>


7 Dec 2019

لیست محرومین نیم سال دوم 1398 دانشکده طب (شعبه برچی)

 
مضامین لکچر
شماره نام تخلص سمستر مضمون تعداد جلسات غیر حاضر
1 خاطره عالمی دوم بیولوژی مالیکولی 7
2 عالیه گوهری دوم بیولوژی مالیکولی 12
3 خاطره عالمی دوم هستولوژی 2 14
4 شکریه ایوبی دوم هستولوژی 2 12
5 عالیه گوهری دوم هستولوژی 2 16
6 افتخارحسین امیریان دوم هستولوژی 2 16
7 غلام حیدر جمالزاده دوم جنتیک 7
8 شکریه ایوبی دوم جنتیک 16
9 خاطره عالمی دوم جنتیک 16
10 عالیه گوهری دوم جنتیک 16
11 شکریه ایوبی دوم آناتومی 1 16
12 عالیه گوهری دوم آناتومی 1 16
13 افتخارحسین امیریان دوم انگلیسی 2 16
14 شکریه ایوبی دوم فزیولوژی 1 16
15 خاطره عالمی دوم فزیولوژی 1 16
16 عالیه گوهری دوم فزیولوژی 1 16
17 افتخارحسین امیریان دوم فزیولوژی 1 16
18 افتخارحسین امیریان دوم مطالعات اسلامی 2 16
19 احمدسیر میردادی دوم مطالعات اسلامی 2 16
20 نصرالله نظری سوم انگلیسی 3 6
21 نصرالله نظری سوم میکروبیولوژی 1 16
22 نصرالله نظری سوم آناتومی 2 16
23 مسیح الله اسدی چهارم ایمونولوژی 10
24 سکینه ناصری چهارم ایمونولوژی 16
25 نرگس مرادی چهارم ایمونولوژی 7
26 داوود واحدی چهارم ایمونولوژی 7
27 سکینه ناصری چهارم مطالعات اسلامی4 16
28 عبدالقیوم رضایی چهارم مطالعات اسلامی 4 11
29 علی حسین فروغمند چهارم بیوشیمی 2 16
30 سکینه ناصری چهارم بیوشیمی 2 16
31 سکینه ناصری چهارم صحت عامه 2 16
32 عبدالصمد نورانی پنجم داخله 1 16
33 علی سینا رضایی پنجم داخله 1 16
34 شریفه وکیلی پنجم صحت عامه 3 16
35 ماری احمدی ششم داخله 2 16
36 ماری احمدی ششم پتالوژی 2 16
37 ماری احمدی ششم رادیولوژی 1 16
38 ماری احمدی ششم جراحی 2 16
39 ماری احمدی ششم مطالعات 5 16
40 احمدسیر میردادی ششم مطالعات 5 16
41 ماری احمدی ششم صحت عامه 4 16
42 اقبال عابدیان ششم صحت عامه 4 16
43 امان الله نبیل هشتم جراحی 4 7
44 عبدالصمد نورانی هشتم ولادی 2 16
45 مسیح الله اسدی دهم داخله 6 6
46 نورحسین خوشیوال دهم نسایی 2 16
47 مسیح الله اسدی دهم مطالعات اسلامی 7 16
48 مسیح الله اسدی دهم جراحی اطفال 16
49 احمد سیر میردادی دهم طب عدلی 16
50 مسیح الله اسدی دهم طب عدلی 16
51 مسیح الله اسدی دهم توکسیکولوژی 16
52 مسیح الله اسدی دهم داخله اطفال 2 16
53 حبیبه عطایی دهم داخله اطفال 2 16
54 حمیدالله وردک دهم جراحی اعصاب 16
55 حمیدالله وردک دهم طب روانی 16

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-07-04