23 Nov 2020

مرکز مشاوره (روانشناسی)

ورود به دانشگاه و شروع زندگی تحصیلی ، به دلیل تغییرات عمده ای که در عرصه های مختلف زندگی برای فرد بوجود می آورد ، استرس زاست و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن ، موجب ایجاد بحران ها برای دانشجویان می­شود. مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه کاتب به منظور ارتقاء سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی که یکی از با ارزش ترین سرمایه های اجتماعی است، همکاری می نماید تا سلامت روانی دانشجویان عزیز فراهم گردد.

مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی سلامت روان دانشجویان مشغول به فعالیت است. این مرکز در جهت اهداف خدماتی، آموزش، وقایه و تحقیق با همکاری روان شناسان ، مشاوران و روان پزشکان به عنوان یک منبع حمایتی ، با رعایت اصل محرمیت، در فضای آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت رسانی به دانشجویان و کارمندان دانشگاه می باشد.

 

وظایف و خدمات قابل ارائه

1. ارتباط با والدین محصلان با هدف جلب مشارکت خانواده ها در جهت پیشگیری از مشکلات دوران تحصیلی

2. کمک به پیش گیری از بروز و ظهور مشکلاتی که می تواند سر منشأ اختلالات یا مشکلات رفتاری و اجتماعی شود

3. کمک به مراجعان در ابراز احساسات و تخلیه هیجان ها و تلطیف عواطف

4. راهنمایی محصلان جهت شناخت صحیح تونایی ها و مشکلات خود

5. شناسایی و مداخله در بهران به منظور توسعه بهداشت روان در بین محصلان و ارائه خدمات روان پزشکی

6. برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های سلامت در کشور

7. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و ساير شواهد در دانشگاه

8. ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت در دانشگاه

9. مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در دانشگاه

10. جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

 

اهداف و وظایف مدیر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه کاتب

1. ارتقأ سطح دانش و بینش روان شناختی محصلان در زمینه مسایل و مشکلات و نیاز های آنان

2. کاهش مشکلات بهداشتی محصلان و کمک به سازگاری بهتر از طریق ارائه کمک های بهداشتی و سلامتی

3. پیشگیری از بروز و شیوع اختلالات روان شناختی ، مسائل و مشکلات ، عاطفی ، رفتاری از طریق برگزاری ورکشاپ های آموزشی ، برگزاری جلسات ، سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، همایش ها ، توزیع بروشور ، نشریه و کتاب برای محصلان ، کارمندان و اساتید به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها با هدف توانمند سازی روانی و اجتماعی و تحصیلی

4. شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین محصلان و ارایه خدمات روان بهداشتی

5. فراهم سازی و بستر سازی لازم برای ترویج بیشتر خدمات یاوری به آحاد جامعه

6. کمک به مراجعان برای کسب اطلاعات لازم در باره موقهیت های گوناگون زندگی نظیر : انتخاب رشته تحصیلی ، شناخت مشاغل ، روش و قوانین تحصیلی در دانشگاه

7. راهنمایی محصلان حهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات

8. کمک به رشد شخصیتی ، روانی و اجتماعی محصلان و یاری /انها جهت کسب قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش با محیط

9. کمک به مراجعان در یادگیری مهارت های لازم برای ایجاد روابط سالم و سازنده با افراد دیگر در خانه ، دانشگاه و جامعه از طریق آموزش های مستقیم و غیر مستقیم

 

مهارت ها و دانش مورد نیاز

1. بلدیت کامل به زبان های ملی و انگلیسی

2. داشتن روحیه انتقاد پذیری

3. مهارت های آموزشی

4. مهارت های مدیریت اطلاعات

5. مهارت های روابط عمومی

6. مهارت حل مشکلات

7. مهارت های کامپیوتری

8. مهارت های حرفه ای و فنی

9. مهارت مدیریت تجارت

 

تحصیلات لازم

1. حداقل ماستر روان شناسی

2. حداقل ماستر روان شناسی یادگیری

3. حداقل ماستر روان شناسی بالینی

خدمات قابل ارائه این مرکز

1. برگزاری جلسات مشاوره با محصلان متقاضی

2. برگزاری مداوم طرح سلامت جسم و روان

3. برگزاری سمینار و نمایشگاه بهداشت روانی

4. تهیه بروشور های تحصیلی حاوی مطالب بهداشتی ، درمانی ، خدماتی و مشاور ای

5. برگزاری ورکشاپ های روانشناختی و بهداشتی

6. برگزاری نشست های تخصصی با حضور کلیه مشاورین شاغل در مرکز مشاوره

7. برگزاری نشست های تخصصی جهت حل مشکلات ویژه محصلان

8. ارتقاء سطح دانش و بینش روان شناختی محصلان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان

9. کاهش مشکلات روان شناسی محصلان و کمک به سازگاری بهتر از طریق ارائه

10. کمک های روان شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانواده و …

11. راهنمایی محصلان جهت شناخت صحیح توانایی ها و مشکلات خود

12. راهنمایی محصلان در جهت تصمیم گیری آگاهانه ، عاقلانه و حسن انتخاب

13. کمک به رشد شخصیتی ، روانی و اجتماعی محصلان و یاری آنها جهت کسب قدرت تصمیم گیری و افزایش سطح سازش با محیط

گزارش فعالیت‌های مرکز مشاوره (روانشناسی) سال 1398

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed