>


2 Dec 2019

ورکشاپ دو روره هنر مناظره توسط مرکز رشد محصلان دانشگاه کاتب برگزار شد

ورکشاپ دو روزه “هنر مناظره” در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 25 و 26 عقرب 1398 از ساعت 1 الی 4 بعد از ظهر توسط مرکز رشد محصلان دانشگاه کاتب به همکاری “سازمان نیا” در شعبه برچی و شعبه مرکزی دانشگاه کاتب برگزار شد.
در این برنامه پیرامون مناظره به شیوۀ پارلمان بریتانیا و تکنیک‌های جدید مناظره به دانشجویان آموزش داده شد.
در این برنامه آقای نصرالله صفا رییس انجمن دانشجوی مناظره‌، آقای حشمت الله آرین از سازمان نیا به آموزش تکنیک‌های جدید مناظره، پرداختند.
این برنامه هر سمستر توسط مرکز رشد محصلان به همکاری تخنیکی سازمان نیا برگزار میگردد.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-05-13