27 Jun 2018

اقتصاد توسعه

اقتصاد توسعه بخشی از دانش اقتصاد است که به بررسی جنبه‌های فرایند توسعه و گسترش در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. این بخش از اقتصاد نه تنها به ترقی دادن توسعه اقتصاد،  رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری بلکه به بهبود پتانسیل توده مردم نیز می‌پردازد. محصلان ماستری اقتصاد توسعه پس از گذراندن واحدهای درسی و انجام تحقیقات متناسب با رشته تحصیلی شان، می توانند در موضوعات مختلف اقتصادی ورود پیدا نموده و به دنبال ارایه راه حل های جدید برآیند. بطورکلی از فارغ التحصیلان این رشته انتطار می رود تا توانمندی های زیر را کسب می کنند:

– فعالیت در عرصه های مختلف تولیدی و تجاری

– توان نقد و بررسی سیاست های اقتصادی

– برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی

– ارزیابی و مدیریت پروژه‌های اقتصادی

– همکاری با برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی

در دانشگاه کاتب، رشته‌ی اقتصاد توسعه در مقطع ماستری تدریس می‌شود. هدف از برگزاری این رشته تربیت متخصصان در زمینه‌ی ریشه‌یابی و ازمیان برداشتن مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور است. با توجه به روند رو به توسعه کشورمان ، ماستری اقتصاد توسعه میتواند نیاز مبرم جامعه به متخصصین  توسعه را در کشور مرتفع سازد.

ساحات کاری ماستری رشته‌ی اقتصاد توسعه:

بازار کار رشته‌ی اقتصاد توسعه به نسبت بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، از رونق بیشتری برخوردار است. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد، وزارت صنایع، بانک مرکزی، اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات فعالیت داشته باشند. همچنین برخی عنوان‌های شغلی که برای این افراد وجو دارند عبارت از متصدی بانک و تحلیل گر مسائل بانکی، کارشناس گمرک، مدیر مالی، تحلیل‌گر مالی، کارشناس امور مالیاتی، استاد دانشگاه، پروهشگر، کارشناس تحقیقات بازار، مشاور کسب و کار، خدمات آموزشی و پژوهشی و غیره است.

سیستم آموزشی ماستری رشته‌ی اقتصاد توسعه:

دوره‌ی تحصیل در رشته‌ی اقتصاد توسعه در مقطع ماستری دو سال تحصیلی بوده که 40 الی 44 کریدیت درسی را در بر می‌گیرد. این کریدیت‌ها درس‌های زیر را تشکیل می‌دهد:

– مضامین الزامی: 26 کریدیت

– مضامین اختصاصی – اختیاری: 9 الی 12 کریدیت

– پایان‌نامه‌ی تحصیلی: 6 کریدیت

منابع مطالعاتی برای آمادگی کانکور در ماستری رشته‌ی اقتصاد توسعه:

– ریاضی (ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی، پور کاظمی، جلد 1 و 2)

– آمار (جلد 1 و 2)، محمد نوفرستی

– اقتصاد خرد، دومینیگ سالواتوره

– اقتصاد کلان، گری گوری منکیو

– انگلیسی برای محصلین اقتصاد (از درس اول تا درس 15) (این کتاب در بخش تکثیر دانشگاه موجود است.)

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed