>


1 Feb 2018

در باره شعبه برچی

شعبه برچی دومین شعبه فعال دانشگاه کاتب می‌باشد. این شعبه در جاده شهید مزاری، کابل، افغانستان موقعیت دارد. شعبه برچی دانشگاه کاتب دارای چهار دانشکده فارغ‌ده از قبیل: دانشکده اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده کمپیوتر ساینس و انجنیری و دانشکده طب معالجوی می‌باشد. شعبه برچی که در منطقه نسبتأ محروم کشور موقعیت دارد، خدمات تحصیلی با تخفیف 35 الی 45 فیصد را ارائه می‌نماید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-04-22