>


10 Feb 2019

مرکز رشد محصلان برای رشد با همکاری مالی Promote (WIE) دوره آموزشی تخصصی مربی کودکستان را  برگزار نمود.

دوره آموزشی-تخصصی مربی کودکستان به مدت 2 ماه، از تاریخ 21/9/1397 الی 21/11/1397 در شعبه مرکز و برچی دانشگاه کاتب برگزار گردید.

در این دوره آموزشی-تخصصی به بیشتر از 100 تن به صورت آنلاین ثبت نام کرده بودند و از بین آنها به تعداد 16 تن که توسط پروموت شارت لیست شده بودند برای گذراندن دورۀ مربی کودکستان معرفی گردیده بودند. در جلسات دوره آموزشی-تخصصی موضوعات مانند پیرامون اموزش نقاشی، کاردستی و خلاقیت، قصه گویی، فنون تدریس، واحد کار کودک، روانشناسی رفتار با کودک، شخصیت شناسی MBTI، نمایش خلاق، حفظ، موارد تشویقی، هوش های چندگانه، تجوید، روخوانی و روانخوانی قران، ارزشهای زندگی، اموزش و پروش قبل از مکتب، طرح ویژه ، کمکهای اولیه ، تغذیه و…. تدریس شد.

هدف از برگزاری این بود که بعد از ختم این برنامه این افراد به عنوان مربی مهد کودک به صورت مسلکی می شوند و امکان این است که حداقل به تعداد بیشتری از این افراد را در مهد کودک ها برای کار معرفی نماییم و مشغول به کار شوند و مهد کودک هایی که همراه شان صحبت صورت گرفته، در صورت ختم این ترنینگ مقدار 10% برمعاش مربی ها اضافه می کنند.

این ورکشاپ توسط متخصص دورۀ تربیت کودکستان، خانم حسینی برای مدت 2 ماه برگزار گردید.

در ختم برنامه بعد از ختم امتحان به اشتراک کننده گان تصدیق پایان دورۀ توسط دانشگاه کاتب و دفتر پروموت (زنان در اقتصاد) داده شد.

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-05-25