17 Jan 2023

طب معالجوی

پوهنتون فیض محمد کاتب به منظور توسعه، بهبود و ارتقای وضعیت صحی جامعه و افزایش کیفیت خدمات معالجوی که از نیازهای اساسی کشور به حساب می آید، دانشکده طب را در سال 1390 با اخذ مجوز رسمی و تایید کریکولم از وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تاسیس نموده است.

در دانشکده طب دانشگاه کاتب تمام تلاش‌ها صورت گرفته است تا آموزش محصلین در بالاترین سطح و براساس استندردهای بین المللی صورت گیرد. بدین منظور از بهترین و مجرب‌ترین استادان داخل و خارج کشور با سویه‌های علمی ماستر و دوکتورا استفاده شده است. اعضای بورد علمی-مشورتی دانشکده طب شخصیت‌های برجسته علمی از داخل و خارج کشور می باشند..

استفاده از مدرن‌ترین میتودهای تدریس و رفرانس‌های معتبر بین‌المللی در بهترین دانشگاه‌های دنیا و همچنان بکارگیری از جدیدترین و مجهزترین وسایل و امکانات آموزشی در بخش‌های تیوری و لابراتواری، شفاخانه مجهز و معیاری، کتابخانه، سالن مطالعه، صنف های درسی مجهز، فضای مناسب و امکانات رفاهی عالی تنها بخشی از داشته‌های دانشکده طب می باشند. دانشکده‌ی طب دانشگاه کاتب علاوه ‌برفراهم نمودن امکانات لازم برای تدریس و آموزش، در عرصه‌ی ارتقای ظرفیت علمی اعضای کدر خویش، سهولت‌های لازم را در ‌نظر گرفته است. دانشگاه کاتب با ایجاد مرکز تحقیقات، زمینه تحقیقات علمی را در دانشکده‌ی طب فراهم نموده است.

دانشگاه کاتب با ایجاد ارتباطات با مراکز علمی و درمانی داخل و خارج کشور، زمینه‌ی دوره‌های آموزش (ستاژ) را برای محصلین خود فراهم نموده است تا دانشجویان ما با کسب مهارت‌های لازم از داخل و خارج کشور، توانمندی ارتقای دوره‌های بالاتر علمی و عرضه خدمات صحی را در جامعه داشته باشند و در توسعه و بهبود سلامت جامعه نقش مهمی را ایفا نمایند.


نیازسنجی

از آنجایکه در کشور ما تربیه نیروی مسلکی در رشته‌های طبی نظر به نفوس و پتالوژی منطقوی، از نظر کمیت و کیفیت به درجه پایین قرار دارد و پوهنتون‌های طبی دولتی ظرفیت لازم برای تربیه و آموزش نیروی انسانی را ندارند و از طرف دیگر جمعیت کشور بطور غیرقابل کنترول روبه افزایش است و هم چنان شیوع بیشتر و غیرقابل کنترول امراض به این مشکلات افزوده شده است. به این سبب ایجاد دانشکده‌ی طب معالجوی و سایر رشته‌های طبی می تواند از طریق تربیه و آموزش نیروی مسلکی، در توسعه و بهبود سلامت جامعه نقش بارز و برجسته‌ی ایفا کند و هم زمینه‌ی خوب اشتغال زایی را برای نیروی انسانی فراهم نماید.


چشم انداز یا دورنما در دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب  (Vision)

پوهنحی طب به عنوان یک نهاد معتبر علمی تلاش می نماید تا به عنوان پوهنحی کارآفرین در سطح کشور تبدیل شود.

ماموریت دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب  (Mission)

پوهنحی طب به عنوان یک نهاد پیشتاز در سطح کشور با التزام به دین مبین اسلام، متعهد به ارایه آموزش متمرکز بر شیوه های خلاقانه، نوآورانه و پژوهشی با استفاده از تکنولوژی نوین می باشد. این پوهنحی برای بهبود نگرش جامعه نسبت به نهاد های اکادمیک، تقویت کارآفرینی، سهم گیری در انکشاف پایدار و تعامل سازنده با نهادهای ملی و بین المللی را در اولویت کاری خود قرار می دهد.


دوره تحصیل

تحصیل در دانشکده طب به سیستم کریدت است و مدت تحصیل 6 سال می باشد.

دوره تحصیل شامل 3 بخش می باشد:

  1. دوره پاراکلینیک (چهار سمستر و یا دو سال می باشد): در این دوره مضامین اساسی و پیش نیاز برای دوره کلینیک، خوانده می شوند. محصلین موظف اند که ابتدا این دوره را سپری نموده و بعداً وارد دوره کلینیک شوند، در این دوره دروس‌ تیوری و عملی در داخل دانشکده خوانده می شوند.
  2. دوره کلینیک (شش سمستر و یا 3 سال می باشد): محصلین بعد از سپری نمودن دوره پاراکلینیک وارد این دوره می شوند. در این دوره، اکثر مضامین اختصاصی می باشند. درس‌های تیوری در داخل دانشکده و درس‌های عملی در شفاخانه خوانده می شوند.
  3. دوره ستاژ (یک سال و یا دو سمستر می باشد): محصلین بعد از سپری نمودن دوره کلینیک وارد مرحله ستاژ می شوند. این مرحله را محصل نظر به تعداد کریدت‌های مضامین کلینیکی، عملاً در شفاخانه‌ها تحت نظر استادان کادر و متخصص سپری می نمایند.

 

الف- دوره پاراکلینیک:

این دوره شامل دروس نظری و عملی می باشد:

  1. دروس نظری

دروس نظری در صنف های لکچر دانشکده که مجهز به پروجکتور، LCD، کامپیوتر، وایت بورد و دیگر وسایل کمک آموزشی است دایر می گردد و هر واحد درسی 50 دقیقه می باشد که براساس تعداد کریدت مضمون مربوطه مطابق به کریکولم درسی درهرهفته تدریس می گردد.

  1. دروس عملی

دروس عملی در صنوف تطبیقات دانشکده که مجهز به وسایل و امکانات آموزشی  مدرن می باشد دایر می گردد، هر واحد عملی 100 دقیقه می باشد که براساس تعداد کریدت مضمون مربوطه مطابق به کریکولم درسی در هر هفته دایر می گردد.

ب- دوره کلینیک:
  1. دروس نظری

دروس نظری این دوره نیز در صنف های لکچر دانشکده که مجهز به پروجکتور، LCD، کامپیوتر، وایت بورد و دیگر وسایل کمک آموزشی است دایر می گردد و هر واحد درسی 50 دقیقه می باشد که براساس تعداد کریدت مضمون مربوطه مطابق به کریکولم درسی در هر هفته تدریس می گردد.

  1. دروس عملی

دروس عملی مطابق به تعداد واحد های درسی در شفاخانه ها برگزار می گردد. هر واحد عملی 120 دقیقه می باشد که براساس تعداد کریدت مضمون مربوطه مطابق به کریکولم درسی در هر هفته دایر می گردد.

ج- دوره ستاژ:

این دوره بعد از ختم دوره تحصیل نظری (کلینیک) شروع گردیده و مدت یکسال یا 50 هفته را در برمی گیرد که به تعداد 50 کریدت محاسبه میگردد. در این دوره محصلین که تمام مضامین دوره کلینیکی را پاس نموده باشند و هیچ باقی داری نداشته باشند، مطابق به تعداد کریدت و مضامین مربوطه در شفاخانه ها، بخش های مربوطه را سپری می نمایند.

سیستم آموزشی:

تدریس در دانشکده طب دانشگاه کاتب مطابق سیستم کریدت می باشد طوریکه برای هر واحد تیوری براساس ساعت مربوطه (50) دقیقه و برای دو واحد تیوری (100) دقیقه صنف دایر می گردد.

مضامین که دروس تیوری و عملی دارند نمرات مربوطه در شقه جداگانه درج می گردد، ناکامی و یا کامیابی آن باهم ربطی ندارد. درس تیوری مضمون مربوطه از جمله دروس پیش نیاز و اجباری برای درس عملی می باشد. ارزش هر درس تیوری و عملی ارتباط به تعداد واحد دروس مربوطه دارد.

قبل از شروع درس در هر سمستر کورس پالسی درسی مطابق به کریکولم از طرف استادان تهیه و در اختیار محصلین قرار می گیرد تا بتوانند از تمام موضوعات درسی در طول سمستر آگهی یابند.


ساختار دانشکده:

دانشکده طب در دو کمپس مرکز و برچی با یک ریاست دانشکده، دو آمریت پاراکلینیک و کلینیک، دو کارشناس دانشکده و دو مسئول لابراتوار فعالیت دارد.

استادان و اعضای کادر:

دانشکده طب دانشگاه فیض محمد کاتب دارای (16) استاد کادر علمی با حداقل مدرک ماستر و دکترا و (40) نفر استاد مدعو است که امور تدریسی را به پیش می برند..

کمیته ها

جهت پیشبرد امور دانشکده، کمیته های زیر با توجه به اصول و مقررات وزارت تحصیلات عالی افغانستان و دانشگاه کاتب فعالیت می نمایند:

کمیته تضمین کیفیت، کمیته امتحانات، کمیته تحقیقات، کمیته انکشاف کریکولم درسی، کمیته نظم و دیسپلین، کمیته ماستری، مجلس دیپارتمنت، کمیته تدوین پلا ن استراتژی و شورای علمی دانشکده.

فعالیتهای ارتقای ظرفیت:
  1. برای ارتقای ظرفیت علمی استادان در هر سال کورسهای روش تدریس، روش تحقیق و ظرفیت سازی ……برگزار می شود.
  2. برای ارتقای ظرفیت علمی محصلین کورسهای روش تحقیق و مقاله نویسی، کنفرانس و سمینارهای علمی و ویراستاری برگزار می گردد.
فعالیتهای علمی:

دانشکده طب دانشگاه کاتب تا اکنون 55 مقاله  ISI و 20 جلد کتاب درسی را چاپ و 55 سمینار و وبینار علمی و دو کنگره بین المللی طبی را برگزار نموده است.

تعداد مجموع کریدیت: 260 کریدیت

مضامین عمومی: 28 کریدیت

مضامین اساسی: 95 کریدیت

مضامین اختصاصی: 87 کریدیت

ستاژ: 50 کریدیت


مضامین و سرفصلهای درس:
First semester

 

No Subject فارسی Code Credits
1 Cell Biology بیولوژی حجروی 77001 2
2 Non org Chemistry کیمیای غیرعضوی 77002 1
3 Organic chemistry کیمیای عضوی 77501 2
4 Bio Physics بیوفزیک 77003 1
5 Public Health (1) صحت عامه 77004 1
6 Histology (1) هستولوژی 77005 2
7 Believe System of Islam  نظام اعتقادی اسلام EIA 14010 2
8 Terminology (1) ترمنولوژی 77012 2
9 English (1) انگلیسی 95018 2
10 Persian Literature ادبیات دری 77255 1
11 Tajvid تجوید EIA 14011 1
12 Practical cell biology بیولوژی حجروی عملی 77100 1
13 Practical Non-org chemistry کیمیای غیرعضوی عملی 77200 1
14 Practical biophysics بیوفزیک عملی 77202 1
15 Practical histology (1) هستولوژی عملی 77203 1
Total Credits 21

 

Second Semester

 

No Subject فارسی Code credits
1 Anatomy (1) اناتومی 77006 3
2 Embryology (1) امبریولوژی 77007 2
3 Physiology (1) فزیولوژی 77008 2
4 Histology (2) هستولوژی 77009 3
5 Molecular Biology بیولوژی مالیکولی 7714011 1
6 Genetics جنیتک 77011 2
7 Worship System of Islam نظام عبادتی اسلام EIA 14013 2
8 Clinical Skills (1) مهارتهای کلنیکی 77013 1
9 Menology سیرت EIA 14013 2
10 Practical anatomy (1) اناتومی عملی 7714010 1
11 Practical physiology (1) فزیولوژی عملی 77209 1
12 Practical histology (2) هستولوژی عملی 77206 1
Total credits 21

 

 

Third semester
No Subject فارسی Code credits
1 Anatomy (2) اناتومی 77014 3
2 Physiology (2) فزیولوژی 77015 3
3 Bio chemistry (1) بیوشیمی 77016 2
4 Microbiology (1) میکروبیولوژی 771054 3
5 Psychology سایکولوژی 77057 1
6 Embryology (2) امبریولوژی 77074 1
7 Social System of Islam نظام اجتماعی در اسلام EIA14015 2
8 Ethic System of Islam نظام اخلاقی در اسلام EIA14014 2
10 Practical anatomy (2) اناتومی عملی 7714012 1
11 Practical physiology (2) فزیولوژی عملی 77216 1
12 Practical biochemistry (1) بیوشیمی عملی 77210 1
13 Practical microbiology (1) میکروبیولوژی عملی 77256 1
Total credits 21

 

Fourth semester
No Subject فارسی Code credits
1 Public health (2) صحت عامه 77020 1
2 Anatomy (3) اناتومی 77021 4
3 Physiology (3) فزیولوژی 77022 3
4 Bio chemistry (2) بیوشیمی 77023 2
5 Micro biology (2) میکروبیولوژی 771055 3
6 Immunology امیونولوژی 77069 2
7 Ideological Studies تربیت فکری EIA14016 2
8 Religions and Sects ادیان و مذاهب EIA14017 1
9 Practical anatomy (3) اناتومی عملی 77212 1
10 Practical biochemistry (2) بیوشیمی عملی 77214 1
11 Practical microbiology (2) میکروبیولوژی عملی 77257 1
Total credits 21

 

Fifth semester

 

No Subject فارسی Code credits
1 Pathology (1) پتالوژی 7714013 3
2 Pharmacology (1) فارماکولوژی 7714014 2
3 Surgery (1) جراحی 77088 2
4 Medicine (1) داخله 7714015 2
5 Parasitology پرازیتولوژی 77029 1
6 Public health (3) صحت عامه 77030 1
7 Administrative System of Islam نظام اداری اسلام EIA14019 2
8 Political System of Islam نظام سیاسی اسلام EIA7714018 2
9 Practical pathology (1) پتالوژی عملی 77217 1
10 Practical pharmacology (1) فارمکولوژی عملی 77218 1
11 Practical surgery (1) جراحی عملی 77219 1
12 Practical medicine (1) داخله  عملی 77220 1
13 Practical parasitology پرازیتولوژی عملی 77221 1
14 Statistics and Research Method احصائیه و تحقیق 77070 1
Total credits 21

 

Sixth semester

 

No Subject فارسی Code C1redits
1 Pathology (2) پتالوژی 77031 3
2 Pharmacology (2) فارمکولوژی 77032 3
3 Surgery (2) جراحی 77033 2
4 Medicine (2) داخله 77034 2
5 Radiology (1) رادیولوژی 77035 1
6 Economic System of Islam نظام اقتصادی اسلام EIA140110 2
7 Practical pathology (2) پتالوژی عملی 77222 1
8 Practical pharmacology (2) فارمکولوژی عملی 77223 1
9 Practical surgery (2) جراحی عملی 77224 2
10 Practical medicine (2) داخله  عملی 77225 2
11 Practical radiology (1) رادیولوژی عملی 77226 1
12 Public Health (4) صحت عامه (4) 77117 1
Total credits 21

 

Seventh semester

 

No Subject فارسی Code credits
1 Surgery (3) جراحی 77036 2
2 Medicine (3) داخله 77037 2
3 Infectious Disease and Tuberculosis انتانی وتوبرکلوز 77038 3
4 Pathology (3) پتالوژی 77040 3
5 Radiology (2) رادیولوژی 77041 1
7 Obstetric (1) ولادی (1) 77054 1
8 Quran and Contemporary Science قرآن و علوم معاصر EIA140111 2
9 Practical surgery (3) جراحی عملی 77227 2
10 Practical medicine (3) داخله عملی 77228 2
11 Practical pathology (3) پتالوژی عملی 77230 1
12 Practical radiology (2) رادیولوژی عملی 77231 1
13 Practical obstetric (1) ولادی عملی 77243 1
Total credits 21

 

Eighth semester

 

No Subject فارسی Code credits
1 Surgery (4) جراحی 77044 2
2 Medicine (4) داخله 77045 2
3 Urology یورولوژی 77046 1
4 Anesthesia انستیزی 77047 1
5 Obstetric (2) ولادی(2) 77064 1
6 Orthopedic& traumatology ارتوپیدی 77049 2
7 Dermatology جلدی 77050 2
8 Islamic Civilization تمدن اسلامی IEA 140112 2
10 Practical surgery (4) جراحی عملی 77233 2
11 Practical medicine (4) داخله عملی 77234 2
13 Practical anesthesia انستیزی عملی 77236 1
14 Practical obstetric (2) ولادی عملی 77250 1
15 Practical orthopedic & traumatology ارتوپیدی عملی 77238 1
16 Practical dermatology جلدی عملی 77239 1
Total credits 21

 

Ninth semester

 

No Subject فارسی Code credits
1 Medicine (5) داخله 77051 2
2 Surgery (5) جراحی 77052 2
3 Pediatric medicine (1) داخله اطفال 77053 2
4 Gynecology (1) نسایی(1) 77043 1
5 Neurology نیورولوژی 77055 2
6 Ophthalmology چشم 77056 2
7 Islamic Medical ethics (8) اخلاق طبابت 77073 1
8 Practical medicine (5) داخله عملی 77240 2
9 Practical surgery (5) جراحی عملی 77241 2
10 Practical pediatric medicine (1) داخله اطفال عملی 77242 1
11 Practical gynecology (1) نسایی عملی 77232 1
12 Practical neurology نیورولوژی عملی 77244 1
13 Practical ophthalmology چشم عملی 77247 1
14 Advanced Cardiovascular Life Support احیای پیشرفته قلبی 77254 1
Total credits 21

 

Tenth semester

 

No Subject فارسی Code Credits
1 Medicine (6) داخله 77060 1
2 Pediatric Surgery جراحی اطفال 77061 1
3 Pediatric medicine (2) داخله اطفال 77062 2
4 Ear, Nose and Throat (E.N.T) گوش وگلو 77063 2
5 Gynecology (2) نسایی(2) 77048 1
6 Neurosurgery جراحی اعصاب 77065 1
7 Public health (6) صحت عامه 77066 1
8 Islamic Studies 7 مطالعات اسلامی 7 95017 1
9 Forensic Medicine طب عدلی 77068 1
10 Psychiatry طب روانی 77059 1
11 Toxicology توکسیکولوژی 77071 1
13 Practical medicine (6) داخله عملی 77245 1
14 Practical pediatric surgery جراحی عملی 77248 1
15 Practical pediatric medicine (2) داخله اطفال عملی 77246 1
16 Practical Ear, Nose and Throat گوش وگلو عملی 77249 1
17 Practical Gynecology (2) نسایی عملی 77237 1
18 Practical neurosurgery جراحی اعصاب عملی 77251 1
19 Practical forensic medicine طب عدلی عملی 77252 1
20 Practical psychiatry طب روانی عملی 77253 1
Total credits 21

 


Stage period
No Subject duration Credits
1 Surgery 8weeks 12
2 Medicine 8w 12
3 Ear, Nose and Throat 2w 1
4 Gynecology 3w 2
5 Ophthalmology 2w 1
6 Pediatric 3w 2
7 Infectious Disease and Tuberculosis 4w 2
8 Dermatology 2w 1
9 Neurology 2w 1
10 Psychiatry 2w 1
11 Neurosurgery 2w 1
12 Obstetric 2w 2
13 Orthopedic 2W 1
14 Anesthesia 1W 1
16 Elective 7w 10
  Total 50w 50

 

بعد از ختم این دوره محصلین میتواند به امتحان Exit- Exam شرکت و بعد از موفقیت به صفت یک داکتر MD با اخذ مجوز رسمی از ارگانهای مربوطه در معاینه خانه و یا کلینیک ها و یا شفاخانه ها کار نماید و یا میتواند با سپری نمودن امتحان تخصصی شامل یک بخش تخصصی در شفاخانه های کادری شود و یا درصورت ادامه تحصیل میتواند تا سویه PhD تحصیلات خویش را ادمه دهد.

با احترام

ریاست دانشکده طب

داکترعباسعلی (رموزی)

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed