>


17 Oct 2019

کتاب “بنیادگرایی دینی؛ علل ظهور و رشد آن در افغانستان” رونمایی شد.

این مراسم از طرف مرکز تحقیقات دانشگاه کاتب با همکاری موسسه انتشارات مقصودی در سالن اجتماعات دانشگاه کاتب برگزار گردید. استاد حکیمه عبدالهی سرپرست مرکز تحقیقات کاتب به نمایندگی از دانشگاه کاتب سخنانی را در رابطه با فعالیت‌های مرکز تحقیقات و مراسم رونمایی ایراد نمود.

داکتر محمد موسی جعفری (معاون علمی دانشگاه) در سخنرانی خویش با ذکر این نکته که بنیادگرایی باید به عنوان سوال مطرح شود و نه پاسخ، افزودند که باید به دنبال پاسخ درست برای این پرسش مهم باشیم. برای ریشه یابی این پدیده باید به صورت گسترده کار کنیم و از جنبه‌های مختلف بنیادگرایی را ریشه یابی کنیم.

داکتر عبدالمجید ناصری داودی بعد از صحبت‌های مقدماتی پیرامون مسئله بنیادگرایی، در نقد این کتاب ضمن تاکید بر نقاط مثبت آن از جمله متن روان، داده‌ها و اطلاعات مستند و مفید و استفاده از منابع و نظریات متعدد در این کتاب؛ استفاده از آن را به عنوان منبع مکمل درسی برای دانشجویان پیشنهاد کردند.

استاد احمد علی نوید ضمن بیان نکات مثبت کتاب به نقد عالمانه آن پرداخته و ضمن معرفی کتاب‌ها و منابعی که می‌توانست به عنوان منبع کتاب باشد نکات ارزشمندی را جهت بهتر نمودن کتاب در چاپ‌های بعدی پیشنهاد نمودند.

در پایان استاد محمدرضا صمدی نویسنده کتاب در سخنرانی خود ضمن تشکر از نقد عالمانه استادان صاحب نظر به بیان پاسخ به برخی از نقدهای صورت گرفته پرداختند و توضیحاتی درمورد کتاب و موضوع آن ارائه کردند.

در پایان مراسم با حضور استادان و میهمانانی که در مراسم حاضر بودند کتاب به صورت رسمی رونمایی گردید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-01-23