>


13 Oct 2020

ریاست تحقیقات علمی دانشگاه کاتب با همکاری موسسه پرسش دومین ورکشاپ آموزشی یک روزه تحت عنوان(Peace Perception Data Analysis Training) را برگزار کرد.

در این ورکشاپ روی نرم افزار استاتا برای تحلیل و تجزیه داده ها پرداخته شده و بیان شد که نرم افزار استاتا Stata یک بسته نرم افزار آماری چند منظوره است که در سال 1985 توسط شرکت استاتا ابداع شد. بیشتر محققان در رشته های اقتصاد، علوم اجتماعی (جامعه شناسی)، حقوق و علوم سیاسی و علوم طبی از این نرم افزار مفید استفاده میکنند. اسم این نرم افزار هم از داده (Data) و آمار (Statistics) گرفته شده است. این نرم‌افزار به لحاظ محاسباتی بسیار قدرتمندتر از نرم‌افزارهای آماری دیگر چون SPSS و S-PLUS می‌باشد.
یکی از نقاط قوت نرم‌افزار این است که به کاربران اجازه می‌دهد که تحلیل‌های آماری را در هر سطحی از پیچیدگی انجام دهند. انواع تجزیه و تحلیل های سریهای زمانی، انواع مدلهای خطی و غیر خطی، روشهای چند متغیره پیوسته و گسسته، کنترل کیفیت، آمار توصیفی، انواع تحلیلهای گرافیکی و نموداری، انواع تحلیلهای ماتریسی و … را می‌توان توسط نرم‌افزار Stata انجام داد.
در نتیجه با استفاده از داده های نظرسنجی صلح، این اطلاعات را با استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل داده های Stata تجزیه و تحلیل گردید، در این ورکشاپ شرکت کنندگان با روش جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها توسط بسته Stata از جمله: پنجره دستور Stata، پنجره خروجی و پنجره ویژگی ها و همچنین ویرایشگر داده Stata و …آشنا شدند.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-25