>


13 Oct 2020

مرکز تحقیقات دانشگاه کاتب و موسسه تحقیقاتی پرسش «ورکشاپ داد خواهی مبتنی بر شواهد» را برگزار کرد

مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب با همکاری موسسه تحقیقاتی پرسش، در ادامه سلسله برنامه‌های ارتقای ظرفیت خویش به منظور توانمندسازی جوانان و فراهم کردن زمینه یادگیری “مهارت های بازار کار” این بار سومین ورکشاپ آموزشی خود را با عنوان “دادخواهی مبتنی بر شواهد(Evidence Based Advocacy) ” با حضور بیش از 20 تن (دانشجویان، کارمندان و فعالان جامعه مدنی) روز شنبه مورخ 29/6/1399 ساعت 2 الی 5 بعد از ظهر در سالن اجتماعات شعبه ماستری دانشگاه کاتب برگزار کرد.
این ورکشاپ با ارائه خانم لیمه مینه آغاز گردید و ایشان اشاره نمودند که دادخواهی مبتنی بر شواهد، فرایند فعالیت‌های استراتژیک و سیستماتیک منظم می‌باشد که با تکیه بر اطلاعات و داده‌های معتبر برای تحقق یافتن اهداف، اولویت‌ها و منافع شهروندی انجام می‌شود.
این روش در جهان جدید یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه در راستای تحقق عدالت اجتماعی می‌باشد. نهادها و افراد با روش‌های سیستماتیک سعی می‌کنند تا بر تصامیم سیاست گذاران، قانون گذاران و رهبران سیاسی و اجتماعی تاثیر بگذارند.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-05-09