13 Jun 2018

مرکز انکشاف مسلکی استادان

در باره مرکز انکشاف مسلکی استادان

دانشگاه کاتب به منظور تحقق اهداف پلان استراتژیک و ارتقای کیفیت، ترویج دانش، انکشاف تحقیق، تولید علم، و ارتباط مؤثر با جامعه، نیازمند برنامه‌هایی راهبردی برای بهبود مستمر فرآیند یاددهی-یادگیری و انکشاف حرفه‌ای اعضای کادر علمی خود است.

امروزه، انکشاف مسلکی کادر علمی[1] تحت تأثیر تغییر و تحولاتی که در تحصیلات عالی در حال وقوع است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. عواملی چون ورود تنکالوژی­های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات به تحصیلات عالی، رشد سریع دانش و تغییرات ناشی از آن، لزوم پاسخگویی دانشگاه‌ها در برابر جامعه، تنگناهای مالی نظام‌های تحصیلات عالی، تحصیلات عالی همگانی و جهانی شدن تحصیلات عالی، رقابت شدید مؤسسات تحصیلات عالی و … باعث شده است که دانشگاه‌ها و نظام‌های تحصیلات عالی به فکر رشد و انکشاف مستمر اعضای کادر علمی خود باشند.

این وظیفه برای دانشگاه کاتب مهم و حیاتی است که با برنامه‌ریزی نظام‌مند و منطقی در راستای انکشاف باارزش‌ترین منابع موجود خود یعنی اعضای کادر علمی تلاش کند. لازم است برای تحقق  اثربخش عملکرد استادان برنامه‌های راهبردی تغییر نگرشی، دانشی و مهارتی، به منظور تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی، فردی، و سازمانی اعضای کادر علمی در دانشگاه کاتب فعالیت شود. لذا مدیریت تحقق اهداف مرکز انکشاف مسلکی استادان از مسئولیت های مهم دانشگاه کاتب می باشد.

 


 

 

هدف کلی مرکز انکشاف مسلکی استادان[2] :

«مرکز انکشاف مسلکی استادان دانشگاه کاتب فرآیند رشد و اعتلای همه ‌جانبه اعضای کادر علمی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی، فردی، و سازمانی دانشگاه کاتب را از طریق یادگیری‌های رسمی و غیررسمی مدیریت می کند».


هدف فرعی 1، انکشاف آموزشی[3]:

انکشاف آموزشی به مهارت‌ها و توانمندی‌هایی در اعضای کادر علمی اطلاق می‌شود که از طریق آماده‌سازی ملزومات آموزشی و برنامه درسی به تسهیل یادگیری دانشجویان کمک می‌کند. انکشاف آموزشی مجموعه توانمندی‌هایی است که انتظار می‌رود اعضای کادر علمی در نقش مدرس و در زمینه مدیریت کلاس درس، تسلط بر روش‌های تدریس، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، ارائه محتوای آموزشی، ارزشیابی منظم و معتبر از دانشجویان، ارتباط با دانشجویان، و سرمشق بودن برای آنها برخوردار باشند.


هدف فرعی 2، انکشاف پژوهشی[4]:

انکشاف پژوهشی به توانمندی‌هایی اطلاق می‌شود که به اعضای کادر علمی در انجام فعالیت‌های پژوهشی و ارتقای مهارت‌های مربوط به آن در زمینه تولید دانش فنی، نظریه‌پردازی، پژوهش‌های کاربردی، انتشارات علمی، و عضویت در مجامع علمی یاری می‌رساند. در نتیجه انکشاف پژوهشی به مجموعه توانمندی‌هایی اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود اعضای کادر علمی در نقش محقق در زمینه مسئله‌شناسی، تدوین طرح تحقیق، مدیریت اجرای طرح تحقیق، تسلط بر روش‌های تحقیق، تسلط بر ابزارهای تحقیق، انتشارات علمی، نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی، و ارتباطات علمی برخوردار باشند.


هدف فرعی 3، انکشاف خدمات تخصصی[5]:

‌ انکشاف خدمات تخصصی مجموعه مهارت‌هایی است که به عضو کادر علمی کمک می‌کند که در رابطه با دانش خود خدمات تخصصی و اجتماعی به جامعه بیرون از دانشگاه ارائه نماید. انکشاف خدمات تخصصی مجموعه توانمندی‌هایی است که انتظار می‌رود اعضای کادر علمی در زمینه ارتباط با جامعه، ارتباط با بازار و صنعت، گفتمان‌سازی، و کارآفرینی در رشته تخصصی خودبرخوردار باشند.


هدف فرعی 4، انکشاف فردی[6]:‌

انکشاف فردی (شخصی) به عواملی اشاره دارد که مرتبط با ویژگی‌‌های فردی اعضای کادر علمی است و به آنها در ارتباط‌شان با همکاران و دانشجویان، و سلامت و رفاهشان کمک می‌کند. وبه ارتقای زندگی اعضای کادر علمی، بهبود نگرش‌ها درباره خود، شغل، و زندگی شخصی آنها منجر می‌شود. انکشاف شخصی به مجموع ویژگی‌های اعضای کادر علمی در زمینه اخلاق و مسئولیت‌پذیری، یادگیری مستمر، فرهیختگی، خود تنظیمی، و خلاقیت و نوآوری گفته می‌شود.


هدف فرعی 5، انکشاف سازمانی[7]:‌ انکشاف سازمانی به عواملی اشاره دارد که رشد و ارتقای اعضای کادر علمی در سازمان و محیط علمی را شامل می‌شود. انکشاف سازمانی به رشد توانمندی‌‌ها و مهارت‌‌های اعضای کادر علمی در ارتباط با دانشگاه و سازمان محل فعالیت آنها اشاره دارد. مهارت‌‌ها و ظرفیت‌‌هایی که به اعضای کادر علمی کمک می‌کند که بتوانند در محیط دانشگاه به صورت گروهی و یا فردی بهتر کار کنند. انکشاف سازمانی به مجموع مهارت‌های اعضای کادر علمی از نظر کار گروهی، تعامل با همکاران، مهارت مدیریتی و رهبری، و رعایت هنجارهای دانشگاه اشاره دارد.


[1]– Faculty Professional Development (FPD)

[2]– Faculty development Center

[3]– Instructional (Educational) Development

[4]– Research Development

[5]– Service (Outreach) Development

[6]– Personal Development

[7]– Organizational Development

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :

چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments