19 Jun 2018

کمیسیون ها و کمیته ها

از مجموع کمیته­ ها و کمیسیون های چندین گانه در پوهنتون کاتب کمیته انظباتی و کمیسیون موارد خاص زیر نظر معاونت امور محصلان فعالیت می­ نماید که در باره موارد زیر تصمیم گیری می­نماید.


الف ) کمیته انضباطی

کمیته انضباطی تنها مرجع رسمی دانشگاه کاتب جهت رسیدگی به تخلفات محصلین می باشد.تخلف شامل بی احترامی به استاد, نادیده گرفتن قوانین ومقرره رسمی دانشگاه, وهرنوع بی نظمی درمحیط دانشگاه که منجر به اختلال درامور گردد, می شود.

تذکر: تمام احکام کمیته انضباطی نهایی وفقط درخودکمیته, قابل تجدید نظر خواهد بود

تذکر: تمام تخلفات محصل که منجربه صدور حکم کمیته شده باشد درپرونده محصل درج ودرتخلفات بعدی مؤثر خواهد بود.


برخی از قوانین کمیته انضباطی در زیر آمده است:

1) هرگونه توهین وتهدید نسبت به استاد وکارمند دانشگاه با توجه به شواهد واظهارات طرفین, منجربه محرومیت محصل ازتحصیل به مدت یک سمسترتایک سال خواهد شد.

2) توهین وتهدید محصل دیگر,باتوجه به شواهد واثبات آن نزد کمیته, محرومیت یک سمستر را به دنبال خواهد داشت .

3) ضرب وجرح با استاد منجر به اخراج محصل گردیده ودرصورت که این عمل منجر به آسیب بدنی استاد گردد محصل از سوی دانشگاه به ارگان مربوطه دولتی معرفی خواهد شد .

4) هرگونه ضرب وجرح محصل با محصل دیگردرمحوطه دانشگاه, منجر به اخراج محصل مقصر به مدت یک سمستر شده وبرای عوارض های جانبی وارده درصورت عدم توافق طرفین, ازسوی دانشگاه به ارگان های دولتی معرفی خواهد شد .

5) نقل شفاهی و کتبی مثل استفاده از چپتروکتاب,استفاده از گوشی همراه … باعث می شود که نمره این امتحان صفر لحاظ شده و در کارنامه محصل ثبت گردد.

6) امتحان دادن به جای کسی دیگر علاوه بر دادن تعهد کتبی مبنی به عدم تکرارآن, باعث می شود که محصل یک سمستر محروم گردد ..

7) استعمال انواع مواد مخدر ومسکرات در محیط دانشگاه ابتدا محرومیت یک سمستر واخذ تعهد کتبی از ولی محصل را درپی خواهد داشت ودرصورت تکرار باعث اخراج دایمی محصل می گردد .

8) بحث های لسانی, مذهبی وقومی به هر دلیل که باشد در دانشگاه ممنوع است.

 


ب) کمیسیون موارد خاص

کميسيون بررسی موارد خاص با رعايت مفاد آيين نامه فقط به وضعيت تحصيلی دانشجويانی که مورد خاص تشخيص داده می شوند رسيدگی و رای نهايی صادر نمايد .
تعريف موارد خاص : موارد خاص به وضعيت دانشجويانی گفته می شود که جريان تحصيل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختيار آنها که در تحصيل شان مؤثر بوده با مشکل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه های موجود ممکن نيست و رسيدگی به مشکلات تحصيلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسي بيشتر و قضاوت دقيقتر و همه جانبه نياز داشته باشد مثل: بلايای طبيعی (سيل ، زلزله و…..)، فوت سرپرست خانواده وغيره.

تقاضای مستقيم دانشجو:
الف : تقاضای دانشجو به کارمند امور محصلان در موعد مقرر
ب: تکميل فرم مربوطه توسط دانشجو

 

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :

چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments