>


16 Jan 2021

ورکشاپ مهارت‌های کاریابی برگزار شد.

مرکز مشاوره شغلی و ارتباط با جامعه دانشگاه کاتب به همکاری وبسایت کاریابی Jobs.af ورکشاپ مهارت‌های کاریابی را روز چهارشنبه 24/10/1399، ساعت 1:00 الی 4:00 بعد از ظهر در سالن مطالعه شعبه مرکزی دانشگاه کاتب برگزار نمود.
در این ورکشاپ، آقای ریحان الله داودزی مدیر ارشد برنامه‌های Jobs.af، پیرامون مشکلات کارجویان، شیوه ترتیب خلص سوانح (CV) استاندارد، شیوه ارسال ایمیل (اخلاق ایمیل)، ساختار ایمیل، مهارت‌های سپری کردن مصاحبه شغلی و غیره صحبت نمودند.
در جریان هر بخش ورکشاپ، اشتراک کنندگان سوال‌های خود را از آقای داودزی پرسیده و جواب‌های قناعت بخش دریافت نمودند.
در ادامه آقای داود نجفی، مدیر مرکز رشد محصلان از همکاری‌های آقای داودزی و وبسایت کاریابی Jobs.af تشکری نموده، برگزاری این چنین ورکشاپ‌ها را در انکشاف جامعه سودمند دانسته و وعده برگزاری ورکشاپ‌های دیگر و نمایشگاه شغلی را به کارجویان عزیز دادند.


قابل ذکر است که دانشگاه کاتب و وبسایت کاریابی Jobs.af در نظر دارد که نمایشگاه شغلی را با حضور کمپنی‌های مختلف در دانشگاه کاتب برگزار نماید.

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2022-07-04