>


1 Nov 2020

خدمات و دستآورد ها

خدمات آموزشی:

  1. یکی از فعالیت های شفاخانه معالجوی کاتب، فراهم نمودن زمینه کارهای عملی محصلان دانشکده طب می باشد. متخصصین بخش های مختلف شفاخانه در جریان سال جاری به تعداد (473) محصل سمسترهای 5 الی 10 دانشکده طب را در واردهای مختلف آموزش داده و نقش موثری را در ارتقای دانش و مهارت طبی دانشجویان داشته اند.

آگاهی دهی:

  1. متخصصین اطفال این شفاخانه در قسمت بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد وقایه از امراض ساری، تغذیه اطفال با شیر مادر و اهمیت آن و تغذیه اطفال نیز نقش فعال داشته اند. متخصصین مذکور سمینار های آگاهی دهی برای مردم و ویدیوهای آموزشی را تهیه نموده و جهت بلند بردن آگاهی مردم در قسمت صحت و سلامتی با مردم شریک نموده است

  1. متخصصین نسایی ولادی شفاخانه، بر علاوه معالجه مریضان، در قسمت آگاهی دهی مادران در مورد خطرات دوران حاملگی، تغذیه دوران حاملگی و تنظیم خانواده نقش فعال داشته اند.

  1. متخصصین داخله عمومی، جراحی و سایر مختصصان این شفاخانه نیز همانند سایر داکتران این شفاخانه در قسمت آگاهی دهی عامه در مورد وقایه از امراض، تعذیه مناسب، پیشگیری از امراض ساری و غیره از طریق برگزاری جلسات و کنفرانس ها نقش موثری داشته اند.

سیمینارها و دوره های آموزشی:

  1. جلسه آگاهی دهی در مورد سوی تغذیه اطفال: این سمینار به تاریخ 1399 / 3/20 در تالار کنفرانس شفاخانه کاتب با اشتراک خانواده ها، پایوازان مریضان و محصلان برگزار گردید. مختصصین اطفال شفاخانه درباره اسباب سوی تغذیه، اعراض و علایم سوی تغذی و خطرات آن به اشتراک کننده گان معلومات ارائه نمود.
  2. سیمینار بررسی علایم خطر نزد اطفال: این سمینار علمی به تاریخ 1398/11/5 در تالار کنفرانس شفاخانه کاتب با اشتراک خانواده های مریضان، محصلان و پرسونل صحی برگزار گردید. در این سمینار در مورد علایم خطر(Danger sing) نزد اطفال و تداوی آنها معلومات داده شد.
  3. برگزاری کورس آموزشی التراسوند: این کورس در سال 1398 به منظور آموزش التراساوند، با اشتراک 30 تن از محصلان، داکتران و پرسونل صحی برای مدت یک ماه توسط متخصصین شفاخانه کاتب برگزار گردید.
  4. برگزاری ورکشاب :Management and Governance این ورکشاپ هفته یکبار برای مدت یک ماه به ارتقای مهارت های مدیریتی پرسونل صحی شفاخانه ها و مراکز صحی غرب     کابل برگزار گردید.

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-25