>


30 May 2020

سال ششم، شماره سیزدهم، تابستان 1398

اهمیت تحقیق و پژوهش در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست، زیرا در دنیای جدید توسعه علوم با سرعت زیادی در حال رخ دادن است و کشورهایی در این عرصه رقابت موفق خواهند بود که به حوزه تحقیق و توسعه اهمیت دهند. به همین دلیل فیصدی قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته و حتی قدرت‌های نوظهور اقتصادی به بحث تحقیق تخصیص داده شده است. در علم اقتصاد نیز به دلیل ماهیت این علم و پویایی‌های موجود در آن، یک اقتصاددان زمانی در حل معضلات جامعه با توجه به نظریات موجود موفق خواهد بود که با مباحث روز آشنایی کامل داشته باشد و تنها راه حل آشنایی با مباحث روز، تحقیق در این زمینه و مطالعه مقالات و پژوهش‌های به‌روز است. اختصاص جایزه نوبل امسال نیز به کرمر، بنرجی و دوفلو نیز به دلیل اهمیت تحقیقات آن‌ها در حوزه فقر با وجود وفور نظریات فقرزدایی در اقتصاد نیز مؤید این مطلب است. لذا دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب جهت ارج نهادن به امر تحقیق و گسترش آن و همچنین ایفای وظیفه آکادمیک خود سالانه اقدام به انتشار مقالات اقتصادی در مجله عملی پژوهشی دانشگاه کاتب می‌نماید. مجله علمی پژوهشی کاتب به‌صورت فصلی منتشر شده و هر شماره به‌صورت تخصصی به یک‌رشته پرداخته می‌شود. در سیزدهمین شماره این مجله، مقالات مطرح از اساتید و دانشجویان علاقه‌مند در حوزه اقتصاد آثار ارزشمندی با محوریت حل معضلات اقتصادی کشور به نشر رسیده است. در جامعه کاملاً سیاست‌زده ما نشر و گسترش آثار علمی جامعه آکادمیک کشور می‌تواند کمک مؤثری به رشد و شکوفایی وضعیت اقتصادی کشور نماید. امید با استقبال هر چه بیشتر اندیشمندان اقتصادی کشور بتوانیم جهت ادامه راه، گام‌های بلندتری را برداریم. در نهایت ضمن ابراز تشکر از نویسندگان مقالات این شماره از همه صاحب‌نظران، مولفان و استادان گرانقدر جهت نشر آثارشان در شماره‌های بعدی فصلنامه کاتب که مربوط به علوم اقتصادی خواهد شد، دعوت به عمل می‌آید.

بیشتر بخوانید

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed2021-07-25