12 Dec 2019

سمینار معرفی “سیستم ثبت اعتباردهی دافغانستان بانک” برگزار شد.

دانشکده اقتصاد در راستای بروزرسانی آگاهی دانشجویان از اطلاعات اقتصادی کشور با همکاری آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه دافغانستان بانک، اقدام به برگزاری سمینار معرفی سیستم ثبت اعتبار دهی دافغانستان بانک نمود. این سیستم در بانک مرکزی کشور جهت نمره دهی و تشخیص اعتبار قرضه گیرندگان از بانکهای کشور طراحی شده است. در این سمینار نماینده تعدادی از بانکهای خصوصی کشور نیز حضور داشته و در مورد فعالیت های بانکهای مربوط توضیحات لازم را ارائه نمودند. در پایان با تشکیل پنل به سوالات مطرح شده از سوی دانشجویان پاسخ داده شد.

سیستم ثبت اعتباردهی دافغانستان بانک. سیستم ثبت اعتباردهی دافغانستان بانک.

سیستم ثبت اعتباردهی دافغانستان بانک. سیستم ثبت اعتباردهی دافغانستان بانک.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed