>


11 Mar 2021

سکرتر آمریت دفتر ریاست دانشگاه

عنوان وظیفه: سکرتر آمریت دفتر ریاست دانشگاه سازمان: دانشگاه کاتب
محل وظیفه: کابل، دانشگاه کاتب، شعبه مرکزی نوعیت شغل: تمام وقت
شماره بست: CO-12 تعداد بست: ۱
جنسیت: آقا / خانم معاش: برابر با ضوابط دانشگاه
تاریخ اعلان: ۲۱/۱۲/۱۳۹۹ ختم اعلان: ۲۶/۱۲/۱۳۹۹

 

مسئولیت‌های وظیفوی:

1. تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی و هماهنگی ملاقات با ریاست دانشگاه در هدایت و هماهنگی با آمریت دفتر

2. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به آمریت دفتر

3. هماهنگی و اطلاع رسانی هدایات و فیصله‌ها به سایر بخش‌های دانشگاه و پیگیری تطبیق آن‌ها

4. دسته‌بندی، تنظیم و خلاصه سازی گزارشات لازم از فعالیت‌های متعدد حوزه ریاست دانشگاه و ارائه آن‌ها به آمریت دفتر

5. آماده نمودن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون ها، کمیته‌ها، جلسات و سمینارها جهت اطلاع مقامات مربوطه

6. ارائه پاسخ به تلفن‌های اداری سکرتریت و آمریت دفتر ریاست دانشگاه

7. مستندسازی و تهیه سوابق کلیه فعالیت‌ها و مکاتبات آمریت دفتر بصورت منظم و سیستماتیک و به روز نگهداشتن کلیه فایل‌ها

8. انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت، توزیع و نگهداری و بایگانی کردن نامه‌ها، پرونده‌ها و سایراسناد و مدارک مربوط به آمریت دفتر

9. انجام مأموریت‌های سپرده شده در خارج از دانشگاه که در محدوده وظایف گنجانیده شده است

10. پاسخ به مراجعین ریاست دانشگاه و ثبت درخواست آن‌ها در کتاب ثبت عرایض و کتاب صادره و وارده

11. همکاری در بخش تشریفات مهمانان و مراجعین و هماهنگی‌ها و تماس‌های لازم با افراد و نهادهایی که از طرف آمریت دفتر ریاست دانشگاه هدایت داده می‌شود.

12. تهیه و تنظیم نامه‌های اداری معمول جهت ارسال به مراجع ذیربط مطابق به هدایت آمریت دفتر ریاست دانشگاه

13. تایپ، پرینت، اسکن، کاپی و فایل نمودن نامه‌ها، صورت‌جلسه‌ها، هدایات، گزارش‌ها و فرم‌های مورد نیاز و ارائه آن‌ها به آمریت دفتر ریاست دانشگاه

14. بررسی ایمیل‌ها و پیگیری موارد مرتبط با آن

15. همکاری در تولید محتوا که شامل پیشنویس ایمیل و نامه‌های اداری می‌باشد

16. حفظ اسرار و محرمیت اسناد حوزه ریاست دانشگاه

17. تلاش برای ارتقای ظرفیت در حیطه مسئولیت و استفاده از اندوخته‌های علمی و عملی در راستای خدمت به جامعه

18. ارائه گزارش ماهوار به آمریت دفتر ریاست دانشگاه

19. انجام سایر وظایفی که از جانب آمریت دفتر ریاست دانشگاه محول می‌گردد.

 

شرایط درخواست:

1. داشتن درجه تحصیل۱۴ و یا لیسانس

2. داشتن حداقل دو سال تجربه کاری در امور اداری

3. تسلط در زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی

4. تسلط در برنامه‌های کمپیوتری (Word, Excel, Outlook & PowerPoint)

5. داشتن مهارت‌های سازمانی و ارتباطی عالی

 

راهنمايي ارسال درخواست:

واجدین شرایط می‌توانند خلص سوانح (CV) و سند تحصیلی خود را به ایمیل آدرس زیر الی تاریخ ختم اعلان ارسال نمایند.

نکته: در عنوان ایمیل باید عنوان وظیفه و شماره بست (CO-12) درج شود، در غیر آن درخواست پذیرفته نمی‌شود. فقط کاندیدان واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهند گردید.

 

ایمیل آدرس: [email protected]

شماره تماس: 8329 900 72 (0) 93+

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-24