>


21 Nov 2020

از روز جهانی محصل در دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب تجلیل به عمل آمد

این مراسم به روز دوشنبه 26 عقرب 1399 در سالن اجتماعات شعبه برچی برگزار گردید. این محفل با هدف تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب، پذیرفته شدگان امتحان تخصص (Exit Exam) و اساتید برتر سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه کاتب (Kateb LMS) برگزار گردید.

این مراسم با سخنان داکتر عباس علی راموزی رئیس دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب آغاز گردید. داکتر راموزی ضمن تبریکی روز دانشجو، از اساتید جهت ارائه آموزش با کیفیت در سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه کاتب اظهار سپاس نمود.

به تعقیب آن داکتر محمد عارف عطایی رئیس شفاخانه فیض محمد کاتب معلومات در مورد فعالیت‌ها، امکانات، مزایا و دستآوردهای شفاخانه را در قالب تصویر و ویدیو ارائه نمود. برعلاوه، داکتر عطایی فعالیت‌ها و دستآوردهای بانک خون مجازی دانشگاه کاتب (Hope) معرفی نموده و از محصلانی که در بخش همکاری نمودند سپاسگزاری نمود.

این مراسم با اشعار و مقالات که توسط محصلان دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب به خوانش گرفته شد، ادامه یافت. در اخیر این مراسم، از چهار اساتید برتر سیستم آموزش الکترنیک دانشگاه کاتب (Kateb LMS) که هر کدام استاد شکریه احسانی، استاد روح‌الله روئین، داکتر کاظم مقصودی و داکتر سید حمید موسوی بودند، تقدیر به عمل آمد. همچنان، از محصلان برتر دانشکده طب معالجوی هردو شعبه، کامیاب شدگان امتحان تخصص (Exit Exam) و موسسین بانک خون مجازی دانشگاه کاتب (Hope) نیز تقدیر شدند.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-08-09