>


26 Sep 2020

سمینار آشنایی با کتابخانه برگزار شد.

سمینار آشنایی با کتابخانه به هدف آشنایی دانشجویان جدیدالشمول به روز چهارشنبه مورخ 5 سنبله 1399 در سالن مطالعه شعبه مرکزی و به روز پنج‌شنبه مورخ 6 سنبله 1399 در سالن مطالعه شعبه برچی ساعت 1:00 الی 3:00 بعد از ظهر برگزار شد.

این سمینار با همکاری ریاست تحقیقات علمی و مسئول کتابخانه هردو شعبه برگزار شده که هدف اصلی این سمینار ارائه معلومات در مورد اهمیت مطالعه، قوانین کتابخانه، طریقه استفاده از کتاب‌ها و کتابخانه، معرفی کتابخانه دیجیتال دیواری و همچنان ارائه معلومات درباره کتاب‌های موجود در هر رشته در کتابخانه‌ها بود

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-08-09