2 Jul 2019

نمایشگاه شغلی دانشگاه کاتب با حضور پانزده شرکت خصوصی برگزار شد

“نمایشگاه شغلی کاتب” با حضور پانزده شرکت از بخش خصوصی یکشنبه دوم سرطان در سالون اجتماعات شعبه مرکزاین پوهنتون برگزار شد.

این نمایشگاه که شاهد حضور بیش از سه هزارتن از محصلان و فارغان کاتب و دیگر دانشگاهها بود، از طرف مرکز رشد محصلان کاتب با همکاری وبسایت jobs.af برای مدت یک روز راه‌اندازی شده بود. بخش خصوصی شرکت کننده در این نمایشگاه با ارائه معلومات درباره ساحه کاری خود، تلاش داشتند تا نیروی انسانی متخصص خود را از میان محصلان و یا نوفارغان با وجود نبود تجربه کاری بیابند. شرکت ها با جمع آوری خلص سوانح متقاضیان وعده سپردند تا درصورت واجد شرایط بودن با آنها جهت طی مراحل بعدی تماس بگیرند.

نمایشگاه شغلی کاتب که با حضور شرکت‌هایی چون اتصالات، افغان بیسیم، وبسایت jobs.af و… برای اولین بار در این دانشگاه برگزار گردید، با اهدای تقدیرنامه به نمایندگان شرکتها از طرف مرکز رشد محصلان با حضور ریحان الله داوودزی مدیر ارشد وبسایت jobs.af پایان یافت.

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed