>


25 Nov 2020

محکمه تمثیلی توسط کلینیک حقوقی برگزار گردید.

در این محکمه تمثیلی قضاوت‌مند علی محمدی رئیس جلسه، و هیئت قضایی قضاوت‌یار خانم خالده ایماق و قضاوت‌یار آقای محمد عارف فرزام و سارنوال موظف دوسیه آقای یاسین صفری و وکلای مدافع متهم قضیه هر یک آقای حسنا نظامی، آقای پیمان یوسفزی در خصوص قضیه ادعای قتل دایر می‌گردد. این جلسه راجع به قضیه ادعای قتل برگزار شد.

این جلسه با سخنرانی رئیس محترم جلسه، آقای علمی محمدی آغاز شد. آقای محمدی راجع به اهمیت برگزار محکمه تمثیلی معلومات ارائه نمود.

سپس جلسه محکمه تمثیلی که در آن دانشجویان دانشکده حقوق منحیث سارنوال، وکلای مدافع متهم قضیه سهم گرفته بودند، آغاز شده و هر یک از وکلا صورت قضیه را به خوانش گرفتند. سپس از طرفین قضیه سوالات پرسیده شده و همچنان متضررین قضیه نیز سخنان شان را بیان نمودند.

پس از حل قضیه، داور محکمه حکم دادگاه را صادر نموده بعضی پیشنهادات لازم را برای بهبود وضعیت جامعه برای حضار بیان نمود.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-25