6 May 2018

انجنیری

 در باره رشته انجنیری ساختمانی

هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصص است که بتوانند در پروژه های مختلف ساختمانی در زمینه های ساختمان سازی، راه سازی، پل سازی، سازه های آبی، جمع آوری و دفع فاضلاب و غیره مسئولیت طراحی ، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا را برعهده گیرند. انجنیری ساختمانی از جمله رشته هایی است که  بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و ساختمان است. یعنی هر چیزی که به آبادی یک کشور باز میگردد مانند بند، میدان هوایی، سرک، برج، تونل، دکل های مخابراتی ، ساختمان ها مقاوم در برابر زلزله ، سیل و آتش و نیرو گاه های برق  و مواد سبک، ارزان و باکیفیت مناسب برای ساخت و ساز ، در حیطه کار انجنیر ساختمانی قرار میگیرد. برای آغاز تمامی پروژه های ساختمانی به یک انجنیر کار آمد ساختمانی نیاز داریم تا علاوه بر رعایت جنبه های فنی و اجرایی ، اقتصادی نیز عمل کند چون اقتصادی بودن یک اصل در انجنیری ساختمانی است.


اهداف دوره و توانمندی­های فارغ التحصیلان این رشته

فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس از پایان تحصیلات ، مسئولیت های متفاوتی نظیر طراحی ، محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای مختلف ساختمانی را به عهده گیرند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:


  • محاسبه،ساخت،اجرا وتا حدودی طراحی

ساختمانهای مختلف مسکونی،اداری وصنعتی اعم از خشتی ، کانکریتی و فولادی، نظیر ساختمانهای کوتی، چند طبقی، آپارتمانها و برجهای بلند و همچنین کارهای ساختمانی اداره ها، مدرسه ها، بیمارستانها، کارخانه ها و مراکز صنعتی، ساختمانها و مراکز ورزشی و تالار های اجتماعات.


  • طراحی،محاسبه و اجرای راهها و جاده های مختلف ارتباطی

داخل و خارج شهر ها و روستاها اعم از راه های خاکی  راههای اسفالتی ، بزرگ راهها و نیز راه آهن (شامل مسیر یابی،پیاده کردن مسیر،زیر سازی و روسازی)


  • ساخت و اجرا و در مواردی طراحی و محاسبه

انواع  پلهای کانکریتی و فلزی و با دهانه ها و ابعاد و شکلهای متفاوت نظیر: پل های داخل شهری و روگذرها،پل های خارج شهری و جاده ها


  • اجرای سدهای مختلف خاکی و کانکریتی و بندهای انحرافی و

سایر تأسیسات وابسته نظیر تونل یا کانال انحراف آب رودخانه(جهت اجرای عملیات کارگاهی در ضمن ساخت بند) و تأسیسات آبگیری از بند و کنترول ارتفاع آب در پشت  بند.


  1. اجرای کارهای مربوط به ساماندهی رودخانه ها.
  2. طراحی،محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانالهای تحت فشار و یا کانالهای با سطح آزاد آب که به منظور انتقال آب از سد ها و دریاچه ها برای مصارف کشاورزی، صنعتی به منطقه های مورد نیاز و نیز جهت انتقال آب از تصفیه خانه های آب به مخازن آب و از آن جا به مناطق مصرف، ساخته می شوند.
  3. ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب شامل :ساختمانها و تأسیسات مربوط و محوطه سازی
  4. طراحی محاسبه و ساخت شبکه های آب رسانی به مناطق شهری و روستایی جهت تامین آب و تأسیسات مربوط نظیر: مخازن آب، لوله کشی و انشعابات
  5. طراحی ، محاسبه ساخت شبکه های جمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات حوی درخیابانها و سایر منطقه های شهر ها و شهرک ها و همچنین شبکه های جمع آوری و دفع فاضلابهای خانگی و صنعتی و انتقال آنها به خارج از شهر و تصفیه خانه ها.
  6. انجام بسیار ازکار های نقشه برداری که برای کار های ساختمانی مختلف نظیر: راه سازی و سد سازی، بخصوص بریا و پیاده نمودن و اجرای دقیق نقشه ها مورد نیاز است وهمچنین کار های نقشه کشی طراحی و معماری.

رشته انجنیری ساختمانی در پوهنتون کاتب

دروس در رشته انجنیری به سه دسته تقسیم بندی می­گردد عبارت اند از دروس عمومی، دروس تخصصی، و دروس اساسی که زیلاً شرح داده شده


الف) درس های اساسی

13واحد از درسهای اساسی در زمینه ریاضی است، شامل ریاضی عمومی، معادلات تفاضلی، محاسبات عددی، احصائیه و احتمالات انجنیری که پایه درسهای تخصصی در انجنیری ساختمانی را تشکیل می دهد.

همچنین درسهای فیزیک در زمینه های حرارت، مکانیک، الکتریسته و مقناطیس و نیز درس برنامه نویسی کمپیوتر-که در آن محصل با کمپیوتر و زبانهای برنامه نویسی کمپیوتر آشنا می شود و به برنامه نویسی به زبان فورترن (fortran)تسلط پیدا می کند- از جمله درسهای اساسی هستند.


ب) درسهای تخصصی

این درسها که بسیاری از آنها به یکدیگر وابسته اند و بعضی پیش نیازدرس دیگر است، محصل در طول  سال­های مختلف تحصیلی آنها را انتخاب و می گذراند. در این جا بعضی  از مطالب مطرح شده دربعضی از درسهای تخصصی ارائه می شود


رسم فنی و نقشه کشی ساختمان: در درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، محصل با اصول کلی رسم فنی و نمایش قطعه ها به صورت تصویری آشنا شده ، پس از شناخت علایم قرار دادی در نقشه های ساختمان و نقشه های تأسیسات برقی و مکانیکی ، چگونگی رسم نقشه های مختلق و خواندن نقشه های ساختمانی را قرا دمی گیر.


اصول مبانی معماری وشهر سازی: در این درس که پس از درس رسم فنی و نقشه کشی  گذرانده می شود ، محصلان با نظریه های معماری و نقشه انجنیران معماری و مهندسی در جامعه آشنا شده ،چگونگی ارتباط بین فضا های مختلف در انواع ساختمانها نظیرساختمانهای مسکونی،کودکستان، مکتب، کتابخانه، بناهای صنعتی و شفاخانه و بیمارستان را فرا میگیرند. همچنین مطالبی در مورد مفاهیم اولیه شهر سازی و جوامع دهاتی و شناخت طرحهای تفصیلی و منطقه ای در مورد فعالیتهای ساختمانی شهری، در این درس ارائه می گردد.

    استاتیک مقاومت مواد،تحلیل سازه ها: در این درسها که به ترتیب در سمسترهای مختلف ارائه می گردد، تعادل سازه های مختلف در اثر بارها و نیروهای وارده بر آنها مورد مطالعه قرار گرفته ، چگونگی محاسبه سازه هایی همچون قیچی ها بیان می شود. سپس به برسی نیروهای داخلی به وجود آمده در اثر بار های خارجی و روشهای تعیین آنها در قسمت های مختلف سازه پرداخته ،ضمن تعیین مشخصه های هندسی وقطعه های مختلف، مقاومت آنها را در مقابل نیروهای محوری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

همچنین در در تحلیل سازه ها، روشهای محاسبه تغییر مکان سازه ها و تحلیل های پیچیده تر نظیر تیر های سراسری، قابها و ساختمانهای بلند(برج ها) به محصل آموزش داده می شود.


 اصول انجنیری زلزله: شناخت علتهای وقوع زلزله چگونگی سنجش قدرت زلزله ، چگونگی تخریب و راههای کاهش پیامد های آن و روشهای تحلیل سازه های مختلف در برابر زلزله جهت مقاوم سازی آنها به خصوص  برای منطقه های زلزله خیز افغانستان از اهمیت خاطی برخوردار است که در درس اصول انحنیری زلزله مورد بحث قرار می گیرد.


سازه های کانکریتی و پروژه : بسیاری  از ساختمانها و سازه ها نطیر ساختمانهای چند طبقه و پلها با کانکریت ساخته می شود و در موارد دیگر نیز حد اقل برای ساخت قسمتهایی از سازه ها نظیر پی (footing)و تهداب(foundation)از کانکریت استفاده می گردد . در دس سازه های کانکریتی و پروژه با استفاده از اصول فراگرفته شده در تحلیل سازه ها ، واکنش قطعات کانکریتی نظیر تیرها ، ستونها، قابها وصفحات ساخته شده از آهن کانکریت(reinforced concrete)تحت تاثیر انواع  مختلف بارگزاری و ترکیبات آنها مورد بررسی قرار گرفته ، با توجه به خواص مکانیکی کانکریت و سیخ و آئین نامه های مختلف ، ابعاد قطعه و میزان سیخ لازم در  هر قسمت معین و طراحی می گردد.

در نهایت ، محصل از طریق انجام طرح، کلیه مرحله های بارگزاری،تحلیل و طراحی یک سازه کانکریتی را به پایان رسانیده، گزارش کاملی از طی مراحل و نحوه محاسبات و نتیجه آنها ارائه می کند.


نظام تعلیمی

نظام درسی دانشگاه کاتب بر اساس سیستم کردیت است.

مطابق لایحه سیستم کریدیت وزارت تحصیلات عالی کشور برای تکمیل نمودن موفقانه این دوره محصلین باید 140کردیدت را تکمیل نمایند.

کریدیت واحد درسی است که بر اساس آن کریکولم دورۀ تحصیلی با تفکیک سمستر ه و نیز سهم هر مضمون در نصاب مذکور تعیین می شود . یک کریدت 16 ساعت درسی و یا معدل آن در یک سمستر می باشد. دورۀ لیسانس انجنیری شامل مضامین عمومی ، مضامین اساسی،مضامین اختصاصی، اختیاری و مونوگراف است. مضامین عمومی و اساسی که آموزش آنها برای ورود به اصل رشته ضروری می باشد و تهداب معلومات اختصاصی  را تشکیل می دهد به ترتیب 16کریدت ارائه شده است . به مضامین تخصصی که ضرورت حتمی و غیر قابل تعویض رشته تخصصی را می سازد 72 کریدت ، اختصاص دارد. هم چنین محصلین باید از میان مضالمین اختیاری به تعداد7 کریدت بگذرانندو 6 کریدیت به تحقیق و مونوگراف محصلین مربوط می شود.


امتیازات تحصیلی

نفر برتر کانکور و اول نمره هر سال تحصیلی 80 فیصد تخفیف
نفر دوم کانکور و دوم نمره هر سال تحصیلی 60 فیصد تخفیف
نفر سوم کانکور و سوم نمره هر سال تحصیلی 40 فیصد تخفیف
محصلانی که بیش از یک نفر از اعضای خانواده شان درحال تحصیل باشند 10 فیصد تخفیف

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :

چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments