>


7 Dec 2019

لیست محرومین سمسترهای دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم،هفتم،هشتم دانشکده طب شعبه مرکزنیم سال دوم

تعداد جلسات غیر حاضری مضمون سمستر تخلص اسم شماره
16جلسه فزیولوژی2 سوم حمیدی میرالیاس 1
9جلسه فزیولوژی2 سوم توخی حمیده 2
8جلسه فزیولوژی2 سوم مجیدی اجمیر 3
جلسه 16 امبریولوژی1 دوم   ضمیراحمد 4
جلسه 16 امبریولوژی1 دوم نظری رویدا 5
8جلسه یورولوژی هشتم سادات فرحناز 6
9جلسه آناتومی1 دوم صاحب زاده حمزه 7
13جلسه آناتومی1 دوم نبی زاده ضمیراحمد 8
16جلسه آناتومی1 دوم ملک زاده رویا 9
7جلسه آناتومی1 دوم کوشانیان فاطمه 10
                14جلسه آناتومی1 دوم مهربان احمدولی 11
6جلسه           آناتومی1 عملی دوم نیازی سمیرالله 12
                14جلسه           آناتومی1 عملی دوم نظری رویدا 13
14جلسه           آناتومی1 عملی دوم کوشانیان فاطمه 14
8جلسه هستولوژی2 عملی دوم نیازی سمیرالله 15
                 5جلسه مهارتهای کلینیکی1 دوم بارز محمدادریس 16
                 5جلسه مهارتهای کلینیکی1 دوم غیرت احمدمصطفی 17
8جلسه مهارتهای کلینیکی1 دوم اوریاخیل احمدصمیم 18
8 جلسه ولادی1 هفتم احمدی روح الله 19
10 جلسه ولادی1 هفتم مرادی زهرا 20
8 جلسه ولادی2 هشتم رحیمی شمسیه 21
12جلسه صحت عامه5 هشتم سادات فرحناز 22
                14جلسه پتالوژی عملی1         پنجم ابوی احمدهارون 23
                14جلسه پتالوژی عملی1         پنجم کریمی سلیمان 24
8جلسه جراحی4 هشتم محمدآصف فرید 25
10جلسه جراحی4 هشتم عابدیان اقبال 26

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-04-22