>


7 Nov 2019

اولین دور از مناظره دانشجویی بین دانشجویان مرکز و برچی برگزار شد.

دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب اولین دور از مناظره دانشجویی بین دانشجویان مرکز و برچی را تحت عنوان ” فقر و راه های مبارزه با آن در کشور افغانستان” در تاریخ 16 عقرب سال 1398 در سالن اجتماعات شعبه برچی، برگزار کرد. در این دور از مناظره که با استقبال دانشجویان شعبه برچی و مرکز همراه بود دو تیم به ارایه نظریات و دیدگاه های خود در مورد کاهش فقر و راه های مبارزه با آن در کشور افغانستان پرداختند.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-01-27