>


10 Jan 2021

سمینار علمی و نقد و رونمایی کتاب “ژئوپلیتیک و منازعه افغانستان” برگزار گردید.

ریاست تحقیقات دانشگاه کاتب با همکاری دیپارتمنت روابط بین‌الملل، انتشارات واژه و گروه آینده افغانستان (Afghanistan Future Group) سمینار “ژئوپلیتیک افغانستان و نظم‌های منطقه‌‌ای و جهانی” و جلسه نقد و بررسی کتاب《ژئوپلیتیک و منازعه افغانستان: رویکرد داخلی، منطقه‌ای و جهانی» را در روز پنجشنبه 18 جدی 1399 برگزار نمود.

در این سمینار مولفان کتاب جناب دکتر سردار‌ محمد رحیمی (استاد دانشگاه و عضو گروه آینده افغانستان) و آقای عباس‌ عارفی ضمن معرفی و تشریح جامع کتاب به اهمیت مطالعات ژئوپلیتیکی برای درک وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان تاکید ورزیدند.
دکتر فردین هاشمی رئیس مرکز مطالعات توسعه افغانستان نیز با تحلیل ژئوپلیتیکی و امنیتی بیشتر سطح منطقه را مورد توجه قرار دادند و تاثیرپذیری امنیتی افغانستان از سه منطقه آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه را موثر بر رفتار سیاست داخلی و خارجی افغانستان بر شمردند و اهمیت ژئوپلیتیکی افغانستان در چنین شرایطی را تحلیل نمودند.

دکتر محمد موسی جعفری معاون علمی دانشگاه کاتب و استاد روابط بین‌الملل به بررسی و نقد کتاب پرداختند و ضرورت نشر چنین آثار علمی را به ویژه در شرایط فقر تولید دانش، خاطر نشان ساختند. انسجام و شیوایی متن، ادبیات غنی نظری به کار رفته در اثر( چارچوب نظری برگرفته از پیتر هاگت و مدل ‌های‌ پوتیتکا) و توجه به سه سطح تحلیل از مهمترین نقاط قوت کتاب ژئوپلیتیک و منازعه افغانستان ذکر شد. همچنین دکتر جعفری با تاکید بر آثار جدید در حوزه ژئوپلیتیک ضرورت اعمال برخی اصلاحات را در چاپ‌های بعدی کتاب مطرح کردند و انتقاداتی را که بر اثر وارد بود مطرح ساختند و متذکر شدند که عرصه ژئوپلیتیک روز به روز در تحلیل‌های امنیت بین‌الملل اهمیت می‌یابد و با تنوع نظری مواجه است و ضروری است که متناسب با تحول این عرصه مطالعاتی، پژوهش‌ها خلاقانه و متهورانه باشند.

سمینار با مشارکت فعال و پرشور حاضرین با پرسش و پاسخ ادامه یافت. در پایان دکتر سردارمحمد رحیمی ضمن تقدیر و تشکر از داوران و اشتراک کنندگان سمینار در مورد نظرات و نقدهای وارد شده توسط داوران توضیحاتی ارائه داشتند و این نقدها را بسیار با ارزش و مفید برای غنامندی اثر ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که برنامه با همکاری واحد استراتژیک دانشگاه از طریق فیسبوک دانشگاه به طور زنده نشر گردید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-01-24