>


5 Oct 2019

مسابقه کتابخوانی روز پنج شنبه مورخ 11 میزان 1398 در دو شعبه مرکزی و برچی برگزار گردید. مدیریت مراکز تحقیقاتی طبق پلان عملیاتی خویش این دور مسابقه کتابخوانی را جهت ترویج کتابخوانی و همچنان ایجاد انگیزه بین دانشجویان برگزار کرد.

کتاب مدیریت زمان اثر دیوید لوئیز، با ترجمه کامران روح شهباز به عنوان کتاب ریفرنس به دانشجویان معرفی گردید، در این دور از مسابقه کتابخوانی حدود 200 دانشجو در دو شعبه مرکزی و برچی ثبت نام کردند. امتحان به طور جداگانه در دو شعبه مرکزی و برچی به طور همزمان اخذ گردید که به دانشجویانی که در رتبه اول، دوم و سوم قرار گرفتند به ترتیب جوایز نقدی 3000، 5000 و 7000 افغانی در نظر گرفته شده بود.

کتاب مدیریت زمان ” چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید ” دارای 279 صفحه و بخش های مختلف می باشد بیشتر روی مباحث مدیریت فردی، ارزیابی از گذران وقت، چهار اصل مدیریت زمان، قدرت تاخیر مثبت، بیرون راندن غاصبان زمان، صرفه جویی در وقت هنگام خواندن و نوشتن، اهداف خود را بشناسید، اولویت های خود را تعیین کنید، استرس و مدیریت زمان و زمان و موفقیت مشترک بحث می کند. ایجاد یک جدول زمانی، جلوگیری از اتلاف وقت، مدیریت کارها، تعیین اهداف و مدیریت فردی از موارد مهم در کتاب می باشد که در قسمت رسیدن به اهداف تعیین شده کمک به سزایی می نماید.

بعد از پایان مسابقه پاسخنامه های اشتراک کننده گان به دقت تصحیح گردید، که از میان تمام اشتراک کننده گان خانم زهرا جعفری دانشجوی رشته طب معالجوی، زهرا شاهد دانشجوی رشته حقوق و علوم سیاسی و محمد حسین کریمی دانشجوی رشته اقتصاد به ترتیب جایگاه اول، دوم و سوم را ازان خود کردند. جوایز این برنده گان نیز در روز جهانی دانشجو طی برنامه ای در سالن اجتماعات شعبه مرکزی اهدا گردید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-07-04