>


12 Jun 2019

ورکشاب آموزشی ” معرفی اهداف و سیاست های کلی دافغانستان بانک” در دانشگاه کاتب و با همکاری دافغانستان بانک برگزار گردید.

این ورکشاب آموزشی” تحت عنوان معرفی اهداف و سیاست های کلی د افغانستان بانک” با همکاری د افغانستان بانک در روز چهارشنبه 22 جوزا سال 1398 در سالن اجتماعات ماستری پوهنتون کاتب در ساعت 10 صبح برگزار گردید.
بعد از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود ملی ابتدا احمد محمدی آمریت محترم دپارتمنت اقتصاد تجارتی به ایراد سخن پرداختند. ایشان ضمن خوش آمدگویی به محترم شفیق الله بارز معاون آمریت عمومی دفتر ریاست، محترم جواد سداد معاون محترم آمریت عمومی سیاست پولی، محترم سید محسن سادات معاون آمریت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک و همچنین اساتید گرانقدر و محصلین عزیز، به اهمیت و جایگاه بانک مرکزی در جهان و کشور افغانستان پرداختند. علاوه بر این ایشان به معرفی ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و شبکه ی بانکی نیز اشاره کردند و معلوماتی را در مورد نقش سیاست های پولی انبساطی و انقباضی و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی کشورها نیز دادند.
در ادامه محترم شفیق الله بارز معاون آمریت عمومی دفتر ریاست دافغانستان بانک ، بیان کردند که دافغانستان بانک علاوه بر اینکه به دنبال ایفای وظایف اصلی خود به نحو احسن می باشد، در امر اطلاع رسانی، آگاهی دهی عمومی و اشتراک سازی معلومات در قبال عملکرد د افغانستان بانک و نظام مالی کشور همیشه تلاش فراوان انجام داده است. ایشان همچنین به این نکته اشاره کردند که برگزاری برنامه های آموزشی و معلومات دهی برای محصلین رشته اقتصاد، مالی و بانکداری از جمله همکاری های آکادمیک هست که در سطح پوهنتون ها در نظر گرفته شده است. بعد از سخنان ایشان محترم صاحب جواد سداد معاون محترم امریت عمومی سیاست پولی به بیان دقیقتر اهداف سیاست کلی د افغانستان اشاره کردند. ایشان در صحبت های خود بیان کردند که یکی از وظایف مهم د افغانستان بانک اجرای سیاست های پولی است که از سه طریق فروش اسعار از طریق مزایده، فروش اوراق سرمایه ای از طریق مناقصه و ذخایر اجباری شکل می گیرد. ایشان همچنین در زمینه تطبیق سیاست های پولی در کشور، تأمین و حفظ ثبات قیمت های داخلی، کنترل و مدیریت عرضه پول با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و نرخ مبادله ایراد سخن نموده و معلومات کافی در این زمینه داده شد.
بعد از یک وقفه کوتاه مدت ، محترم صاحب سید محسن سادات معاون آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک ارایه ای در زمینه نحوه نظارت دافغانستان بانک از بانک های تجاری و سایر موسسات مالی ارایه نمود. همچنین ایشان در قسمت درجه بندی بانک ها از جهت کفایت سرمایه، کیفیت دارائی، مدیریت مفادآوری معلومات همه جانبه ای را ارائه نمودند. همچنین شایان ذکر است که پرسش و پاسخ توسط محصلین شکل گرفت که هر یک از سخنرانان به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ دادند و در نهایت تصدیق نامه این ورکشاب برای محصلین توزیع گردید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-25