>


18 Mar 2019

انتصاب معاون اداری و مالی دانشگاه کاتب

به تاریخ 1397/12/26، طی حکمی شماره 22699 از طرف ریاست دانشگاه، آقای محمد ضیا شفایی رسما به حیث معاون اداری و مالی دانشگاه کاتب منصوب گردید.  در متن حکم انتصاب آمده است، بدینوسیله با توجه به شایستگی های شما، جنابعالی را به حیث معاون اداری و مالی دانشگاه کاتب منصوب می نمایم. برای شما در پیشبرد امور محوله در این پست آرزوی موفقیت می نمایم. آقای محمد ضیا شفایی ماستری اقتصاد داشته و تخصص بین المللی خدمات مالی کوچک دارد. ایشان بیش از یک دهه تجربه عملی و آموزشی در سکتور مالی و بانکی کشور داشته و بر علاوه با چندین شرکت خدمات مشوره دهی به عنوان مشاور آزاد در زمینه تحقیق، آموزش، تهیه پلان تجارتی، راه اندازی سیستم مالی و ارزیابی پروژه ها کار نموده است.

انتصاب معاون اداری و مالی انتصاب معاون اداری و مالی

انتصاب معاون اداری و مالی انتصاب معاون اداری و مالی

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-25