23 Nov 2020

طرز‌العمل (ETS)

قبل از امتحان

ثبت نام متقاضیان: متقاضی امتحان برای ثبت نام ملزم است تا با مراجعه به وبسایت www.ets.org/toefl حساب کاربری برای خویش ایجاد نماید، سپس تاریخ و مکان امتحان خویش را انتخاب کرده، هزینه امتحان تافل را به صورت الکترونیکی پرداخت می نماید و پس از ثبت نام مشخصات کاندید به لیستی که ادمین امتحان از سایت www.tcportal.ets.org  میتواند تهیه کند، اضافه می گردد.

آمادگی ها: ادمین امتحان در طول هفته یک بار تمامی کامپیوترهای مرکز برگزاری امتحان (کامپیوترهای سرور، ادمین و کلاینت) را چک می کند و نیز یک روز قبل از امتحان این کامپیوترها را مجددا بررسی کرده و برای هر کاندید امتحان یک عدد پنسل، یک عدد پنسل تراش و سه برگه رنگه A4 (به جز رنگ سفید) را در یک کابین کامپیوتر کلاینت آماده می کند.

ادمین امتحان جهت هماهنگی برگزاری امتحان مکتوبی را عنوانی مدیریت مرکز رشد با درج تاریخ امتحان و تعداد کاندیدان، ضمیمه لیست کاندیدان ارسال می دارد بر علاوه برگه های TOEFL Confidentiality Statement را به همراه لیست کاندیدان پرینت نموده و در اختیار مدیریت روابط عمومی می گذارد.

روز امتحان

ادمین ها و ناظرین امتحان باید حداقل یک ساعت قبل از شروع امتحان حاضر شوند، ادمین اصلی امتحان باید کامپیوتر سرور و کامپیوتر ادمین را آماده کرده تا ادمین ها و ناظرین با حساب کاربری مختص خویش وارد نرم افزار امتحان تافل شوند، سپس یکبار دیگر تمامی کامپیوترها را دوباره بررسی می کنند تا کاملا آماده امتحان گردند.

فضای محل برگزاری امتحان توسط ناظر و یا ادمین امتحان بررسی می شود تا از مساعد بودن برای امتحان (عدم موجودیت سرو صدا، سرما و یا گرمای بیش از حد تحمل) اطمینان حاصل نماید.

 

کاندیدان باید نیم ساعت و یا چهل و پنج دقیقه زودتر از شروع امتحان در مرکز امتحان حاضر شوند، سپس برگه های TOEFL Confidentiality Statement را از مدیریت روابط عمومی دانشگاه دریافت کرده و خانه پری میکنند و به سمت اتاق الماری ها هدایت داده می شوند. کاندید امتحان تمامی وسایل خویش را به جز پاسپورت و تذکره خویش در الماری مختص خودش قفل کرده و کلید آن را تا ختم امتحان نگه میدارد. بعد با دستگاه Metal Detector Wand بررسی شده و برای دریافت اجازه امتحان به دفتر مدیریت امتحانات بین المللی هدایت داده می شود، ادمین اصلی پس از بررسی تذکره و پاسپورت کاندید، اخذ عکس و ضبط صدای کاندید به وی اجازه حضور در محل برگزاری امتحان را داده و ادمین فرعی کاندید را به سمت کامپیوتر کلاینت هدایت داده و امتحان وی را شروع می کند.

تبصره 1: در حین امتحان بعد از دو بخش اول یک وقفه ده دقیقه ای برای هر کاندید از سوی مرکز امتحانات ETS در نظر گرفته شده است که کاندید میتواند از محل امتحان خارج شده و پس از کامل شدن ده دقیقه دوباره مراجعت نماید، در این زمان کاندید باید پاسپورت و یا تذکره خویش را به همراه داشته باشد، در زمان خروج ناظر و یا ادمین امتحان را اطلاع داده و به سمت دروازه خروجی هدایت داده می شود، پس از مراجعت ابتدا تذکره و یا پاسپورت کاندید و بعد خود کاندید با دستگاه Metal Detector Wand بررسی شده و اجازه داخل شدن به مرکز امتحان را دریافت می کند.

تبصره 2: کاندید ملزم است تا هر بار قبل از داخل شدن به محل برگزاری امتحان سند هویت خویش را ارائه نموده و با دستگاه Metal Detector Wand بررسی شود.

تبصره 3: در صورت نیاز به هر گونه همکاری از سوی ادمین و یا ناظر (به غیر از همکاری در محتویات امتحان) کاندید صرف دست خویش را بالا می کند تا از ایجاد هر گونه سروصدا در محل برگزاری اجتناب گردد، کاندید در صورت صحبت کردن بالاتر از حد نرمال در محل برگزاری، در بخش Speaking امتحان تذکر ادمین یا ناظر را دریافت می کند.

بعد از امتحان

بعد از ختم امتحان کاندید حق ندارد تجهیزاتی که در اختیار اش گذاشته شده به بیرون از محل برگزاری امتحان انتقال دهد، این تجهیزات شامل برگه هایی که برای نوت برداری استفاده کرده نیز می گردد. در ختم امتحان کامپیوتر کلاینت کاندید خاموش گردیده و توسط ناظر یا ادمین امتحان به سمت خروجی هدایت داده می شود، پس از دریافت تجیهیزات از الماری مختص خویش کلید را به ادمین امتحان تحویل می دهد.

پس از خارج شدن آخرین کاندید از محل برگزاری امتحان، ناظرین و ادمین ها از نرم افزارهای مرکز امتحانات ETS با استفاده از حساب کاربری خویش خارج می شوند و کامپیوتر ادمین وظیفه اعلام ختم امتحان را داشته و گزارش آن را به کامپیوتر سرور انتقال می دهد. سپس ادمین اصلی کامپیوتر ادمین را از اطلاعات موجود با استفاده از گزینه Clean پاک سازی کرده و خاموش می کند. بعد از کامپیوتر ادمین کامپیوتر سرور پس از آپلود نتایج خاموش می گردد.

تمامی تجهیزات استفاده شده و برگه ها دوباره جمع آوری می گردد و در مکان مشخص تا مدت 60 روز بایگانی و بعد از آن از بین برده می شوند.

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed