنتیک عباسعلی رموزی دوم 75 1:00-2:30
تغذیه حمیدموسوی پنجم 55
29/10/1397 شنبه 29 بیوشیمی1 حمیدموسوی سوم 70 1:00-2:30
بیوشیمی2 حمیدموسوی چهارم 60
30/10/1397 یکشنبه 30 بیوفزیک محمدعلی سلطانی اول 75 3:00-4:30
انگلیسی2 طیبه توکلی دوم 70 1:00-2:30
پرازیتولوژی یاسین محمدی پنجم 55

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-25