>


6 Jun 2021

دانشکده‌ی طب معالجوی:

دانشکده‌ی طب معالجوی دانشگاه کاتب در سال 1390 با هدف تربیت متخصصان در راستای ارایه‌ی خدمات صحی و بهبود وضعیت سلامت جامعه ایجاد شده است. این دانشکده با چشم‌انداز  «ارتقای دانشکده‌ی طب معالجوی به‌عنوان دانشکده‌ی معتبر طبی در سطح منطقه » توانسته است که در ارایه‌ی خدمات علمی و آموزشی در کشور پیشتاز باشد. از ویژگی‌های این دانشکده، برخورداری کادر مجرب و متخصص، فضای مناسب آموزشی، لابراتوارها و صنف‌های معیاری درسی می‌باشد. در حال حاضر در این دانشکده رشته‌ی طب معالجوی در مقطع لیسانس آموزش داده میشود.

سیستم آموزشی رشتهی طب معالجوی:

دوره‌ی تحصیل در رشته‌ی طب معالجوی دانشگاه کاتب، شش سال تحصیلی، در دو دوره‌ی پاراکلینیک و کلینیک می‌باشد. محصلان مؤظف اند که در مجموع 260 کریدیت درسی را فرا  گیرند که شرح این کریدیت‌ها قرار زیر میباشد:

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-24