24 Nov 2022

استاد زبان آلمانی

عنوان بست: استاد زبان آلمانی

سازمان: دانشگاه کاتب

نوع بست: نیمه وقت

موقعیت: ولایت کابل

تاریخ اعلان: ۳/۹/۱۴۰۱

تاریخ ختم اعلان: ۱۰/۹/۱۴۰۱ 

جنسیت: آقا/خانم

تجربه کاری: ۵ سال

معاش: برابر با ضوابط دانشگاه


 

مسئولیت های وظیفوی:

*. تهیه پلان درسی و ارائه آن برای محصلین سنین مختلف

*. تطبیق مواد درسی مطابق به نیاز محصلین

*. ارزیابی رشد و پیشرفت محصلین

*. تهیه مواد تمرینی جهت رشد مهارت های محصلین

*. ایجاد فضای مثبت جهت یاد گیری صحیح دروس در داخل صنف

*. نمره دهی پارجه های امتحان محصلین و سهم گرفتن در امور اداری دیگر

*. تهیه گزارش از صنوف و محصلین

*. نظارت و ارزیابی پیشرفت محصلین

*. مدیریت صنف در تطابق با منشور اداری

 شرایط درخواست:

*. داشتن سند فراغت معتبر زبان زبان آلمانی (ترجیحا فارغ الاتحصیل دانشکده زبان آلمانی)

*. داشتن حد اقل سابقه پنج سال تدریس در مراکز آموزشی معتبر

*. آشنایی با مهارت های تدریس زبان آلمانی

*. توانای تدریس در سطوح مختلف

راهنمايي ارسال درخواست:

واجدین شرایط می توانند خلص سوانح (CV) و سند تحصیلی خود را به ایمیل آدرس زیر الی تاریخ ختم اعلان ارسال نمایند.

نکته: در عنوان ایمیل باید عنوان وظیفه و شماره بست (GT-1) درج شود، در غیر آن درخواست پذیرفته نمی شود.  فقط کاندیدان واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهند گردید.

ایمیل آدرس: hr@kateb.edu.af

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed