>


2 Dec 2019

دومین دورۀ رقابت درون دانشگاهی مناظره کاتب در مرکز تحقیقات برگزار شد

مرکز رشد محصلان دانشگاه کاتب به همکاری انجمن دانشجویی مناظره دانشگاه کاتب، دومین دورۀ رقابت درون دانشگاهی «مناظره کاتب» را روز پنج شنبه 30/8/1398 ساعت 1:00 الی 7:00 بعد از ظهر در مرکز تحقیقات دانشگاه کاتب، برگزارنمود.

در این دورة رقابت درون دانشگاهی «مناظره کاتب» منیراحمد ستانکزی و حسین علیزاده مقام اول از تیم نخبگان؛ احمدشاه صمیم و اسدالله محمودی مقام دوم از تیم شاهین؛ میلاد عثمانی و علی رضایی از تیم روشنفکران مقام سوم را از آن خود نمودند و همچنان فداحسین حسینی به عنوان بهترین سخنران اول، محمد رضا کارگر بهترین سخنران دوم و نجیبه علیزاده به عنوان بهترین سخنران سوم انتخاب شدند.

هدف از برگزاری این مناظره انتخاب چهره‌های برتر برای مسابقات میان دانشگاهی و قهرمانی مناظره دانشگاه کاتب است.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-06-13