>


24 Oct 2019

دومین کنگره بین‌المللی طبی دانشگاه کاتب برگزار شد.

مقدمه

به دنبال اولین کنگره بین المللی طبی دانشگاه کاتب که درتاریخ 12/7/1397 برگزار شد، کمیته تحقیقات دانشکده طب مصمم به برگزاری دومین کنگره المللی طبی گردید، درنتیجه درتاریخ 17/9/1397  کمیته تحقیقات طرح برگزاری دومین کنگره بین المللی طبی را تهیه وبه شورای علمی دانشکده پیشنهاد نمود، شورای علمی دانشکده بعد ازبررسی طرح موارد ذیل را جهت اجراآت تائید کرد.

1-اعضای هیئت برگزاری دومین کنگره بین المللی طبی عبارتند:

الف: ریس کنگره استاد علی احمد یوسفی (ریاست دانشگاه )

ب : دبیر علمی کنگره دکتر عباس علی رموزی (ریاست دانشکده طب )

ج : دبیر اجرایی کنگره دکتر معصومه واعظی (استاد کادر دانشکده طب)

 

2-.اهداف محورهای کنگره:

الف: امراض انتانی،امراض انتانی هنوز هم یک مشکل صحی در سراسر جهان باقی مانده و یک عامل مهم مرگ و میر خصوصا در بین اطفال، کاهلان، مریضان مصاب به ایدز، امراض مزمن و مریضانی که ادویه های سرکوب کننده معافیتی مصرف میکنند، بخصوص درکشورافغانستان، که کنترول دقیق برسیر وانتشار امراض انتانی صورت نمیگیرد ودرساحه جنگ وناامنی قرار دارد، سبب رشدوافزایش آن درجامعه گردیده است.

ازین جهت برحسب لزوم، یکی ازمحورهای کنگره تعیین گردید، تافراخوان مقالات تحقیقاتی را درزمینه داشته باشد.

ب: امراض خاص.

گرچه در علوم طبی رایج و یا سازمان صحی جهان ، تعریفی تحت عنوان بیماری‌های خاص وجود ندارد.اماویژگی‌های بیماری‌های خاص را به‌طور کلی میتوان شامل عدم امکانات تشخیص زودهنگام، مشکل در تداوی، هزینه بالای تداوی و شیوع کم بیماری در کشور دانست . بدین لحاظ یکی از محورهای  کنگره تعیین گردید تا ازآخرین دستاوردهای تحقیق  در زمینه امراض خاص مقالاتی را داشته باشد.

ج: صحت عامه یا طب وقایوی،

ازآنجایکه در حیطه وظایف وزارت صحت عامه افغانستان، دوبخش تداوی امراض و وقایه از امراض تعریف گردیده است،امابهداشت وحفظ الصحه وشعار وقایه بهتر و ارزانتر از تدوای است، درنظرگرفته، محوریت صحت عامه تعیین گردید.

3-دستاورد کنگره:

الف.دانشگاه کاتب بعنوان دانشگاه معتبردرافغانستان، مطابق به دیدگاه وماموریت خود مکلف به گسترش همکاریهای ملی و بین المللی می باشد، که بابرگزاری کنگره های ملی و بین المللی براهداف خود نزدیک تر می شود.

ب.شریک ساختن، نهادهای تحصیلات عالی افغانستان ازظرفیت های موجود دردانشگاه کاتب.

ج.استفاده موثر، از ارایه مقالات تحقیقاتی ملی و بین المللی، درخصوص محورهای کنگره.

د.نهادینه کردن برگزاری کنگره ملی وبین المللی درسطح تحصیلات عالی افغانستان .

ه-دریافت چالش ها و موانع موجود،بررسی ودریافت راه حل آن .

 

شرح کنگره:

دومین کنگره بین المللی طبی کاتب که با حضور علی احمد یوسفی ریاست محترم دانشگاه  کاتب ،معاونین دانشگاه محترم دکتر محمدرضامحقق ودکتر شفایی ،ریاست محترم دانشکده طب دکتر عباس علی رموزی،جناب دکترصابر نصیب ریس منابع بشری وزارت صحت عامه افغانستان ،نماینده های محترم پارلمان وریاستهای محترم پوهنتونها و شفاخانه ها، مهمانان داخلی وخارجی، اساتید دانشگاهها، محققین وپژوهشگران و محصلین رشته طب معالجوی و دندان برگزار گردید.

آغاز برنامه :

جلسه باتلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری خداداد (رسولی ) قاری بین المللی و سپس با پخش سرود ملی کشور رسما مطابق به آجندای کنگره آغاز گردید، طوریکه درابتدا  :

1-جناب استاد علی احمد یوسفی ریاست محترم دانشگاه کاتب به حیث ریس کنگره حول ومحورکنگره صحبت نمودند :

جناب یوسفی، در مورد دانشگاه و آنچه که دانشگاه کاتب دنبال آن است صحبت نمود .

دیدگاه دانشگاه کاتب (تبدیل شدن به دانشگاه معتبر درسطح منطقه میباشد) که خوشبختانه دانشگاه کاتب توانسته است عنوان معتبر ترین دانشگاه کشور را از وزارت تحصیلات عالی بدست آورد. دانشگاه کاتب به پژوهش و تحقیق توجه خاص دارد و در این زمینه موفق نیز بوده است که برگزاری این کنگره مثال خوب از فعالیت و حمایت این دانشگاه از پدیده پژوهش و تحقیق است.

دانشگاه ها به چهار نسل تقسیم میشوند نسل اول آموزش محور است ، نسل دوم در کنارآموزش به پژوهش نیز توجه میکنند، که این دو نسل از دانشگاه  در کشور های پشرفته منسوخ شده است، ولی در افغانستان هنوز هم بسیاری از دانشگاه ها به نسل اول و دوم باقی مانده است، نسل سوم و چهارم دانشگاه های کار آفرین و ثروت آفرین است، که در کشور های پیشرفته، این نسل از دانشگاه ها وجود دارد. باید با افتخار بگویم که دانشگاه کاتب بطرف نسل سوم و چهارم حرکت میکند. چنانچه دانشگاه کاتب مرکز رشد محصلان را به زودی به مرکز رشد و کارآفرینی تغیر میدهد. و به زودی به نسل سوم دانشگاه که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد می پیوندد.

برمیگردم به مقوله تحقیق، نتیجه تحقیق خلق دانش است. اگر پژوهش را دسته بندی کنیم، به پژوهش بنیادی، توسعه ای و کار بردی، در تمام انواع پژوهش خلق دانش صورت میگیرد. در تحقیقات بنیادی تولید دانش میشود، در شکل توسعه ای درکنار تولید، دانش .،راه حل چالش را ارایه میکند. پژوهش کاربردی درکنار تولید دانش، و راه حل چالش ابزاری،  برای حل چالش نیز پشنهاد میکند.

امروز خواهیم دید که محققان ما چه تحقیقاتی را انجام داده اند و از آخرین دست آورد های تحقیق، حد اقل در سه پنل امراض خاص، امراض انتانی و صحت عامه آگاه خواهیم شد.  خواهیم دید که دانشگاه  در مقایسه به کشور های منطقه و جهان در کجا قرار دارد.

پژوهش و تحقیق عمدتا” دارای اهداف ذیل است

1. جمع شدن متخصصین و صاحب نظران در محور های تحقیقی و شریک ساختن آخرین دست آورد های تحقیقاتی شان.

2. آشنایی و برقراری ارتباط، بین محققان و زینفعان تحقیق که بسیار اهمیت دارد.

3. استفاده از نتیجه تحقیق که در افغانستان کمتربه این هدف توجه میشود. تحقیقات در کنج کتابخانه ها میماند وخاک میخورد در دانشگاه کاتب بخش ماستری رشته های مختلف فعال است،محصلان در تیزس خودش به شکل کاربردی تحقیقات، انجام میدهند که عمدتا” این تحقیقات در مورد چالش های موجود کشورهستند که باید ارگانهای زیربط دولتی و خصوصی حتی جامعه بین المللی که به نحوی در قضایای افغانستان دخیل است میتواند، از نتایج این تحقیقات استفاده کنند، چون هر تحقیق که انجام میشود در نتیجه خلق دانش صورت میگرد و بلاخره راه حل یک چالش نیز پشنهاد میگردد.

4. سهم گیری در انکشاف جامعه

5. تشویق روحیه تحقیق در بین استادان، محققان و دانشجویان

 

2-سپس داکتر اباذر متقی ریاست محترم شفاخانه معالجوی کاتب صحبت نموده ازهمکاریهای هییت رهبری دانشگاه درقسمت اجرایی برنامه های علمی آموزشی وپژوهشی سپاسگزاری نموده ، اهداف و برنامه های دانشگاه کاتب را بعنوان موثر ترین وبهترین وسیله برای رسیدن به بلند ترین درجه های علمی پژوهشی دانست .

3-سخنران سوم

داکتر عباس علی (رموزی) ریس دانشکده طب دانشگاه کاتب  بعنوان دبیر کنگره بین المللی سخنان ذیل را ایراد نمود.

بعد از تقدیم سلام وادای احترام وخیرمقدم به مهمانان حاضر در دومین کنگره بین المللی طبی کاتب، روی دومحور صحبت نمودند،وگفتند.

برنامه های یک  محیط علمی واکادمی حول دومحور اساسی می چرخد

1. محور آموزش

2. محور پژوهش وتحقیق .

1-درمحوریت آموزش:

دانشکده طب ، درمدت کمتراز 9 سال توانسته است که  خوب بدرخشد. و جای شکی نیست که در محوریت آموزشی ، ازبهترین متود درسی، بهترین سیستم آموزشی کریدتی ، مجرب ترین اساتید ، کورس پالسی منظم ،ریفرانس های معتبر درسی ، کریکولم آبدیت شده مطابق با پتالوژی ونیاز بازار درافغانستان ، داشتن کمیته های فرعی تضمین کیفیت ، ساختمان  دایمی با صنوف مجهزبه تکنولوژی مناسب ،کتابخانه ،انترنت  و داشتن سایر امکانات تسهیلی تحصیل، هم دربخش تیوری وهم عملی درلابراتوارها و قرارداد با بهترین شفاخانه های کادری درسطح شهر کابل، جهت کارعملی محصلین وداشتن شفاخانه معالجوی کاتب و……. همکاری وزارت  محترم تحصیلات عالی افغانستان درقسمت نظارت های مستمر و دوامدار شان جهت ارتقای کیفیت تدریس وآموزش صورت می گیرد. درنهایت همه این ها سبب گردیده است تادانشگاه کاتب بار بار ازطرف تیم ارزیاب کننده مورد ارزیابی قرار گیرد، ودرنتیجه با اخذ بالاترین نمره، موفق به کسب معتبر ترین پوهنتون افغانستان گردید .

2-درمحوریت تحقیق و پژوهش .

لازم به ذکر است که محوریت آموزش یاد گرفتن ویاد دادن است ، آنچه که دیگران تحقیق می کنند، تجربه می کنند، مینویسند ومکتوب می کنند ، ما درحیطه آموزش فقط می آموزیم وآموزش می دهیم. چی خوب است که برنامه ریسرچ وتحقیق درمحیط اکادمیک کشور ما  نهادینه شود وجزئی از اهداف عمده آن باشد تا هم بتوانبم مطابق با پتالوژی کشور خود تجربه کنیم ، تحقیق کنیم ودرنتیجه علم تولید واستخراج کنیم، تا دیگران بیاموزند ویاد دهند ودرسطح جامعه مطابق به پتالوژی کشور به آن عمل کنند. خوش بختانه دانشگاه کاتب دراین خصوص نیز گامهای موثری  برداشته است وبعنوان دانشگاه پژوهش محورعمل  می نماید، وبرای رسیدن به این منظور ریاست مرکز تحقیقات را ایجاد نموده است . گرچی مدتی زیادازایجاد رشته طب نمی گزرد، اما درطول کمتر از9 سال تلاشهای زیادی  برای رسیدن به اهداف دانشگاه انجام گرفته که چکیده یی ازین فعالیتها را میتوان نام برد.

1. نشرفصلنامه کاتب .

2. ارائه بیشتراز90  سمینارعلمی دانشجویی .

3. برگزاری 31 سمینارعلمی درسطح دانشکده .

4. چاپ ونشر دها جلد کتاب درسی .

5. نشر16 مقاله ISI درمعتبرترین ژورنالهای بین المللی .

6. ایجاد کورسهای روش تحقیق برای استادان ومحصلین

7. تدویر دوکنگره بین المللی طبی .

درادامه دکتررموزی گفتند، کمیته علمی دومین کنگره بین المللی طبی کاتب بعدازموعد تعیین شده (15میزان )، 95 مقاله ارسال  شده به ایمل آدرس کنگره   (KIMC )را از داخل وخارج کشور دریافت نموده و بعد از بررسی وارزیابی های زیاد وفنی که صورت گرفت سی ویک  مقاله را بعنوان ارائه دهنده  ونوزده مقاله را بعنوان پوستر انتخاب گردید.  مجموعاً 50 مقاله درکتاب خلاصه مقالات چاپ ودراختیار شرکت کننده ها قرارگرفته  ودرعین حال دوستان  میتوانند ازطریق سایت دانشگاه کاتب دریافت کنند(ضم گزارش )

دراخیر ضمن ابراز قدر دانی ازحضور ریاست محترم منابع بشری وزارت صحت عامه جناب دکتر صابر نصیب، تقاضا گردید تا با دوپیشنهادذیل با محققین  در بخش پژوهش همکاری نمایند وزمینه تحقیق را برای محققین ما فراهم  نمایند .

1. سهولت های لازم را برای  محققین ما (سکتور های خصوصی) درشفاخانه های دولتی ایجاد نموده تا دست رسی بیشتر به  معلومات داشته باشیم .

2. دیتا های لازم را که در وزارت محترم صحت عامه موجود می باشد دراختیار محققین ما (سکتورهای خصوصی ) قراردهید.

 

سپس اعضا ی پنل اول که مربوط به امراض خاص بود. معرفی و بعنوان داوران پنل درجایگاهش خواسته شد ورسما برنامه ارایه مقاله وداوری آن آغاز گردید. لازم به ذکر است که برای داوری  بهتر وشفاف فورم مشخصی تهیه گردیده بود که براساس آن، داوران پنل، هریک ارایه کننده مقاله  را ارزیابی ونمرات ان را ثبت می نمودند، که دراخیر،اعضای  هر پنل بالاترین نمره را بررسی و بعنوان مقاله وسخنران برتر انتخاب می کردند.

1.پنل اول: امراض خاص

1.اعضای پنل اول داکتر اباذر متقی ،داکترعصمت الله نایب خیل و استاد حکیمه عبدالهی بودند که کارنقد وبررسی مقالات ارایه شده،تنظیم وکنترول زمان تعیین شده را بعهده داشتند ومطابق به فورم تهیه شده  ارزیابی می کردند.

 

سخنرانان پنل اول  .

دکتر سید حمید موسوی استاد کادر دانشکده طب کاتب و رییس موسسه بیماران خاص افغانستان،  درمدت پانزده دقیقه ارایه کردند.طبق برنامه کسانیکه سوالاتی دراین خصوص داشتند می توانستند مطرح کنند تا سخنران به آن جواب دهد.دراین قسمت سوالاتی ازجانب داوران وتعدادی ازمهمانان مطرح شد که دکترموسوی، جواب قناعت بخشی را ارایه کردند.

دکتر برجیس از امریکا که به صورت ویدیو کنفرانس  مقاله خود را ارائه کردند، دومین سخنران از پنل اول بودند این ارائه با همکاری دکتر عصمت الله نائب خیل تکمیل شد.

سخنران سوم ، دکتر تابش بختیاری از شفاخانه پیوند خاتم النبین ودانشگاه خاتم النبین بودند که عنوان مقاله شان را درمدت پانزده دقیقه ارایه کردند که مورد تشویق حاضرین گردید. سوالاتی ازجانب اعضای پنل مطرح ومورد بحث وبررسی قرارگرفت وبرایشان توفیقات مزید خواسته شد.

سخنران چهارم پوهاند دکتراحمد فواد پیرزاد ریس شفاخانه پیرزاد و استاد کادر پوهنتون طبی کابل بود، که مقاله خویش را درمدت معین ارایه نمودند وسوالاتی که ازطرف اعضای پنل ومهمانان که مطرح شد، پیرامون مطالعات که دراین مقاله شده،برای حاضرین واعضای پنل دیدگاهشان را ارایه کردند.

سخنران پنجم دکتر نعمت الله رضایی ازشفاخانه پیوند ملت بود که عنوان مقاله شان را

درمدت زمان تعیین شده ارایه نموده وبه سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

سخنران هفتم پنل اول محترم دکتر علی احمد (افضلی) متخصص داخله اطفال ازشفاخانه معالجوی کاتب و استاد دانشکده طب کاتب مقاله خویش را درمدت پانزده دقیقه ارایه نمودند.سوالاتی که ازطرف هیت پنل مطرح گردید، داکترافضلی پاسخ قناعت بخشی را ارایه نموده ومورد تشویق حاضرین قرارگرفت.

سخنرانیهای پنل اول تاساعت 12.30 دقیقه ادامه داشت وسایر سخنرانان مطابق اجندا درتایم بعد از صرف غذا سخنرانی شان را ادامه دادند مهمانان ازساعت 12.30 الی 2 به صرف طعام وادای نمازدرسالن غذا خوری ونمازخانه تشریف بردند.

ساعت 2 بعد ازظهر مطابق برنامه، همه درسالن حضور داشتند

 

2.پنل دوم : امراض انتانی :

باشروع پنل دوم که درمورد امراض انتانی می باشد اعضای محترم پنل هریک دکترذبیح اقبال ،دکتر باقر رضایی و حمیدالله راسخ به جایگاهشان رفته وبه ترتیب هریک ازسخنرانان را دعوت به ارایه مقاله شان نمودند، درضمن تذکر ازهریک سخنرانان خواسته شد که وقت درنظر گرفته شده را کاملا رعایت نمایند.

سخنران اول دکتر روح الله رویین استاد کادر دانشکده طب و آمرتضمین کیفیت دانشگاه کاتب، مقاله شان را درمدت پانزده دقیقه ارایه نمودند وسوالاتی ازجانب اعضای پنل مطرح گردید که ازطرف دکتر رویین توضیح مناسب وقناعت بخشی ارایه گردید.

سخنران دوم دکتر محمد عارف عطایی متخصص اطفال ، آمردیپارتمنت کلینیک دانشکده طب کاتب، مقاله شان را درمدت تعیین شده ارایه نمودند وبه سوالات مهمانان واعضای پنل درمدت وقت اضافی که خواسته شد توضیحات خوب ومناسبی ارایه گردید که مورد تشویق حاضرین قرارگرفت.

سخنران سوم دکتر احسان الله درویش ترنر در مرکز کنترول توبرکلوز افغانستان مقاله شان را درمدت پانزده دقیقه وقت تعیین شده ارایه نمودند وبه سوالاتی که ازجانب مهمانان و اعضای پنل مطرح شد پاسخ قناعت بخشی ارایه گردید ودرضمن ازپیشرفتهای خوبی که درقسمت تشخیص ،تداوی وکنترول امراض توبرکلوز درافغانستان معلومات خوبی رااریه نمودند.

سخنران چهارم محترم حسین حبیبی محصل رشته معالجوی دانشکده طب کاتب بودند که مقاله شان را درمدت پانزده دقیقه ارایه نمودند وبه سوالات اعضای پنل ومهمانان باسخ قناعت بخشی راارایه کردند که مورد تشویق مهمانان واعضای پنل گردید.

سخنران پنجم که آخرین سخنران پنل انتانی می باشد.محترم گلالی تاجیک محصل دندان پزشکی ازپوهنتون خاتم النبیین مقاله شان را ارایه نمودند وبه سوالات مهمانان وداوران پاسخ مناسب را ارایه نمودند واز ارایه مقاله شان دراولین کنگره طبی کاتب نیز تشکری نمودند.

برنامه روز اول مطابق تایم تهیه شده ساعت چهار بعد ازظهر با قرائت دعا به پایان رسید

دومین روز، کنگره بین المللی طبی کاتب، مطابق به آجندا ساعت 8.30 صبح با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری محترم صابری آغاز شد.

محور پنل سوم، صحت عامه یا طب وقایوی می باشد،که اعضای پنل، محترم دکتر آصف سیرت ،دکتر عباس علی رموزی و دکترروح الله رویین به جایگاه شان رفته و ازسخنرانان محترم به ترتیب تقاضا نمودند تا مقاله شان رابا حفظ وقت تعیین شده ارایه نمایند،درابتدا، ویدیوکنفرانس هایی که بصورت آنلاین آماده شده بود به ترتیب پخش گردید.

دکتر اکبردرگلاله استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران –تهران –عضو دیپارتمنت هماتولوژی وانتقال خون می باشد، جناب ایشان قراربود که درکنگره شرکت کنند اما به دلایلی متاسفانه نتوانستند که حضوریابند. اما مقاله شان را بصورت آنلاین، پخش مستقیم، درمدت تعیین شده ارایه نمودند که مورد استقبال همه مهمانان قرارگرفت.

پخش مستقیم ویدیوکنفرانس دکتر قیوم کریمی ازدانشگاه بریتیش کلومبیا کانادا دیپارتمنت جراحی به معرفی گرفتند، و وعده نمودند که ازین متود جدیدآموزشی برای کارکلینیکی، به محصلین دانشکده های طبی درافغانستان همکاری میکنند. ودانشگاه کاتب را بعنوان مرکزسایبرپیشنت انتخاب میکند، تا ازین طریق برای همه دانشجویان طب درسطح افغانستان همکاری صورت گیرد

سخنران سوم این پنل، دکترسید رضا حسینی استاد کادرومدیرمرکزتحقیقات موسسه تحصیلات عالی غالب، مقاله خویش را ارایه کردند که سوالاتی نیز دراین خصوص ازطرف داوران مطرح گردید که ازطرف دکترحسینی جواباتی ارایه شد. اعضای پنل،ازتلاش وزحمات جناب دکتررضاحسینی دربرگزاری این کنگره قدر دانی نمودند.

مطابق به آجندای کنگره وقت برای ارایه دیگر مقاله ها باقی نماند و از طرف دبیرعلمی کنگره،11 مقاله علمی ،پژوهشی که برای ارایه انتخاب گردیده بود، اما بدلایل عدم حضور سخنرانان ویا کمبود وقت موفق به ارایه نگردیدند، ازهریک بزرگواران (عزیرالله حمیم ، سید علی رضا مصباح نمیم ،ذکر الله فقیر زاده ،زهرا عنابی ، مهدی محقق ،محمد موسی سلطانی ، معصومه واعظی، مهدی میرزایی و عادله نظری، سید یوسف  موسوی و فرزاد جلیلیان) و از ارسال مقاله شان و شرکت درکنگره قدردانی و سپاس گزاری نمود.

شرح برنامه اختتامیه دومین کنگره بین المللی طبی کاتب:

درقسمت پایانی دومین کنگره بین المللی ازدکترفدامحمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه تقاضا بعمل آمد تا ایراد سخن نمایند.

خلاصه سخنان فدا محمد پیکان

دوکتور فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، ضمن تقدیر و قدردانی از هیئت رهبری دانشگاه کاتب بخاطر برگزاری دومین کنگره بین المللی طبی کاتب، تحقیقات انجام شده و مقالات ارائه شده در این کنگره را مفید و آموزنده ارزیابی نمود و اظهار امیداواری نمود که در کنگره های بعدی موضوعات حاد جامعه به شمول سوی تغذیه، اختلالات روانی، اعتیاد و غیره نیز مورد توجه قرار گیرد.

معین وزارت صحت عامه در مورد اهمیت طب وقایوی که یکی از پنل های کنگره بود و طب معالجوی صحبت نمود و راجع به پیشرفت های صورت گرفته در جریان چند سال گذشته معلومات ارایه نمود. وی اظهار داشت که در سراسر کشور بیش از 3150 مرکز صحی دولتی و هزاران مرکز صحی خصوصی، تشخیصیه و سراپا فعال است و 35000 کارمند صحی در افغانستان فعالیت دارند. وی از پیشرفت های صورت گرفته در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال، توجه به کنترول اسهالات، تغذیه و امراض انتانی و غیره صحبت نمود.

دوکتور پیکان در بخش دیگر از سخنان خود، چالش های موجود را در بخش صحت برشمرد و نبود امنیت، مشکلات اقتصادی، فقر چندین بعدی، اختلالات روانی و مصرف مواد مخدر را از چالش های عمده فراروی صحت خواند. او گفت که سالانه 2.4 میلیون دالر برای صحت در افغانستان مصرف می شود که از این میان 19% آن را تمویل کننده ها، 5.5% آن را حکومت و 75.5% آن مردم مصرف می کنند. او هم چنان اظهار داشت که 50% مردم افغانستان دچار اختلالات روانی اند و 2.5 میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر موجود می باشد. درادامه دکترفدا محمد پیکان اظهار داشت که وزارت صحت عامه  با برگزاری این کنگره ها درهمه بخشها، بخصوص دربخش طب وقایوی همکاری همه جانبه را می نماید.

سپس، دکتر معصومه واعظی دبیر اجرایی کنگره صحبت نمودند وگزارش مفصل، ازچگونگی برگزاری دومین کنگره بین المللی طبی، را ارایه نمودند، و ازگروپ اجرایی که دراین مدت برای برگزاری کنگره، تلاش کردند و بصورت شبانه روزی همکاربودند،تقدیر و سپاسگزاری نمودند،و همچنین ازشفاخانه ها وشرکتهای که دربرگزاری این کنگره بخش مالی کنگره را اسپانسر بودند، اظهار امتنان و قدردانی نمودند.دراخیرازهیئت رهبری دانشگاه کاتب که دربرگزاری این کنگره صلاحیت دادند، نهایت سپاسگزاری و تشکری نمودند.

درقسمت اخیربرنامه اهدای سرتیفکت وتقدیر نامه هایی بود که به ترتیب به سه نفرسخنران و مقاله برتر به نامهای دکترتابش بختیاری از شفاخانه خاتم النبیین ازپنل بیماریهای خاص و دکترباقر رضایی از پوهنتون تعلیم وتربیه استاد شهیدربانی ازپنل طب وقایوی،  حسین حبیی محصل طب دانشگاه کاتب ازپنل امراض انتانی ،مقاله پوستر برتردکتر روح الله رویین ،ارایه کننده های مقاله واسپانسرهای کنگره، توسط ریاست محترم دانشگاه کاتب جناب علی احمد یوسفی ، دکتر عباس علی رموزی ریس دانشکده طب ،ضیاء شفایی معاون اداری مالی دانشگاه کاتب ، دکتر معصومه واعظی ودکتر صابرنصیب ریس منابع بشری وزارت صحت عامه توزیع گردید.

درخاتمه با التحاف دعایه وعکسهای یادگاری ازدومین کنگره بین المللی طبی کاتب به پایان رسید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-01-20