>


13 Dec 2020

دومین رویداد کارآفرین برتر 2020 (The Best Entrepreneur 2020)

این برنامه در طی54 ساعت آموزشی و با حضور بیش از 120 نفر از محصلان دانشگاه کاتب و سایر دانشگاه‌ها برگزار شد، که هدف این رویداد آموزش و ترویج کارآفرینی در کشور بود. بر علاوه، محصلان با اشتراک در این برنامه با چگونگی فکر کردن در مورد ایده‌های درست و قابل تطبیق آشنا شدند.

این برنامه، با سخنرانی استاد علی احمد یوسفی رئیس دانشگاه کاتب آغاز گردید. استاد یوسفی، ضمن معرفی اهمیت کارآفرینی در کشور و جهان، به دانشگاه‌های نسل سوم نیز اشاره نمود. در ادامه، دکتر حسن روحانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب به اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصاد کشور اشاره کردند. به تعقیب آن، استاد محمد مهدی شفایی صحبت‌های را پیرامون خلاقیت و ذهن فعال برای اشتراک کنندگان ارائه نمود. در اخیر روز اول، از بیش از 40 ایده مطرح شده، 11 ایده برتر با رای شرکت کنندگان انتخاب و با در نظر داشت زمینه‌ی تخصص، تیم‌های 10 یا 11 نفری تشکیل گردید.

در روز دوم، ورکشاب آموزشی تحت عنوان ایده‌های تجاری (Business Idea) توسط استاد محمد شاکر عزیزی، بوم مدل کسب وکار توسط استاد احمد محمدی و محصول کمینه یا MVP توسط استاد محمد مهدی شفایی ارائه گردید که زمینه‌ی تحقیق بازار کار و آشنایی با بازار کار را برای محصلان فراهم ساخت.

در روز سوم، ورکشاب آموزشی How To Pitch توسط استاد احمد محمدی ارایه شد و در ادامه آن عکس‌های دسته جمعی در فضای شاد گرفته شد.

در روز جمعه بعد ازظهر، تیم‌ها به ترتیب ایده‌های خود را در مدت 4 دقیقه ارایه نموده و در مدت 3 دقیقه به سوالات چهار داور پاسخ ارائه نمودند.

در پایان این برنامه، سه تیم منحیث تیم‌های برتر شناخته شده که هر کدام آن قرار زیر می‌باشد:

تیم اول: RSN Team

تیم دوم: Unique Fruit Chips Team

تیم سوم: تیم تولید سمارق لقمه

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-08-09