>


19 Jun 2018

دفاتر و مدیریت ها

دفاتر و مدیریت ها

برای پیشبرد فعالیت­ معاونت امور محصلان، ساختار تشکیلاتی که بتواند به تمام نیازمندی های محصلان بصورت کارا پاسخ گو باشد ایجاد گردیده است که بصورت ذیل تشریح می­گردد.


 الف ) مرکز رشد محصلان

مرکز رشد محصلان را با خدمات تخصصی دانشجویی  حمایت می کند تا استعداد های خودرا در بخش های مختلف برای بهبودی آینده شغلی در کشور و بین الملل شناسایی نمایند ، این مرکز با ترویج فرهنگ ها و بالا بردن سطح آگاهی و استعداد دانشجویان برای موفقیت و توسعه دانش و آموزش آنها از طریق نوآوریها ، برنامه های متنوع ، خدمات و مشارکت دانشجویان در ورکشاپ ها ،برنامه های تفریحی و دیگر برنامه های آموزشی تلاش و همکاری می نماید و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه از طریق ارتقاء دانش مهارت و نگرش کارآفرینانه همه فارغ التحصیلان دانشگاه، از جمله اهداف این مرکز است.


وظایف مدیر مرکز رشد دانشجویان

 1. ءاداره کلیه ای امور مرکز رشد دانشجویان بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیئت امنا
 2. نظارت بر فعالیت واحد های مستقر در مرکز رشد محصلان برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده
 3. ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا و توسعه محصلان
 4. ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد محصلان به معاونت امور محصلان
 5. برنامه ریزی عملی برای افراد برای رسیدن به اهداف و حمایت از آنها
 6. گزارش گیری از تمام مدیریت های زیر واحد
 7. برگزاری ورکشاپ های لازم برای مدیران و کارمندان
 8. برگزاری جلسه ها با مدیریت های زیر واحد و گزارش به معاونت امور محصلان
 9. انجام امور مربوط به حضور و غياب و تهيه كاركرد واحدها
 10. برنامه ريزی و هماهنگي به منظور برگزاری نشست های شورای مركز رشد محصلان و تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوط
 11. پيگيری مصوبات اجرايی شورا و انعكاس تصميمات در خصوص واحدها (اخطار، تشويق، تخصيص اعتبار ومانند آن) در چارچوب ضوابط و مقررات
 12. هماهنگی و پيگيری مكاتبات و فعاليت‌های مركز با داخل و خارج دانشگاه و واحدهای مستقر
 13. تهيه و تدوين فعاليت های انجام شده و مشكلات
 14. انعكاس تمامی  موارد بالا به رئيس معاونت، براساس چارچوب وظايف و يا امور محوله
 15. انجام ساير اموری كه در چارچوب وظايف محول می گردد.

 


 

ب) مدیریت سیستم جامع آموزشی ناد

سیستم جامع مدیریت آموزش (ناد) از نیم سال اول 1393، با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی به دانشجویان راه اندازی گردیده است. دانشجویان از طریق لینک مربوطه می توانند به سیستم مذکور متصل و عملیات مورد نظر خود را از راه دور و به صورت اینترنتی انجام دهند. دانشجویان توسط سیستم ناد قادر به انتخاب واحد و هر گونه تغییر در انجام انتخاب واحد در بازه حذف و اضافه هستند. و نیز از طریق سیستم میتوانند نمرات و کارنامه خویش را مشاهده کنندهمچنین می توانند اساتید را ارزشیابی کنند.


وظایف مدیریت سیستم ناد:

 1. ایجاد آی دی و شناسه کاربری دانشجو
 2. ایجاد آی دی و شناسه کاربری اساتید
 3. وارد کردن نمرات در خارج از بازه وارد کردن نمرات توسط استاد
 4. صدور کارت امتحانی
 5. باز کردن بازه زمانی انتخاب واحد، ارزشیابی اساتید، رساندن نمرات، اعتراض به نمره، رسیدگی به اعتراض
 6. ویرایش مشخصات دانشجو، اساتید
 7. گرفتن آمار و گزارشات
 8. وارد کردن سمستر تعجیلی
 9. حذف مضامین
 10. اعلام نهایی فارغین در سیستم
 11. وارد کردن دروس جدید
 12. اماده سازی نتایج ارزشیابی
 13. بررسی و رفع مشکلات احتمالی کاربران سیستم ناد
 14. ارتباط با مرکز پشتیبانی سیستم ناد جهت حل مشکلات
 15. وارد کردن نمرات مونوگراف و نمرات امتحان مجدد و معرف به استاد
 16. اعمال محدودیت انتخاب کریدت برای محصلان مشروط و یا بدهکار مالی

ج) معرفی مرکز آموزش های کاربردی

مرکز آموزش های کاربردی با دانشجویان همکاری می کند تا با علم به ضروریت تعریف و تدوین دوره های کار آمد آموزش مدیریت جهت برآورده نمودن درخواست های متقاضیان مختلف اقدام به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت نموده تا بتواند بالاترین کیفیت آموزشی را در دوره های زمانی کوتاه در اختیار متقاضیان خود قرار دهد و آموزش یکی از وجوه به هم پیوسته خدمات مرکز آموزش های کاربردی است و با هدف تقویت دانش نظری، توسعه بینش سیستمی و راهبردی و ارتقاء مهارت های کاربردی مدیریت، دوره های آموزشی متمایز خود را ارائه می نماید. مرکز آموزش  های کاربردی ، با شناسایی نیازهای آموزشی مؤسسات و شرکت ها و با بهره گیری از توان علمی و عملی شبکه ای از استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج از کشور، دوره های متنوع آموزشی را برای سطوح مختلف مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان، سرپرستان و دانش آموختگان دانشگاه ها با گرایش های مختلف طراحی و اجرا می نماید.


مدیریت های مرتبط به مرکز آموزش های کاربردی

مدیریت امتحانات بین المللی
با توجه به نیاز های آموزشی در کشور و تعداد زیاد از متقاضیان برای ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور این مرکز به محصلان زمینه امتحانات زبان های بین المللی را فراهم می کند.

مدیریت آموزش مالی و حسابداری ACCA

با هدف توانمند سازی افراد و مدیران مختلف در حوزه های حسابداری و مدیریت مالی که خود یکی از مهم ترین بخش ها در دانشگاه به حساب می آیند ، و جهت بهره برداری از حد اکثر امکانات و مدیریت صحیح منابع و دارایی ها هم چنین انجام دقیق امور حسابداری طبق استاندارد های لازم ، اقدام به برگزاری دوره مدیریت مالی و حسابداری نموده است.

مدیریت آموزش تخصصی کمپیوتر

مرکز آموزش های تخصصی کمپیوتر به محصلان کمک می کند تا توانمندی ها و استعداد های خود را در زمینه های علوم کمپیوتر در سطوح مختلف و آماده سازی محصلان برای ورود به بازار کار کشور به خوبی شناسایی کرده و از جنبه های مختلف تحصیلی، آینده خود را در زمینه های رشد تحصیلی، راه های افزایش تخصص، تجربه و آگاهی به صورت آکادمیک  بر اساس  اطلاعات آنالیز شده و همکاری اساتید با تجربه و وضعیت کنونی تحصیل و پیشرفت در جامعه افغانستان و بین الملل آگاه سازد.

مدیریت آموزش زبان های خارجی

به محصلان کمک می کند تا توانمندی های خود را شناسایی نموده و نظر به نیاز های اجتماعی بروز در کشور و بین الملل به یادگیری زبان های خارجی بپردازند ، و نیاز های ارتباطی و شغلی محصلان را در سطح کشور و جهان برطرف می نماید.

وظایف مدیر مرکز آموزش های کاربردی

الف-وظایف عمومی

 1. ابلاغ کلیه ای مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه و معاونت امور محصلان به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 2. تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 3. ارائه گزارشھای توجیھی لازم به معاونت امور محصلان و مدیریت مرکز رشد محصلان در خصوص وظايف مربوطه به واحدھای تحت نظر
 4. پیشنھاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در مدیریت های ذیربط
 5. نظارت بر واحدھای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظايف آنھا
 6. برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنھاد بودجه سالیانه مدیریت های ذیربط مطابق با اولویتھای دانشگاه
 7. ھمکاری با سایر مدیریت ها (مدیریت مرکز مشاوره و یادگیری ، مدیریت مرکز تربیت بدنی و تفریحی ، اداره انجمن محصلان و مرکز مشاوره شغلی و ارتباط با جامعه) جھت حسن اجرای برنامه ھای دانشگاه
 8. انجام سایر امور محوله از سوی معاونت امور محصلان و مدیریت مرکز رشد محصلان

ب- وظايف تخصصي

 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره ھای تحصیلات تکمیلی
 2. برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجرای وظايف واحدھای وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھای آموزشی ھر واحد و ارزيابی آن و ارائه گزارش لازم به ھیئت دانشگاه
 3. ارزيابی عملكرد آموزشی محصلان و اعضای ھیئت علمی و مديران آموزشی واحدھای مختلف در ھر نیم سال و انعكاس آن به مدیریت مرکز رشد محصلین و معاونت امور محصلان و اعلام نتیجه ارزيابی به اعضای کادر علمی
 4. اجرای دوره ھای كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت
 5. برنامه ریزی جھت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی – آموزشی دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت یادگیری در کورس های کوتاه مدت و دراز مدت
 6. برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش کشور
 7. اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی
 8. برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی محصلان جھت ورود به جامعه
 9. نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقش مرکز آموزش های کاربردی در دانشگاه

د) مدیریت امور محصلان

این مدیریت به منظور انسجام و هماهنگ کردن امورات  مربوط به محصلان بوجود آمده است و نقش بسیار مهمی در اجرای وظایف معاونت محصلان دارد.

چشم انداز

این اداره در نظر دارد که با بهترین نظام مدیریتی در خدمت محصلان قرار گرفته و به یکی از بهترین وفعال ترین مدیریت محصلان در سطح دانشگاه های منطقه تبدیل گردد.

رسالت

مدیریت امور محصلان رسالت دارد تا در راستای سیاست های دانشگاه با پیروی نمودن از قوانین وضع شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان در زمینه حل هر چه سریع تر مشکلات محصلان، انجام امور اداری مدیریت محصلان ، از طریق استفاده حد اکثر منابع و حداقل زمان عمل نماید


اهم وظایف:

 1. آماده سازی نمرات هر سمستر جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 2. آماده سازی نتایج کنکور جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 3. آماده سازی لیست مونوگراف ها جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 4. آماده سازی کتابچه فراغت جهت ارسال به وزارت تحصیلات عالی
 5. آماده سازی و صدور مدارک فارغ التحصیلی محصلان
 6. برگزاری امتحانات پایان سمستر و نظارت از برگزاری ان
 7. نامه نگاری و ارتباط با وزارت تحصیلات عالی
 8. جواب دهی به استعلام های وزارت و نهاد های دیگر در خصوص محصلان
 9. طی مراحل اسناد فراغت محصلان در وزارت تحصیلات عالی
 10. آماده سازی و چاپ سوالات امتحانی
 11. آماده سازی تایم تیبل عمومی امتحانات
 12. صدور برگه تصفیه حساب جهت فارغ التحصیلی
 13. تشکیل دوسیه برای محصلان جدیدالورود
 14. بایگانی اسناد محصلان (انتخاب کریدت، تأجیلی و…)
 15. اجرا و طی مراحل تأجیلی محصلان
 16. اجرای امورات مربوط به تبدیلی به دانشگاه دیگر
 17. اجرای امورات مربوط به تبدیلی به شعبه دیگر و تغییر تایم
 18. صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 19. ثبت شکایات و عرایض کمیته انضباطی و کمیسیون موارد خاص
 20. ابلاغ و اجرای احکام کمیته انضباطی و کمیسیون موارد خاص
 21. بررسی و جواب دهی در خصوص اعتراض محصلان به احکام کمیته انضباطی و کمیسیون موارد خاص
 22. آماده سازی لیست حاضری محصلان در ایام امتحانات
 23. آماده سازی شقه اساتید در ایام امتحانات
 24. شمارش و تحویل پارچه های امتحانی و تسلیم دهی و تسلیم گیری از اساتید
 25. بررسی عرایض محصلین در خصوص مشکلات
 26. اجرای مقررات و آیین نامه های دانشجویی
 27. برگزاری امتحانات مجدد
 28. اجرای روند تداخل مضامین محصلان در ایام امتحانات
 29. اجرای لیست محرومین جهت اقدامات لازم
 30. اجرای روند حذف اضطراری
 31. بررسی وضعیت محصلان و انجام اقدامات لازم( دانشجویان مشروط)
 32. ماده سازی لیست حاضری روز کنکورآ
 33. آماده سازی لیست قبول شدگان امتحان کتبی و شفاهی کنکور جهت اعلام در سایت

 

 

 

اشتراک گذاری :

0 0 vote
Article Rating

چاپ
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments


2021-05-13