>


6 Jul 2019

ورکشاپ روش های تدریس نوین برگزار شد

ورکشاپ روش های تدریس نوین و (PBL) Problem Based Learningبه تاریخ 1389/04/13 توسط دانشکده طب معالجوی با همکاری مرکز انشکاف مسلکی (PDC) با حضوردکتر موسی معاون علمی-تدریسی دانشگاه کاتب، استادان طب معالجوی در تالار کانفرانس شعبه ماستری دانشگاه کاتب برگزار گردید.

ابتدا دکتر عباسعلی رموزی رئیس دانشکده طب ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان در این ورکشاپ، در رابطه به اهمیت برگزاری چنین ورکشاپ ها برای ارتقای ظرفیت استادان که جز پلان علمیاتی دانشکده طب است سخن گفت وی همچنان از برنامه های دیگر در این زمینه برای شرکت کنندگان خبر داد.

در ادامه داکتر احمد شاه ” نور ” و پوهندوی نجابی از اساتید برجسته و عضو کمیته تضمین کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی با ارائه پرزنتیشن جامع در ارتباط به روش های تدریس نوین و PBL و همچنان کار گروهی برگرفته از یک سناریوی که از قبل به محصلان دانشکده طب داده شده بود به شکل عملی اجرا نمودند.

این ورکشاپ با تقدیر از ارائه کنندگان توسط موسی جعفری معاون علمی-تدریسی خاتمه یافت.

ورکشاپ روش های تدریس نوین

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-05-06