23 Nov 2018

پالیسی مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشگاه کاتب در راستای کمک به افزایش صحت روانی، زندگی سالم و یادگیری مؤثر دانشجویان عزیز ایجاد شده است. این مرکز افزایش صحت روانی، عاطفی و آموزش مهارت های زندگی دانشجویان را یکی از مأموریت های خود قرار داده است. وجود مرکز مشاوره دانشجویی و فعالیت های متنوع آن بر این مبنا استوار است که در کنار تحصیل و رشد توانایی های علمی و تحقیقی، در زمینۀ آموزش، وقایه و درمان مشکلات دانشجویان در ابعاد مختلف و به منظور ارتقای وضعیت سلامت روانی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان ایفای نقش کند.

در اجرای استراتیژی بخش امور محصلان و استراتیژی کلان دانشگاه کاتب مبنی بر تقویت فرهنگ مشاوره، توسعه مرکز مشاوره دانشجویی، حمایت، تشویق و ایجاد تسهیلات برای دانشجویان و استعدادیابی و هدایت دانشجویان، پالیسی مرکز مشاوره دانشجویی در دانشگاه کاتب تنظیم گردیده است.

پالیسی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه کاتب، خدمات این مرکز را در دو سطح برگزار می­کند:

سطح اول، ارائه خدمات در سطح دانشگاه به دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه کاتب.

سطح دوم، ارائه خدمات برای سایر مراجعین و جامعه افغانستان.

 

ماده اول- کلیات:

تعاریف:

1. دانشگاه کاتب که در اینجا به اختصار «دانشگاه» خوانده می­شود.

2. مرکز مشاوره: مرکزی است که با توجه به استاندارد های تعیین شده دانشگاه ، شرایط لازم را برای ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان و مراجعین داشته باشد.

3. فیس: حق الزحمه ارائه خدمات مشاوره ای است که هر ساله توسط دانشگاه تعیین می­گردد.

 

ماده دوم- اهداف:

مرکز مشاوره دانشجویی به طور کلی اهداف خود را بر بنیادهای بهبود سبک زندگی دانشجویان، ارتقای سطح سلامت روانی، اخلاقی، معنوی و تربیتی دانشجویان، جامعه و وقایه از آسیب های روانی-اجتماعی بنا نهاده است. در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از:

1. ارتقای سطح دانش و مهارت روان­شناختی و نیز سطح سلامت دانشجویان و مراجعان به منظور پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی.

2. کمک به دانشجویان و مراجعان برای خودشناسی (شناخت توانمندی ها و محدودیت های خود).

3. کمک به دانشجویان و مراجعان در تصمیم گیری های تحصیلی و شخصی .

4. کمک به دانشجویان و مراجعان در کنترول، کاهش و حل مشکلات روانشناختی .

5. افزایش سازگاری مؤثر با محیط های زندگی به ویژه زندگی دانشجویی و توسعه روابط اجتماعی.

6. کمک به دانشجویان در زمینه بهبود عملکرد تحصیلی .

7. مشاوره پیش از ازداوج و کمک به حل مشکلات خانوادگی .

8. آموزش و ارتقای مهارت های زندگی در راستای ارتقای سطح بهداشت روانی دانشجویی .

9. ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین کنند روابط استاد-دانشجو، دانشجو-کارمندان و دانشجویان باهم .

پیشگیری از بروز و شیوع مشکلات عاطفی رفتاری پر خطر .

 

ماده سوم – وظایف مرکز مشاوره دانشگاه

وظایف مرکز مشاوره دانشجویی عبارت است از:

1. بررسی و شناخت استعداد ها و علایق دانشجویان و برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعداد، هدایت تحصیلی و حرفه­ای دانشجویان .

2. ارائه خدمات روان شناختی، روان پزشکی و مشاورۀ فردی، گروهی، تحصیلی، ارتباطی، پیش از ازدواج، زناشویی، خانوادگی و شغلی.

3. برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسش های آنان در مورد مسائل روانی-اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحب نظر در مسائل روان شناسی، مشاوره و روان پزشکی.

4. انجام ارزیابی های ارزیابی های دوره­ای سلامت روان دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید و شناسایی و ارائه خدمات به دانشجویان نیازمند و استفاده از داده ها به دست آمده برای برنامه­ریزی های بهداشت روانی فردی و گروهی دانشجویان.

5. اجرای تحقیق های کاربردی، بنیادی و اقدام پژوهی در باره مسائل و مشکلات دانشجویان و جامعه تحت پوشش برای شناخت عوامل آسیب­زا و جمع بندی و ارائه راهکار ها به دانشگاه.

6. برگزاری ورکشاپ ها و دوره های آموزشی برای دانشجویان، دانشگاهیان و مراجعان با هدف ارتقای بهداشت روانی و پیشگری از آسیب های روانی-اجتماعی.

7. انتشار کتابچه‌­ها، بروشورها و پیام های بهداشت روانی با هدف ارتقای بهداشت روانی دانشجویان و دانشگاهیان و پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی.

8. استفاده از فناوری های نوین ارتباطی برای ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره­ای و بهداشت روانی.

9. جلب مشارکت و استفاده از استادان، کارمندان، دانشجویان، و خانواده دانشجویان به منظور ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از آسیب ها و مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان.

10. شناسایی منابع حمایتی-درمانی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آن ها در صورت لزوم.

11. همکاری های بین بخشی با سایر سازمان ها و نهاد های اجتماعی-فرهنگی پیشگیری خارج از دانشگاه با هدف اجرای برنامه های بهداشت روانی.

12. ارائه گزارش فعالیت های انجام شده مدیر مرکز رشد محصلان و معاونت امور محصلان در فواصل زمانی معین.

 

ماده چهارم – فضا، ابراز و تجهیزات لازم

4.1 – مکان

دفتر مجزا: به طوری که این دفتر داخل محدوده دانشگاه بوده و امکان دسترسی دانشجویان به آن میسر باشد. همچنین مراجعان بیرون از دانشگاه نیز بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. حتی الامکان این دفتر در یکی از بخش های کم مراجعه و آرام قرار گرفته باشد.

دارا بودن حداقل یک اطاق برای انجام فعالیت مشاوره­ای، به طوریکه در آن اطاق امکان برگزاری ورکشاپ و نیز مشاوره گروهی امکان پذیر باشد.

سالن پذیرش و انتظار

تبصره- شرایط مکانی باید به گونه باشد که رعایت سکوت کامل، بهداشت عمومی و حفظ حرمت مراجعین امکان پذیر بوده و با توجه به محرمانه بودن اطلاعات و نوع خاص خدمات از دفاتر مختلف و مکان های پر سر و صدا و شلوغ، جدا و دور باشد.

4-2 ابزار و تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات و ابزار های مورد نیاز مرکز مشاوره عبارتند از:

1. یک عدد کمپیوتر دارای اینترنت

2. تلفن داخلی

3. نرم افزار ها و آزمون های روانشناختی مورد نیاز

4. پروجکتور

5. پرنتر

6. میز و چوکی

7. سیستم آرشیف

ماده پنجم – نیروی انسانی

5-1 ساختار

ساختار نیروی انسانی شاغل در مرکز مشاوره به شرح ذیل می باشد:

1. مدیر مرکز مشاوره

2. کارشناس مشاوره

3. کارشناس اداری و پذیرش

تبصره 1- مرکز مشاوره می توانند حسب نوع مشکلات و نیاز مراجعان از کارشناسان دیگر مانند روانشناس، روان­پزشک، مددکار و روان سنج نیز بهره گیرند.

تبصره 2- مرکز مشاوره در راستای وظایف شان علاوه بر تخصص های فوق می توانند از متخصصان و کارشناسان علوم اجتماعی، علوم تربیتی و امور مذهبی به صورت قرار دادی (ساعتی و یا همکاری کوتاه مدت) برای انجام اموری مانند سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ، دوره­های آموزشی کوتاه مدت و یا نشست های مشترک بهره گیرند.

5-2 شرایط عمومی نیروی انسانی

شرح وظایف و صلاحیت های عمومی مسئولین مرکز مشاوره مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه کاتب انجام می­شود.

5-3 وظایف و شرایط اختصاصی نیروی انسانی

5-3-1 مدیر مرکز مشاروه

الف- شرایط احراز وظیفه:

1. دارا بودن مدرک دکتری در گرایش های مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی یا حداقل مدرک ماستری در یکی از گرایش های مشاوره و روانشناسی یا علوم تربیتی .

2. دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار مؤثر در حوزه مشاوره .

تبصره 1- مدیر مرکز مشاوره به عنوان مسئول فنی آن مرکز می باشد.

تبصره 2- مدیر مرکز مشاروه به پیشنهاد و حکم معاونت امور محصلان منصوب می شود.

ب- شرح وظایف:

مدیر مرکز مشاوره به انجام وظایف ذیل مبادرت می ورزد:

1. برنامه ریزی و تعیین اولویت های اجرایی بر اساس استراتیژی معاونت امور محصلان و دانشگاه.

2. اجرای قوانین مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن ها .

3. تهیه تدوین و ارسال گزارش های لازم به معاونت امور محصلان.

4. جلب همکاری متخصصین مورد نیاز به صورت پارت تایم.

5. نظارت بر پذیرش مراجعین و پیگیری وضعیت آنها.

6. نظارت بر ارائه خدمات مناسب به مراجعین توسط مشاورین درمرکز مشاوره.

7. شرکت در جلسات کمیتۀ انضباطی و سایر جلسات بر حسب ضرورت.

8. تشکیل جلسات با مشاورین و سایر اعضای مرکز مشاوره به طور مداوم جهت تبادل نظر.

9. ارتباط مستمر با بخش های مختلف دانشگاه به منظور ارائه پیشنهادهای کارشناسانه جهت کمک به رفع مشکلات دانشجویان، استادان و مراکز خارج از دانشگاه که به نحوی با مرکز مشاوره سنخیت دارد.

10. برنامه ریزی و کوشش در جهت گسترش مشاوره دانشگاهی.

11. ارائه طرح های وقایوی به معاونت امور محصلان.

12. ارزیابی میزان رضایت مراجعان از عملکرد مشاوران.

13. همکاری با استادان و دانشجویان دانشگاه.

14. بررسی گزارش تخلفات احتمالی نیروهای شاغل در مرکز مشاوره.

15. نظارت بر پای بندی به اصول اخلاق حرفه­ای نیروهای شاغل در مرکز مشاوره.

16. پیش بینی دوره های مهارت های زندگی پیش از ازدواج و پس از ازدواج.

17. پیش بینی دوره های مشاوره­ای و روانشناختی برای کارکنان، استادان و متقاضیان.

18. همکاری با انجمن های علمی دانشجویی در زمینه مشاوره و روانشناسی.

19. برگزاری جلسات «گزارش دهی» برای دانشجویان به منظور ارتقای سطح مهارت و آگاهی.

20. ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره­ای در صورت لزوم.

5-3-2 مشاور (متخصص)

الف شرایط احراز وظیفه:

1. دارا بودن مدرک دکتری درگرایش های مشاوره و روانشناسی یا حداقل مدرک ماستری در یکی از رشته های مشاوره روانشناسی.

2. دارا بودن حد اقل 3 سال سابقه کار مؤثر در مراکز مشاوره و خدمات روانی دولتی و خصوصی.

3. مشاور باید حداقل 30 سال سن داشته باشد.

ب- شرح وظایف:

1. ارائه خدمات مشاوره­ای متناسب با تخصص خود.

2. تشکیل دوسیه مشاوره­ای مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز.

3. انجام انواع مشاوره و روان درمانی فردی، گروهی و خانوادگی.

4. پیگیری وضعیت مراجعان بعد از انجام مشاوره و روان درمانی.

5. همکاری با مراکز مشاوره در موقعیت های اضطراری و بحرانی در ساعات غیر اداری برحسب ضرورت.

6. شرکت فعال در جلسات تخصصی مرتبط.

7. مشارکت در انجام تحقیق های مشاوره­ای.

8. همکاری در تهیه چپترهای اطلاع رسانی برای دانشجویان و سایر مخاطبان.

9. ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مدیر مرکز مشاوره.

10. ارجاع مراجعه کننده گان به روان­پزشک یا سایر منابع حمایتی در صورت نیاز.

11. همکاری در زمینه برنامه ها و طرح های وقایوی به منظور کاهش و رفع مشکلات دانشجویان.

12. انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مرکز مشاوره دانشجویی و معاونت امور محصلان.

3-5-3 کارشناس اداری و پذیرش مرکز مشاوره

الف: شرایط احراز وظیفه:

1. دارا بودن حداقل سند تحصیلی لیسانس ترجیحاً در رشته های مشاوره، روانشناسی یا علوم تربیتی.

2. تسلط به کمپیوتر (مهارت های هفتگانه) و کارهای اداری.

3. داشتن حداقل 2 سال تجربه کار اداری.

ب- شرح وظایف:

1. نوبت دهی به مراجعین و پاسخ به تلفن ها و…

2. تشکیل و آرشیف دوسیه ها، تایپ و پیگیری مکتوب ها و گزارش ها.

3. همکاری و هماهنگی با مشاورین مرکز مشاوره.

4. انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مرکز مشاوره و معاونت امور محصلان.

ماده 6-سیستم مالی

1-6 بودجه مرکز مشاوره دانشجویی از بودجه سالانه دانشگاه تأمین می­گردد.

2-6 ارائه خدمات مشاوره ای برای دانشجویان دانشگاه کاتب رایگان بوده و از بودجه سالانه دانشگاه پرداخت می­گردد.

3-6 دریافت هزینه ارائه خدمات مشاوره ای به عموم مردم به اساس مصوبۀ سالانه دانشگاه می باشد.

4-6 درآمد های حاصل از خدمات مشاوره ای مربوط دانشگاه می باشد.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed